Istorinės ekonominės mokyklos teorija

22 psl. / 5587 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas – visi ekonominės minties veikalai rodo, kad labai daug ekonomikos teorijų buvo praeityje, kuriasi dabar ir dar tikrai bus daug jų sukurta ateityje. Tačiau gali iškilti klausimas kodėl mums reikia kapstytis po senąsias ekonomines teorijas. M. Blaug nuomone, tai reikia daryti todėl, kad „geriau žinoti apie intelektualinį paveldą, kurį mums paliko pirmtakai, nei tik numanyti, kad jis saugomas mums nežinomoje vietoje ir parašytas mums nesuprantama kalba“. Todėl labai svarbu grįžti prie jau praeityje pasilikusių teorijų, kurios mus moko ir sieja ekonominių idėjų tęstinumu su mūsų dabartiniu pasauliu.

Darbo problema – ar istorinė mokykla, susiformavusi XIX amžiuje, turi įtakos šiuolaikinei ekonomikai?

Darbo tikslas – išanalizuoti istorinės mokyklos teoriją remiantis įvairiais literatūros šaltiniais.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti išsamią istorinės mokyklos teorijos analizę.
 2. Išskirti pagrindinius istorinės mokyklos metodologinius bruožus.

Darbo objektas – istorinės mokyklos teorija.

Darbo metodai – informacijos sisteminimas, mokslinės ir informacinio pobūdžio literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ISTORINĖS MOKYKLOS PRADŽIA4
 • 2. ISTORINĖS MOKYKLOS VYSTIMASIS6
 • 2.1. Ankstyvoji vokiečių istorinė mokykla6
 • 2.2. Naujoji vokiečių istorinė mokykla10
 • 2.3. Vėlyvoji vokiečių istorinė mokykla15
 • 3. VOKIEČIŲ ISTORINĖS MOKYKLOS METODOLOGINIAI YPATUMAI19
 • IŠVADOS21
 • NAUDOTA LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Ekonominės teorijos pradininkai ir kūrėjai

Ekonomika Referatas donatak
Ekonomikos teorija - tai sisteminis tikrovės aprašymas, kuomet pasitelkus apibrėžimus, sąvokas, kategorijas yra absoliučiai apibendrinami ir atspindimi pagrindiniai tos tikrovės bruožai. Toks tikrovės...

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonomika Referatas donatak
Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę realybę ar jos dalį. Ekonomistai – teoretikai pripažįsta,...

Ekonomikos teorijos

Ekonomika Referatas arkada
Savo darbe pasirinkau aptarti merkantilizmo, klasikinės politinės ekonomijos ir keinsizmo atsiradimo ir vystymosi bruožus. Šias teorijas pasirinkau todėl, nes kiekvieną iš jų įnešė...

Ekonomikos teorija ir tikslai

Ekonomika Konspektas 2010 m. shliooksht
ET - mokslas apie tai, kaip objektyviai paskirstyti, naudoti, valdyti ribotus išteklius, siekiant maksimaliai patenkinti materialius žmonių poreikius.