Europos Sąjungos vieta ir vaidmuo tarptautinių santykių sistemoje

14 psl. / 3196 žod.

Ištrauka

Dėl šiuolaikiniame globaliame pasaulyje vykstančių procesų, vis didesnę įtaką tarptautiniuose santykiuose turi tarptautinės organizacijos. Kaip gana aktyvi tarptautinių santykių dalyvė yra įvardijama Europos Sąjunga (ES). ES šalys telkdamos savo išteklius ir priimdamos bendrus sprendimus vykdo ES integraciją, kuri ir daro įtaką ES užsienio politikai, o taip pat ir tarptautiniams santykiams. Tiesa, ES nėra laikoma tradicine tarptautinių santykių veikėja, kadangi ES nėra valstybė, o valstybės narės ją nustelbia ir neleidžia dominuoti. Taip pat ES neturi nuosavos karinės galios, kas taip pat silpnina jos pozicijas. Tačiau organizacijos ekonominis galingumas užpildo visas spragas, kurios atsiranda politinėje sferoje.

Dalyvaudama tarptautinių santykių sistemoje ES aktyviai vykdo Vystymo politiką, Humanitarinę pagalbą, Bendrą prekybos politiką, Bendrą užsienio politiką, Plėtros ir kaimynystės politiką bei stiprina tarptautinę taiką.

Darbo objektas – Europos Sąjunga tarptautinių santykių sistemoje.

Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos vietą ir veiklą tarptautinių santykių sistemoje. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. Išanalizuoti tarptautinių santykių sampratą.
 2. Išsiaiškinti, kokią vietą užima ES tarptautiniuose santykiuose.
 3. Išanalizuoti, kaip ES veikia tarptautinių santykių sistemoje.

Darbo metodas – mokslinės literatūros ir dokumentų analizė


Turinys

 • 1. Tarptautinių santykių koncepcija4
 • 2. Europos Sąjungos vieta tarptautinių santykių sistemoje6
 • 3. Europos Sąjungos veikla tarptautiniuose santykiuose7
 • 3. 1. ES užsienio ir saugumo politika7
 • 3. 2. Europos saugumo strategija8
 • 3. 3.Europos saugumo ir gynybos politika9
 • 3. 4. ES bendra prekybos politika10
 • 3. 5. Humanitarinė ES pagalba10
 • 3. 6. ES plėtra ir kaimynystės politika11
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
caffe
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

Europos Sąjungos institucinė sistema

Politologija Referatas 2012 m. manigva
Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 27 Europos šalių partnerystė. Jos narės – suverenios valstybės sujungusios savo suverenias galias esminėse valdymo srityse....