Sodros veiklos statistinė analizė

18 psl. / 2352 žod.

Ištrauka

Tyrimoaktualumas:Kiekviena įmonė norėdama sėkmingai plėtoti savo vykdomą veiklą turėtų periodiškai atlikti pagrindinių įmonės rodiklių analizę, t. y. įvertinti tam tikrų reiškinių struktūrą, pagrindinę vystymosi tendenciją, įvertinti dinamiką, nustatyti dėsningumus, įvertinti reiškinių tarpusavio ryšius bei priklausomybę vienas nuo kito, taip pat atlikti prognozavimą. To pasekoje įmonė aiškiai matytų kuria linkme linksta jos plėtojama veikla, padarytų atitinkamas išvadas, savo veikloje galėtų pakeisti tuos veiksnius, kurie neatneša reikiamo rezultato.

Tyrimo objektas:Sodra.

Tyrimo tikslas:įvertinti bei atlikti Sodros veiklos rodiklių statistinę analizę.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti Sodros 2008-2012 m. pajamų dinaminių eilučių analitinius rodiklius (indikatorius).
 2. Apskaičiuoti Sodros2009-2012m. darbuotojų atlyginimų vidurkius ir vidurkių rūšis.
 3. Išnagrinėti Sodros2009-2012m. išlaidų pagrindines vystymosi tendencijas, jų nustatymo būdus (statistinį prognozavimą).
 4. Įvertinti Sodros2009-2012m. išlaidų pensijoms ir bendrųjų išlaidų tarpusavio ryšių analizę.

Duomenų gavimo šaltiniai: „Sodros“ statistiniai duomenys paimti iš pagrindinės internetinės svetainės www.sodra.lt, kiti tyrimo duomenys preliminarūs.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • AB SODROS VEIKLOS STATISTINĖ ANALIZĖ4
 • 1. Sodros pristatymas4
 • 2. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai (indikatoriai)5
 • 2.1. Absoliutinis pokytis5
 • 2.2. Kitimo tempas (didėjimo/mažėjimo tempas)6
 • 2.3. Padidėjimo/sumažėjimo tempas (procentinis pokytis)6
 • 2.4. Vidutinis lygis7
 • 3. Vidurkiai, vidurkių rūšys7
 • 3.1. Aritmetinis svertinis vidurkis8
 • 3.2. Struktūriniai vidurkiai (moda, mediana, kvartilės, decilės)8
 • 3.2.1. Moda8
 • 3.2.2. Mediana8
 • 3.2.3. Kvartilės8
 • 4. Pagrindinės vystymosi tendencijos, nustatymo būdai9
 • (statistinis prognozavimas)9
 • 4.1. Analitinis (Trendo funkcijos) skaičiavimas9
 • 4.2. Dinamikos eilutės išlyginimas pagal vidutinį absoliutinį pokytį ir vidutinį kitimo tempą11
 • 4.3. Eksponentinis dinamikos eilutės išlyginimas12
 • 4.4. Slankiųjų vidurkių metodas12
 • 5. Reiškinių tarpusavio ryšių analizė13
 • 5.1. Tiesinės koreliacijos koeficientas13
 • 5.2. Regresijos koeficientas14
 • 5.3. Elastingumo koeficientas14
 • 5.4. Regresijos lygtis14
 • 5.5. Koreliacijos indeksas14
 • 5.6. Determinacijos koeficientas15
 • 5.7. Fechnerio koeficientas15
 • IŠVADOS16

Reziumė

Autorius
svietuxxx
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 16, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Transporto įmonės veiklos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. darbaidarbeliai
Kiekvieոas žmogus, kuris ԁomisi verslo kūrimu, riոkoje vykstaոčiais procesais, ոoriոtis iոvestuoti į verslą ir paո. turi išmokti skaityti, suprasti, aոalizuoti pagriոԁiոėse įmoոės fiոaոsiոėse...