Retorika. Retorikos istorija

16 psl. / 3023 žod.

Ištrauka

Šią temą pasirinkau, nes kurį laiką domėjausi retorika, arba kitaip – iškalbos menu.

Darbo tikslas – įsigilinti į retorikos meno raidą. Darbo uždaviniai:

 • Aptarti retorikos sampratos kitimą keičiantis epochoms;
 • Aptarti kiekvieno laikotarpio svarbiausius oratorius;
 • Palyginti oratoriaus bei retorikos sampratas senovėje ir šiais laikais.

Tyrimo metodas – aprašomasis. Rašydama darbą rėmiausi Reginos Koženiauskienės, Janinos Bielinienės bei Zitos Nauckūnaitės knygomis.

Darbą sudaro įvadas, šešios darbo dalys, išvados bei literatūros sąrašas.

Darbo dėstyme aprašoma kas yra retorika, kokios jos funkcijos bei tikslai, kaip retorika atsirado, jos raida. Taip pat ir retorikos bei retorių sampratų kitimas, retoriaus pagrindinių bruožų supratimas tam tikromis epochomis, trumpai aprašomi kiekvienos epochos žymiausi ir geriausi kalbėtojai. Paminimi ir žinomiausi Lietuvos kalbėtojai, jų veikalai. Taip pat palyginamos šiuolaikines ir klasikinės retoriaus sąvokos bei šiuolaikinė ir klasikinė retorika.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. RETORIKA – KAS TAI?4
 • 2. RETORIKOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS6
 • 3. RETORIKOS RAIDA7
 • 3.1. RETORIKA SENOVĖS RYTŲ CIVILIZACIJOSE7
 • 3.2. RETORIKA HOMERO LAIKŲ GRAIKIJOJE8
 • 3.4. RETORIKOS AUKSO AMŽIUS – V. A. PR. KR.8
 • 3.5. ANTIKA. ARISTOTELIO „RETORIKA“9
 • 3.6. POLITINIŲ LAISVIŲ ŽLUGIMAS GRAIKIJOJE. CICERONAS9
 • 3.7. VIDURAMŽIAI. ŠV. AUGUSTINAS10
 • 3.8. RENESANSAS10
 • 2.9. BAROKAS11
 • 3.10. XX AMŽIUS11
 • 4. RETORIKA LIETUVOJE12
 • 5. ŠIUOLAIKINĖS IR KLASIKINĖS RETORIKOS PALYGINIMAS13
 • 6. ORATORIAUS SAMPRATA14
 • 6.1. ORATORIAUS APIBRĖŽIMAS SENOVĖJE14
 • 6.2. DABARTINĖ ORATORIAUS MEISTRIŠKUMO SAMPRATA14
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS17

Reziumė

Autorius
skye101
Tipas
Referatas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 15, 2014
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Kas yra retorika? Retorikos teorijos konspektas

Komunikacija Konspektas 2011 m. withoutnick
Puikus konspektas sudarytas pagal paskaitoje "Retorika ir komunikacija" pateiktą medžiagą. Glaustai ir aiškiai apibrėžia, kas yra retorika pagal tris skirtingų laikotarpių apibrėžimus. Analizuojama...

Retorikos egzamino klausimai ir atsakymai

Komunikacija Konspektas soul_crash
1. Kas sudaro žodinio (verbalinio) bendravimo esmę? Žodinis (verbalinis) bendravimas – tai tarpusavio sąveika, naudojant kalbos ženklus tarp dviejų ar daugiau žmonių. Jis...

Komunikavimas ir retorika: svarbiausi principai

Komunikacija Konspektas velniasx
Etikos ir kultūros požiūriais verslo sėkmei didelę reikšmę turi nepriekaištingi personalo santykiai bendrovės viduje, su produkcijos vartotojais, tiekėjais, visuomene, žiniasklaida ir kt. Ypatingą...

Leidybos ir spaustuvių atsiradimo istorija

Komunikacija Konspektas 2009 m. viktorinese
Iki XIX a. pradžios leidyba įsitvirtino kaip savarankiška profesija. Pagrįstai galima ją vadinti pašaukimu, nes net didėjančio šiuolaikinės leidybos komerciškumo sąlygomis...

Europos spaudos laisvės istorija

Komunikacija Referatas 2008 m. violetine
Labai gerai įvertintas komunikacijos ir informacijos istorijos dalyko referatas, kuriame nagrinėjama demokratinių Europos valstybių spaudos laisvės istorija. Daug dėmesio skiriamas spaudos laisvės raidai...