Humanitariniai mokslai / Istorija

Mokslo raida

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiame darbe nagrinėsime mokslo raida. Norint gerai išsisavinti ir suprasti mokslo raida mes pirmiausia turime suprasti ir suvokti kas tai yra mokslas.
Mokslas yra sudėtingas socialinis reiškinys. Galima išskirti tris pagrindinius jo komponentus:
1) žinių sistemą;
2) mokslinę veiklą;
3) institucijų sistemą, per kurią ši veikla realizuojasi
Religija, mitai, įrankių gamyba, ugnies išgavimas gal tai ne mokslas, gal atsitiktinumas kuris buvo įtakotas tam tikru aplinkybių, sąlygų. Tai pat buvo pastebėtos naujos galimybės kurios ir yra mokslo stimulas - naujų galimybių mokslo stimulas.
Maždaug iki XVI-XVII a. buvo plačiai paplitęs įsitikinimas, kad galia, kurią žmogui teikia mokslas ir kuri leidžia valdyti laukinį (gamtiškąjį) pasaulį, yra šėtoniška. Manyta, jog idėjos, skatinančios mokslo ir technologijų pažangą, kyla ne iš gėrio (arba Dievo), bet iš blogio.
Į galią, kurią žmogui teikia mokslinės žinios ir technologinės naujovės, buvo žiūrima nepalankiai, nes vyravo pesimistinis požiūris į žmogaus prigimtį. Buvo manoma, jog žmogus linkęs į blogį dėl pirmapradės nuodėmės. Remiantis N.Machiavelliu, žmonės yra „nedėkingi, nepastovūs, veidmainiai ir sukti, bailūs pavojaus akimirką ir savanaudiški“. Mokslinės žinios, skatinančios technologinę pažangą, dėl to turėjo būti (ir buvo) prieinamos tik nedaugeliui „išrinktųjų“.
Požiūris į mokslą ir mokslinius tyrimus, skatinančius technologinių naujovių diegimą, radikaliai pasikeitė su Apšvietos epochos idėjų įsiviešpatavimu. Pradėta manyti, kad žmogus yra netobulas, tačiau pakankamai išmintingas, t.y. mokslinėmis žiniomis ir technologiniais pasiekimais gali naudotis atsakingai, siekti bendrojo gėrio. Galima teigti, jog pesimistinį požiūrį į žmogaus prigimtį pakeitė optimistinis. Mokslą dėl to imta vertinti ne kaip blogį, bet kaip gėrį.
Pozityvų požiūrį į mokslą taip pat paskatino tai, kad Apšvietos epochoje į istoriją imta žiūrėti kaip į nuolatinį progresą. Mokslo ir technologijų pažanga buvo susieta su visos žmonijos gerove. Imta tikėti, kad žmonijos ateitis taps šviesesne, jei bus sudarytos tinkamos sąlygos mokslo ir technologijų plėtrai. Galima sakyti, jog tikėjimas mokslu ir technologine pažanga pakeitė tikėjimą Dievu. Ilgainiui mokslo ir technologijų pažangos skatinimas tapo neatsiejamu nuo modernaus, civilizuoto, demokratinio ir liberalaus pasaulio. Tik 1945 m., pirmą kartą nuo Apšvietos epochos idėjų įsiviešpatavimo, itin rimtai suabejota tuo, kad mokslas ir technologijų pažanga tarnauja žmonijos gerovei. Tokias abejones pasėjo atominės bombos susprogdinimas Japonijoje.
Kiek vėliau mokslo ir technologijų pažangą kritiškai ėmė vertinti įvairios aplinkosauga besirūpinančios organizacijos. Ekologinių judėjimų atstovai nesutiko su tais, kurie tvirtino, kad mokslo ir technologijų pažanga visais atvejais yra gėris. Reikia pastebėti, jog kritiškai kapitalistinio pasaulio mokslo ir technologijų pažangą vertino (ir vertina) įvairių religinių bendruomenių lyderiai

