Saviaukla - sąmoningo asmenybės tobulėjimo išraiška

12 psl. / 2452 žod.

Ištrauka

Išsilavinimas ir išsimokslinimas nė vienam žmogui negali būti duotas ar perteiktas. Visa tai įgyjama savo jėgomis, savo įtemptu darbu. Žmogus yra labai sudėtinga būtybė, gyvendamas jis įgyja asmens ypatybes. Žmogus negimsta jau susiformavusia asmenybe, asmuo tampa ja, kai jis aktyviai veikia ir reiškiasi kaip visuma, jungianti aplinkos pažinimą su išgyvenimais.Žmogus visą gyvenimą yra besiauklėjanti būtybė, dažniausiai auklėjamųjų veiksmų subjektas yra pedagogas ar kitas asmuo, kuris yra sukaupęs socialinę patirtį apie dorą ir tinkamą elgesį ir siekia šią patirtį perduoti auklėjamiesiems. Tačiau auklėtinis nėra vien pasyvus auklėjamųjų veiksmų objektas, jis taip pat auklėja pats save. Itin reikšminga yra tai, kad saviaukla padeda žmogui formuotis požiūrį į save, išmokti pažinti, vertinti, išreikšti, aktualizuoti, reguliuoti bei svarbiausia tobulinti save. Taigi žmogus bando save auklėti pagal susidarytą savo asmenybės vaizdinį.Darbo objektas: saviaukla kaip sąmoningo asmenybės tobulėjimo išraiška.Darbo tikslas: atskleisti saviauklą kaip sąmoningo asmenybės tobulėjimo išraišką.Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti saviauklos sampratą. 2. Aptarti saviauklos pagrindus.3. Išanalizuoti saviauklos rūšis. 4. Aptarti saviauklos būdus.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. SAVIAUKLOS SAMPRATA4
  • 2. SAVIAUKLOS PAGRINDAI6
  • 3. SAVIAUKLOS RŪŠYS8
  • 3.1 Saviauklos būdai9
  • IŠVADOS11
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
enrikap
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 30, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai