Socialiniai mokslai / Politologija

Interesų grupių vaidmuo politikos procese

0 atsiliepimų
Autorius:

Svarbų vaidmenį politinėse sistemose, ypač demokratinėse, vaidina interesų grupės - organizuotos piliečių grupės, siekiančios, kad valstybė vykdytų tam tikrą politiką konkrečioje srityje. Nepaisant to, kad demokratijos teorija daugiau kalba apie individo teises, realiame gyvenime politinė valdžia apskritai ir tuo labiau valstybinė valdžia, turi skaitytis pirmiausia su didelių grupių - inteligentijos, darbininkų, fermerių, verslininkų ir t.t. interesais. Politika vyksta pagrindinai grupių lygyje, o jos dalyviai yra ne tik politinės partijos, judėjimai ir valstybinės institucijos, bet ir siauresnės interesų grupės.
Interesų grupėms politinėje sistemoje tenka tarpininko vaidmuo užtikrinant sąveiką tarp valstybės ir piliečių lygmenų. Interesų grupės sukuria prielaidas priimamų sprendimų racionalumui, politikos viešumui bei valdžios institucijų informuotumui.

Darbo objektas – Interesų grupių vaidmuo politikos formavime.
Darbo tikslas – išanalizuoti interesų grupių vaidmenį politikos formavime. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
1. Išsiaiškinti kas interesų grupės ir kokias funkcijas jos atlieka.
2. Išanalizuoti interesų grupių poveikį valdžios institucijoms.
3. Apžvelgti kaip interesų grupės veikia Lietuvoje.
Darbo metodas – mokslinės literatūros analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3195 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. SAMPRATA4
  • 1. 2. INTERESŲ GRUPIŲ KLASIFIKACIJA5
  • 2. INTERESŲ GRUPIŲ VEIKLA6
  • 3. INTERESŲ GRUPIŲ POVEIKIS VALDŽIOS INSTITUCIJOMS8
  • 4. INTERESŲ GRUPĖS LIETUVOJE10
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių skirtumai Interneto naudojime
Tyrimas Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių skirtumai Interneto naudojime

  Palyginus su kitomis medijomis gan nauja medijos rūšis – Internetas gali patenkinti absoliučiai naujus poreikius [...]

Interaktyvioji viešoji politika: uždaviniai ir perspektyvos
Kursinis darbas Interaktyvioji viešoji politika: uždaviniai ir perspektyvos

Šiuolaikinėje globalizacijos eroje smarkiai kinta žmonijai anksčiau atrodžiusios įprastos sferos. Šiandien vis dar kinta politiniai [...]

AB ‚,Žemaitijos pieno“ internacionalizacijos proceso analizė
Referatas AB ‚,Žemaitijos pieno“ internacionalizacijos proceso analizė

Temos aktualumas. Pastaraisiais dvidešimt metų įvykus staigiems technologiniams pokyčiams, daugeliui verslininkų atvėrė daug platesnes ir [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Žiniasklaidos vaidmuo politikoje
Referatas Žiniasklaidos vaidmuo politikoje

Žurnalistika ir politika - du skirtingi mokslai, dvi skirtingos specialybės, du skirtingi darbai, kuriuos dirba [...]

Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje
Referatas Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje

Nacionalizmas – politinis principas, pagal kurį kiekviena valstybė turi būti tautinė, t. y. vienos tautinės [...]

ES plėtros ir ES kaiminystės politikos įtakos demokratizacijose procesui trečiose šalyse palyginimas
Kursinis darbas ES plėtros ir ES kaiminystės politikos įtakos demokratizacijose procesui trečiose šalyse palyginimas

Demokratizacijos trečiosiose šalyse skatinimas – labai svarbi Europos Sąjungos (toliau ES) užsienio politikos kryptis, plečianti [...]

Sprendimų priėmimas viešosios politikos procese
Prezentacija Sprendimų priėmimas viešosios politikos procese

Sprendimų priėmimo sąvoka;Sprendimų priėmimo analizės koncepcijosSprendimų priėmimo teorijos;Sprendimų efektyvumo modernizuojant viešąjį valdymą [...]

NVO vaidmuo socialinės politikos įgyvendinime
Kursinis darbas NVO vaidmuo socialinės politikos įgyvendinime

      Jau daugelį dešimtmečių egzistuoja praktika, kai valstybė yra atsakinga ne tik už ekonominius, užsienio [...]

Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje
Referatas Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje

Ypač svarbų vaidmenį visuomenės politiniame gyvenime vaidina jo pagrindinis elementas ir vienas iš svarbiausių visuomenės [...]

Globali kultūra ir jos poveikis politiniams procesams
Referatas Globali kultūra ir jos poveikis politiniams procesams

Pasaulis kasdien tampa vis įvairesnis: visuomenė tobulėja, ekonomika, kad ir su iškylančiomis klūtimis, tačiau auga [...]

Administratoriaus vaidmuo ir funkcijos bankroto procese
Referatas Administratoriaus vaidmuo ir funkcijos bankroto procese

Bankrotas - tai sudėtingas ir svarbus institutas, kurio paskirtis yra apsaugoti nemokaus skolininko, kuris nebegali [...]

Šalies prezidento vaidmuo valdymo procese
Referatas Šalies prezidento vaidmuo valdymo procese

Monarchijose valstybės vadovo funkcijas vykdo monarchas ( imperatorius, karalius, didysis hercogas, šeichas, emiras ) [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas
Prezentacija Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas

Menas turi didžiulį poveikį, auklėjant žmogų. Vieną prieinamiausių meno rūšių ikimokyklinio amžiaus vaikams yra teatras.

Real politic, raison d‘etat analizė, remiantis kissinger knyga „diplomatija“
Referatas Real politic, raison d‘etat analizė, remiantis kissinger knyga „diplomatija“

Savo pranešime, plačiau nagrinėsiu raison d‘etat ir real politic galių pusiausvyras, remdamasi H. Kissinger knyga [...]