Politinė kultūra Lietuvoje

12 psl. / 2558 žod.

Ištrauka

Politika – tai žmonių veiklos sritis, atspindinti santykius dėl valdžios ar atskirų jos institucijų. Politikos ir kultūros kaip atskirų reiškinių santykius atspindi politinės kultūros fenomenas. Politinė kultūra kaip terminas plačiai naudojamas politologinėje literatūroje. Pasak Lamentowicz, Politinė kultūra – tai ne tik žinios, vertybės bei vertinimų kriterijai, bet ir psichologinės nuotaikos, elgesio pagrindai ir būdai valstybinės valdžios bei kitų politinės sistemos sričių atžvilgiu. Politinės kultūros raida, jos tipologija domėjosi ir ją tyrinėjo T. Parsonas, M. Weberis, J. G. Herderis, B. Powell, L. Dittmer, D. Paul, W. Rosenboum, F. Burlacki, A. Galkin bei G.Almond ir S. Verba. Lietuvoje politinę kultūrą tyrinėjo ir aprašė J. Palidauskaitė, M. Degutis, Eglė Verseckaitė, S. Šaltkauskis, V. Vardys, J. Šmulkštys ir kt. Taigi mano referato tikslas atskleisti politinės kultūros esmę Lietuvoje. Tam tikslui būtina aptarti kelis iškeltus uždavinius, bandant palyginti politinės kultūros sampratą, jos tipologiją su Lietuvos tyrinėtojų požiūriu į šiuos aspektus. Pirmiausia svarbu aptarti, kas yra politinė kultūra ir, kas ją tyrinėjo Lietuvoje. Antruoju aspektu reikia pabrėžti kaip politinės kultūros terminus supranta kitų valstybių mokslininkai lyginant jų nuomonę su Lietuvos mokslininkais. Kitas svarbus uždavinys pristatyti politinės kultūros raidą ir sampratą Lietuvoje. Ir galiausiai paskutinis aspektas, kurį būtų galima aptarti, tai „Naujosios“ politinės kultūros atsiradimas ir jos bruožai.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Politinės kultūros sąvoka ir samprata5
  • 2. Politinės kultūros struktūra ir tipologija7
  • 3. Lietuvos politinė kultūra8
  • 4. Naujoji politinė kultūra9
  • Išvados10
  • Naudota literatūra11

Reziumė

Autorius
caffe
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Politinė kultūra Lietuvoje

Politologija Kursinis darbas donatak
Turbūt visi išgirdę žodį kultūra žino apie ką bus kalbama. Tačiau kultūros sričių yra daug. Pats žodis kultūra kildinamas iš lotyniško veiksmažodžio colere...

Politinė sistema Lietuvoje

Politologija Kursinis darbas elderx
Vieningą valstybės politinę sistemą sudaro visuma organizacijų (institucijų), tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvaujančių įgyvendinant politinę valdžią; tam tikri visų institucijų dariniai, kuriuose vykdomi politiniai...

Politinė korupcija Lietuvoje: priežastys ir padariniai

Politologija Rašinys ingorida
Knygos ,,Korumpuoti miestai” autorių teigimu, korupcija yra universali problema, reiškianti piktnaudžiavimą tarnyba siekiant asmeninės naudos. „Corruptio“ (lot.) reiškia „gadinimas“, „papirkimas“. Vienas žymiausių korupcijos...

Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema

Politologija Kursinis darbas 2009 m. my.vica
Atkūrus nepriklausomybės aktą, prasidėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procesas, nulėmęs labai dinamišką partinės sistemos formavimąsi, teisiškai įteisintą Lietuvos Respublikos konstitucijoje, priimtoje 1992 m....