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4029 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮŽANGA3
 • 1.MOKSLO SAMPRATA4
 • 2.SENOVĖS AKMENS AMŽIUS5
 • 3.NAUJASIS AKMENS AMŽIUS5
 • 4.GELEŽIES AMŽIUS6
 • 5.VIDURAMŽIŲ MOKSLAS6
 • 6.RENESANSO LAIKOTARPIO MOKSLAS7
 • 7. XVIII – XIX AMŽIAUS MOKSLAS8
 • 8. XX AMŽIAUS MOKSLAS8
 • 9.KASDIENINIS IR MOKSLINIS ŽINOJIMAS……………… ……………………………….8
 • 9.1. K. POPPERIO MOKSLO RAIDOS KONCEPCIJA9
 • 9.2. T. KŪNO MOKSLORAIDOS SAMPRATA9
 • 9.3. I. LAKATOSO MOKSLINIO TYRIMO PROGRAMOS ESMĖ9
 • 9.4. P. FEUERABENDO METODOLOGINIO ANARHIZMO ESMĖ10
 • IŠVADOS11
 • NAUDOTA LITERATURA12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Visuomenės raida Lietuvoje 18 a.
Referatas Visuomenės raida Lietuvoje 18 a.

Lietuvos vardo kilmes problema Lietuvos valstybes tarptautinio pripazinimo problema Kreves sutartis ir jos vertinimai Lietuvos krikstas Vytauto kova del [...]

Rašto raida
Prezentacija Rašto raida

Neilga prezentacija mokyklos kursui.

Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui
Rašinys Lietuvoje vyksta įvairaus pobūdžio festivalių. Pristatykite bent du meno ar mokslo festivalius ir aptarkite, kuo jie patrauklūs jaunimui

Žmonės sako, kadkultūra – tai visa, kas yra sukurta visuomenės fiziniu ir protiniu darbu. Taip [...]

Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija
Prezentacija Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija

Prezentacija apie mokslo ir technikos revoliuciją Šaltojo karo metais. Pateikiama informacija apie temas, paminėtas turinyje.

Nepriklausomybės idėjos raida XIXa. pab. - XXa. pr.
Referatas Nepriklausomybės idėjos raida XIXa. pab. - XXa. pr.

XIX a. pab. vis dar stipri rusifikacinė tendencija, yra ir polonizacijos pavojus. Išlieka asimiliacijos problema.

Vadybos mokslo raida
Referatas Vadybos mokslo raida

Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai. Kai kurių yra griežta ir [...]

Parlamentarizmo raida ir Anglijos revoliucija
Prezentacija Parlamentarizmo raida ir Anglijos revoliucija

Pilietinio karo priežastys ir esmė Pilietinio karo rezultatai ir padariniai Kromvelio protektoratas Šlovingoji revoliucija Anglijos parlamentarizmo susiformavimas ir jo [...]

Rusijos valstybės raida XVIII a.
Prezentacija Rusijos valstybės raida XVIII a.

Absoliutizmo formavimosi aplinkybės Rusijoje Absoliutizmo formavimosi procesas Rusijoje Petras I ir jo ūkinės-finansinės-kultūrinės- reformos Petro I užsienio [...]

Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje
Kursinis darbas Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią [...]

Pagrindinės literatūros mokslo tyrimo metodologijų raidos tendencijos
Referatas Pagrindinės literatūros mokslo tyrimo metodologijų raidos tendencijos

Literatūros metodologinės teorijos gimė iš XIX amžiuje dominavusios estetikos ir meno filosofijos kaip nauji literatūrologijos [...]

Filosofijos ir mokslo santykis
Referatas Filosofijos ir mokslo santykis

Žodis ,,filosofija“ yra graikiškos kilmės. Veiksmažodis ,,philein“ reiškia ,,mylėti“; ,,sophia“ iš pradžių reiškė bet kokį [...]

Dvaro turinio raida nuo XVI a. pr. iki XVIII a. pab.
Referatas Dvaro turinio raida nuo XVI a. pr. iki XVIII a. pab.

Lietuvos dvarai – svarbūs ir įdomus archeologiniai objektai, apgaubti paslapties, o juose glūdinti informacija yra [...]

Patristikos filosofijos raida
Referatas Patristikos filosofijos raida

Temos aktualumas. Patristikos ugdymas - laikotarpio pavadinimas, po Kristaus gimimo iki 4-5 amžiaus. Tai krikščionybės [...]

Vadybos mokslo raida
Kursinis darbas Vadybos mokslo raida

Organizacijos – yra neišvengiama šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Kiekvienas iš mūsų net nesusimąstome, jog priklausome [...]

1831–1863 m. laikotarpio visuomenės veikėjai, kultūros ir mokslo draugijos
Rašinys 1831–1863 m. laikotarpio visuomenės veikėjai, kultūros ir mokslo draugijos

1831 – 1863m. Lietuvos kultūriniame gyvenime ir toliau viešpatavo feodalų klasės atstovai. Jauną ir silpną [...]