Interesų grupių vaidmuo politikos procese

15 psl. / 3195 žod.

Ištrauka

Svarbų vaidmenį politinėse sistemose, ypač demokratinėse, vaidina interesų grupės - organizuotos piliečių grupės, siekiančios, kad valstybė vykdytų tam tikrą politiką konkrečioje srityje. Nepaisant to, kad demokratijos teorija daugiau kalba apie individo teises, realiame gyvenime politinė valdžia apskritai ir tuo labiau valstybinė valdžia, turi skaitytis pirmiausia su didelių grupių - inteligentijos, darbininkų, fermerių, verslininkų ir t.t. interesais. Politika vyksta pagrindinai grupių lygyje, o jos dalyviai yra ne tik politinės partijos, judėjimai ir valstybinės institucijos, bet ir siauresnės interesų grupės. Interesų grupėms politinėje sistemoje tenka tarpininko vaidmuo užtikrinant sąveiką tarp valstybės ir piliečių lygmenų. Interesų grupės sukuria prielaidas priimamų sprendimų racionalumui, politikos viešumui bei valdžios institucijų informuotumui.

Darbo objektas – Interesų grupių vaidmuo politikos formavime.Darbo tikslas – išanalizuoti interesų grupių vaidmenį politikos formavime. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: 1. Išsiaiškinti kas interesų grupės ir kokias funkcijas jos atlieka. 2. Išanalizuoti interesų grupių poveikį valdžios institucijoms.3. Apžvelgti kaip interesų grupės veikia Lietuvoje. Darbo metodas – mokslinės literatūros analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. INTERESŲ GRUPIŲ SAMPRATA4
  • 1. 2. INTERESŲ GRUPIŲ KLASIFIKACIJA5
  • 2. INTERESŲ GRUPIŲ VEIKLA6
  • 3. INTERESŲ GRUPIŲ POVEIKIS VALDŽIOS INSTITUCIJOMS8
  • 4. INTERESŲ GRUPĖS LIETUVOJE10
  • IŠVADOS14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS15

Reziumė

Autorius
caffe
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

J. Schumpeter politikos ir demokratijos samprata

Politologija Konspektas vilytt
Schumpeteris kritiškai vertina vadinamąją „klasikinę“ demokratijos teoriją, kuri teigia, kad „demokratija – tai toks institucinis politinių sprendimų priėmimo metodas, kuris tarnauja bendram labui...

Aristotelio politika

Politologija Referatas 2016 m. snicas
Šiame darbe pasirinkome panagrinėti vieną iš žymiausių Aristotelio veikalų „Politika“. „Politika“ buvo rašomas kaip paskaitų kursas. I knygoje aptariami ūkio klausimai, II samprotavimai...