Gumos atliekų perdirbimas UAB „Metaloidas“

17 psl. / 3889 žod.

Ištrauka

Pasaulyje kasmet pagaminama daug gumos gaminių, kurie po tam tikro naudojimo laiko tampa atliekomis, pasižyminčiomis itin lėtu irimu. Ekologiniu požiūriu saugus padangų ir kitų gumos atliekų utilizavimas yra sudėtinga techninė problema, nes gumos gaminiai nevienalyčiai cheminiu ir struktūriniu požiūriais. Netinkamos naudoti padangos ir toliau gali būti tradicinis antrinių žaliavų šaltinis įvairioms pramonės šakoms, tačiau naujų ekologiškai švarių ir ekonomiškai pagrįstų perdirbimo technologijų bei panaudojimo sričių paieška lieka aktuali tema visame pasaulyje. Viena iš naujausių dėvėtų padangų panaudojimo alternatyvų yra smulkintos padangos, kaip inertiška ir chemiškai atspari medžiaga sąvartyno filtratą sudarantiems skysčiams, galėtų būti naudojamos sąvartyno drenažinių sluoksnių įrengimui. [11]

Darbo tikslas – išanalizuoti gumos atliekų perdirbimą UAB „Metaloidas“.Darbo uždaviniai:1. Atlikti literatūros analizę apie gumos atliekas ir jų panaudojimą bei poveikį aplinkai.2. Išsiaiškinti gumos atliekoms perdirbti naudojamus metodus.3. Ištirti gumos atliekų perdirbimo galimybes UAB „Metaloidas“.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. UAB „METALOIDAS“ ĮMONĖS ISTORIJA IR VEIKLA3
 • 2. GUMOS ATLIEKŲ PERDIRBIMO METODAI4
 • 2.1 ĮMONĖJE VYKSTANTYS TECHNOLOGINIAI PROCESAI7
 • 2.2 GAMYBOS PROCESAS9
 • 3. SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ POVEIKIS ŽMONIŲ SVEIKATAI IR APLINKAI11
 • 3.1 POVEIKIS ORUI IR ŽMOGAUS SVEIKATAI11
 • 3.2. POVEIKIS DIRVOŽEMIUI12
 • 3.3 POVEIKIS VANDENIUI12
 • 4. PROBLEMOS MAŽINIMAS IR ŠALINIMO BŪDAI13
 • 5. ATLIEKŲ SUSIDARYMO APSKAITA15
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI17

Reziumė

Autorius
vitas
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 23, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

Ekologija Referatas sausainis
Visuomenės mąstysena ir vertybės pamažu keičiasi. Žmonės tampa atsakingesni ir labiau rūpinasi tuo, kaip gyvena ir ką paliks po savęs. Populiarėjanti sveikos gyvensenos...

Atmosferos tarša pieno perdirbimo pramonėje

Ekologija Prezentacija crettive
Atmosferos tarša – medžiagų, kenksmingų žmonėms bei kitiems organizmams arba pažeidžiančių aplinką, išmetimas į atmosferą Temos aktualumas ir tikslas. Šiame darbe išanalizuosiu pieno...

Aplinkos tarša nafta ir jos perdirbimo produktais

Ekologija Prezentacija 2014 m. ema2016
Nafta – tai aliejingas, tamsios spalvos, specifinį kvapą turintis degus skystis, kurį sudaro apie tūkstantis atskirų cheminių junginių. Pagrindinė sudedamoji dalis yra angliavandeniliai...

Biologinės atliekos

Ekologija Prezentacija lifketa
Gamybos atliekos: cukraus gamyba;alaus gamyba;spirito gamyba;grūdų, vaisių, daržovių perdirbimas;žuvies, mėsos, pieno perdirbimas;viešo maitinimo virtuvių atliekos;prekybos atliekos.

Atliekų rūšys ir susidarymo šaltiniai

Ekologija Referatas 2018 m. ivetar
Šiame darbe yra išnagrinėti visos atliekų rūšys bei jų susidarymo šaltiniai. Darbui parengti buvo naudojami tik patikimi šaltiniai bei nemažai bibliografinių šaltinių. Darbas...