Socialiniai mokslai / Politologija

Šiuolaikinių ideologijų atsiradimo aplinkybės bei esmė

0 atsiliepimų
Autorius:

Politinės minties enciklopedijoje ideologija apibrėžiama kaip simboliškai „pakrautų“ įsitikinimų bei jų raiškos priemonių sistemos, kurios vaizduoja, interpretuoja ir vertina pasaulį padėdamos kurti, telkti, orientuoti, organizuoti ir įteisinti tam tikrus veiklos būdus arba kryptis, kartu visiškai atmesdamos kitokius veiklos būdus arba kryptis. Ideologija įprasmina kiekvieną bendruomenės politinį veiksmą, jį patvirtina. Galima teigti, kad ideologija politikoje yra tarsi idėjinis orientyras, dažnai politinė mintis derina įvairių ideologijų pradmenis kol galiausiai viena iš derinamų ideologijų įsivyrauja ir tampa svarbiu politinės mąstysenos formavimo elementu visuomenėje. Darbe nagrinėjamos pagrindinės, klasikinės ideologijos, tačiau negalima pamiršti, kad šiuolaikiniame politiniame gyvenime egzistuoja gausybė šių ideologijų atmainų.

Darbo objektas – Šiuolaikinių ideologijų atsiradimas ir jų esmė.
Darbo tikslas – išanalizuoti šiuolaikinių ideologijų atsiradimo aplinkybes ir jų esmę. Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
1. Išsiaiškinti ideologijos sampratą.
2. Apibūdinti Liberalizmo atsiradimą ir jo esmę.
3. Išsiaiškinti, kokios aplinkybės lėmė konservatizmo atsiradimą ir pateikti šios ideologijos esmę.
4. Išanalizuoti socializmo atsiradimą ir jo esmę.
Darbo metodas – mokslinės literatūros analizė.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3353 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. IDEOLOGIJOS SAMPRATA4
  • 2. LIBERALIZMO RAIDA IR ESMĖ5
  • 3. KONSERVATIZMO IDEOLOGIJOS RAIDA IR ESMĖ8
  • 4. SOCIALIZMO IDEOLOGIJOS ATSIRADIMAS IR ESMĖ10
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Fašizmo ideologijos atsiradimas
Referatas Fašizmo ideologijos atsiradimas

Iš antikos laikų žinome, kad buvo įvairiausių ideologijų apraiškų ne išimtis ir fašizmas, tačiau ši [...]

Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė
Referatas Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė

Kiekvievoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai,atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų [...]

Mokesčių vengimas ir slėpimas. Pažeidimų esmė, skirtumai, problemos
Diplominis darbas Mokesčių vengimas ir slėpimas. Pažeidimų esmė, skirtumai, problemos

Temos aktualumas. Mokesčių slėpimas bei vengimas viena aktualiausių problemų, kai kalbame apie biudžeto deficitą, mokesčių [...]

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai
Diplominis darbas Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė, teoriniai ir praktikinai aspektai

Temos aktualumas. Kiekviena civilizuota visuomenė šiais laikais gyvena susikurdama tam tikras taisykles, kurių privalo laikytis [...]

Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė
Prezentacija Baudžiamosios teisės sąvoka ir esmė

Išanalizuoti baudžiamosios teisės sąvoką ir esmę. [...]

Šiuolaikinės Lietuvos atsiradimas: nuo LDK prie moderniosios LR
Rašinys Šiuolaikinės Lietuvos atsiradimas: nuo LDK prie moderniosios LR

Šiandien daug kalbama apie besikeičiančius mūsų tapatumus, savivokos ir atminties permainas. Istorikai ir socialiniai galvotojai [...]

Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje
Diplominis darbas Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje

Temos aktualumas. Tarptautinė teisė – pasaulyje tarp valstybių pripažintų principų, papročių, teisės normų, reguliuojančių teisinius [...]

Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime
Prezentacija Konstitucijos esmė ir vieta valstybės gyvenime

Konstitucijos esmė, rūšys, paskirtis ir vieta valstybės gyvenime Pagrindiniai Konstitucijos reguliavimo objektai: valdžių padalijimas, piliečių teisės [...]

Politikos ir politologijos esmė
Prezentacija Politikos ir politologijos esmė

Kas yra politika? Kas yra politologija? [...]

Valstybė esmė ir jos požymiai
Prezentacija Valstybė esmė ir jos požymiai

Ankstyvųjų valstybių kilmė sena ir nepakankamai aiški. Jos buvo kuriamos dinastiniais principais, siekiant pasaulinės valstybės [...]

Pilietybė, jos esmė. Pilietybės įgijimas, netekimas
Referatas Pilietybė, jos esmė. Pilietybės įgijimas, netekimas

Pilietybė yra suverenios valstybės atributas. Pilietybė nėra vien formali teisės kategorija, ji visada neatsiejamai susijusi [...]

Teisėtų lūkesčių principo atsiradimas ir reikšmė LR teisinėje sistemoje
Referatas Teisėtų lūkesčių principo atsiradimas ir reikšmė LR teisinėje sistemoje

Kaip žinia, asmenys gali tinkamai naudotis savo teisėmis tik tuomet, kai jos yra įtvirtintos Lietuvos [...]

Pilietybes institutas Lietuvoje, jo esmė
Referatas Pilietybes institutas Lietuvoje, jo esmė

Kiekviena šiuolaikinė valstybė turi savo pilietybės institutą. Su piliečio statusu ją sieja tam tikros teisės [...]

Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas, teisnumo ir veiksnumo atsiradimas
Referatas Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas, teisnumo ir veiksnumo atsiradimas

Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisinėje sistemoje visi asmenys yra skirstomi į fizinius ir juridinius [...]

Mokymasis visą gyvenimą ir šiuolaikinė visuomenė
Tyrimas Mokymasis visą gyvenimą ir šiuolaikinė visuomenė

Mokymasis visą gyvenimą šiuolaikinėje visuomenėje tampa aktualiu ir pagrindiniu švietimo principu. Technologinės kaitos tempas ir [...]