Mokestinio patikrinimo teisinis reguliavimas

26 psl. / 5720 žod.

Ištrauka

Pagrindinis valstybės ir savivaldybių biudžeto šaltinis yra mokesčiai. Norint į biudžetą surinkti planuojamas pajamas iš mokesčių, svarbu, kad mokesčių mokėtojai sąžiningai ir teisingai mokėtų mokesčius. Šiam tikslui pasiekti, svarbu sureguliuoti mokesčių mokėjimo tvarką ir šios tvarkos laikymosi kontrolės mechanizmą. Valstybė fizinių ir juridinių asmenų mokesčių mokėjimo tvarką kontroliuoja atlikdama mokestinius patikrinimus. Mokestinis patikrinimas – tai mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais – ir kitose srityse. Mokestinio patikrinimo dėka išsiaiškinami mokesčių įstatymų pažeidimai ir nubaudžiami pažeidėjai.

Darbo tikslas - išsiaiškinti, kaip teisiškai reguliuojamas mokestinis patikrinimas.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti mokestinio patikrinimo sąvoką ir jo rūšis.
 2. Išsiaiškinti mokestinio patikrinimo eigą.
 3. Išsiaiškinti priežastis, dėl kurių vykdomas pakartotinis mokestinis patikrinimas.
 4. Išanalizuoti mokestinių patikrinimų aspektus.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKESTINIO PATIKRINIMO SĄVOKA IR RŪŠYS4
 • 2. MOKESTINIO PATIKRINIMO PRINCIPAI9
 • 3. MOKESTINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA16
 • 3.1. Mokestinio patikrinimo pradžia17
 • 3.2. Faktinis patikrinimas20
 • 3.3. Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimas ir tvirtinimas22
 • 4. PAKARTOTINIS MOKESTINIS PATIKRINIMAS27
 • 5. MOKESTINIO PATIKRINIMO ANALIZĖ30
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33

Reziumė

Autorius
monikasil
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Mokestinis patikrinimas

Finansai Kursinis darbas kristina
Mokesčiai – tai fizinių ir juridinių asmenų mokėjimai valstybei, kurie yra įgyvendinami pagal tam tikrą apmokestinimo instrumentarijų, apimanti mokesčių elementus, mokesčio ėmimo būdus,...

Lietuvos finansų sistemos reguliavimas

Finansai Referatas wanillius
Visais valstybių raidos etapais labai svarbūs yra finansai. Jų sistema leidžia sukaupti tam tikrus finansinius išteklius, reikalingus valstybės funkcijoms vykdyti. Palaipsniui susiformavo ir...