Tarnybinė etika

32 psl. / 5120 žod.

Ištrauka

Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra mokomi nuo mažų dienų, tačiau nėra nustatyto standarto šios moralės normos dydžiui išmatuoti.

Dažniausiai etika įsigali tada, kai taisyklės ir įstatymai dar neveikia, arba nebeveikia ten kur įstatymai yra neaiškūs ar griežtai neapibrėžti. Todėl jau yra rasti būdai kaip juos apeiti ar panaudoti neetiškiems ar net neteisėtiems asmeniniams tikslams.

Temos aktualumas. Šiomis dienomis yra ypač daug dėmesio skiriama valstybės tarnautojų etiškam elgesiui, siekiama jų sąžiningų veiksmų ir teisingų sprendimų darbinėje veikloje. Tačiau kyla klausimas ar tik dabar etikos kodekso normos yra pažeidžiamos itin smarkiai, ar tokį įvaizdį sudaro daug galių turinti Lietuvos žiniasklaida, kuri ir priverčia valstybės tarnautojus minimaliai, bet vis tiek laikytis etikos kodekso taisyklių.

Darbo objektas. Tarnybinės etikos samprata Lietuvoje.

Darbo tikslas. Naudojantis literatūra ir apklaustųjų nuomone atskleisti tarnybinės etikos sampratą Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti etikos svarbą ir jos sąvokų įvairovę; Įvardinti kas yra etikos objektas ir kokios yra etikos funkcijos;Aptarti etikos infrastruktūrų funkcijas;Paaiškinti kokį vaidmenį Lietuvoje atlieka Etikos kodeksas;Išvardinti valstybės tarnybos etikos elementus ir juos paaiškinti;Išsiaiškinti valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir principus;Išanalizuoti etikos svarbumą viešajame administravime; Išvardinti galimas etikos problemas;Sužinoti Lietuvos piliečių nuomonę apie tarnybinę etiką ir ją išanalizuoti.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • ĮVADAS4
 • 1. ETIKA5
 • 1.1. ETIKOS SVARBA5
 • 1.2. ETIKOS OBJEKTAS IR FUNKCIJOS6
 • 1.3. ETIKOS INFRASTRUKTŪRA IR JOS ELEMENTAI6
 • 2. ETIKOS KODEKSAS IR JO TIKSLAI8
 • 3. VALSTYBĖS TARNYBOS ETIKOS ELEMENTAI10
 • 4. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOS ETIKOS TAISYKLĖS10
 • 5. PAGRINDINIAI VALSTYBĖS TARNYBOS IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOS ETIKOS PRINCIPAI11
 • 6. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMAS12
 • 7. ETIKA VIEŠAJAME ADMINISTRAVIME13
 • 8. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ETIKOS PROBLEMOS14
 • 9. „TARNYBINĖ ETIKA“ TYRIMAS16
 • 9.1. TYRIMO ORGANIZAVIMAS16
 • 9.2. TYRIMO APTARTIS17
 • 10. IŠVADOS27
 • LITERATŪRA28
 • PRIEDAS29

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Danijos valstybės tarnybos statusas ir apimtis

Viešasis administravimas Referatas rytuvejai
Šio darbo pagrindinis tikslas yra išanalizuoti Danijos valstybės tarnybos statusą ir apimtis. Siekdami pilnai išpildyti šį tikslą, išsikėlėme 4 uždavinius: 1. Pristatyti išskirtinio...

Etika valstybės tarnyboje

Viešasis administravimas Referatas tofile
Viešasis administravimas – tai valstybės ir vietos institucijų (kartais ir kitų subjektų) vykdomoji veikla, kurios pagalba yra taikomi ir įgyvendinami įstatymų, valstybės ir...

Tarnybinis etiketas ir protokolas

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2014 m. leguska
Temos aktualumas. Žmogus, kuris siekia kopti karjeros laiptais puikiai supranta, kad specialybės žinių nepakanka. Nepriklausomai nuo to ar asmuo dirba aptarnavimo srityje ar...

Priėmimas į valstybės tarnybą

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. dianukas1991
Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja - priėmimas į valstybės tarnybą. Priėmimas į valstybės...