Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje bei jų nauda

32 psl. / 7248 žod.

Ištrauka

Visais laikais kiekviena valstybė didelį dėmesį skyrė savo šalies ekonomikai. Bandė pastebėti įvairių rodiklių, sąlygojančių ekonominį augimą, kitimo tendencijas. Tačiau jau XX a. pabaigoje galima įžvelgti ryškų posūkį pasaulio ekonomikoje. Paskutiniaisiais dešimtmečiais tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje ekonominėje sistemoje vis didesnę reikšmę įgauna kapitalo judėjimas įvairiomis formomis. Užsienio investicijų pritraukimas tapo vienas svarbiausių uždavinių šalims tarptautinėje politikoje. Šiandien tampa akivaizdu, kad viena iš svarbiausių sąlygų klestėti valstybei yra didelis investicijų aktyvumas. Todėl kiekviena valstybė stengiasi parodyti tik stipriąsias savo puses užsienio investuotojams ir paslėpti silpnąsias. Iš tikrųjų investicijų pritraukimas yra labai sudėtingas procesas, nes jį sąlygoja ne vienas svarbus veiksnys, o keli, kuriuos labai sudėtinga pagerinti, kadangi tai užima daug laiko ir papildomų šalies investicijų. Tačiau vien pritraukti įvairias užsienio investicijas nėra visiškai tikslinga, nes kitas labai svarbus žingsnis - efektyviai jas panaudoti, t.y., gauti maksimalią naudą ir stengtis išvengti neigiamo šių investicijų sukeliamo poveikio. Užsienio investicijos gali būti įvairių tipų, tačiau šiame darbe bus aptariamos tiesioginės užsienio investicijos bei jų valstybei teikiama nauda.Tikslas.Išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų kitimo tendencijas bei jų naudą Lietuvoje.

Uždaviniai: Išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų kitimo tendencijas bei pagrindines tai lėmusias priežastis; Analizuoti tiesioginių užsienio investicijas įvairiose srityse; Ištirti tiesioginių užsienio investicijų naudą.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ TEORINIAI ASPEKTAI6
 • 1.1. Investicijų samprata6
 • 1.2. Tiesioginės užsienio investicijos7
 • 1.3. Tiesioginių užsienio investicijų teisinis reguliavimas8
 • 1.4. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo veiksniai9
 • 1.5. Tiesioginių užsienio investicijų teikiama nauda9
 • 2. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ LIETUVOJE ANALIZĖ12
 • 2.1. Tiesioginių užsienio investicijų tendencijų vertinimas12
 • 2.2. Pagrindiniai užsienio investuotojai13
 • 2.3. Tiesioginių užsienio investicijų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis14
 • 2.4. Tiesioginės užsienio investicijos skirtingose apskrityse16
 • 3. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ18
 • 3.1. Tiesioginės užsienio investicijos Baltijos šalyse18
 • 3.2. Tiesioginės užsienio investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis19
 • 3.3. Šalys investuotojos Baltijos regione21
 • 3.4. Pagrindiniai veiksniai lemiantys tiesioginių užsienio investicijų skirtumus23
 • 4. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ NAUDOS VERTINIMAS26
 • IŠVADOS28
 • PASIŪLYMAI29
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30

Reziumė

Autorius
soul_crash
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 1, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Juridinių asmenų kreditavimas Lietuvoje

Finansai Diplominis darbas 2010 m. rasa13
Darbo tikslas yra išnagrinėti įmonių kreditavimo procesą bei kaitą bankuose, per pastaruosius 4 metus, nustatant jį įtakojančius veiksnius Lietuvoje.