Finansinės paslaugos: valiutos keitimas, finansinis tarpininkavimas

16 psl. / 3741 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Jokios valstybės ekonomika negali vystytis be stabilios finansinių įstaigų veiklos. Finansinių paslaugų teikimu Lietuvoje užsiima finansų įmonės bei kredito įstaigos. Lietuvoje šių įstaigų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Finansų įstaigų įstatymas. Pagal Lietuvos Respublikos Finansų įstaigų įstatymą, finansų įmonė – tai įmonė, kuri veikia Lietuvos Respublikoje įstatymų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ir finansų įstaigų veiklą, nustatyta tvarka ir verčiasi finansinių paslaugų teikimu. Tuo tarpu kredito įstaiga – tai įstaiga, veikianti Lietuvos Respublikoje, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių bei jų skolinimu, taip pat turintys teisę verstis finansinėmis paslaugomis ir prisiimantys su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Visos šios įstaigos turi itin didelę svarbą tiek ekonomiškai išsivysčiusiose, tiek besivystančiose pasaulio šalyse. Šiomis dienomis fiziniams bei juridiniams asmenims yra įprasta naudotis finansinėmis paslaugomis, todėl be finansinių įstaigų šiuolaikinė valstybė yra sunkiai įsivaizduojama.

Šiame darbe bus nagrinėjamos dvi finansinių įstaigų teikiamos finansinės paslaugos – valiutos keitimas (grynaisias) bei finansinis tarpininkavimas (agento veikla).

Darbo objektas – finansinės paslaugos (valiutos keitimas bei finansinis tarpininkavimas).

Darbo tikslas – išanalizuoti valiutos keitimo ir finansinio tarpininkavimo paslaugų teikimą kredito įstaigos klientams.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti valiutos keitimo (grynaisiais) paslaugą;
 2. Apibūdinti finansinio tarpininkavimo paslaugą.

Darbo metodai: internetinių šaltinių analizė, dokumentų analizė, interviu.


Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………………………….3
 • 1. FINANSINĖS PASLAUGOS4
 • 1.1. VALIUTOS KEITIMAS (GRYNAISIAIS PINIGAIS)………………………4
 • 1.1.1. Paslaugos teikimo tvarka……………………………………………………5
 • 1.2. FINANSINIS TARPININKAVIMAS (AGENTO VEIKLA)…………………7
 • 1.2.1. Finansų maklerio įmonių veikla7
 • 1.2.1.1. Paslaugos teikimo tvarka8
 • 1.2.2. Draudimo tarpininkavimas10
 • 1.2.2.1. Paslaugos teikimo tvarka12
 • IŠVADOS15
 • NAUDOTA LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Finansų sistema

Finansai Referatas 2007 m. donatas
Finansai- mokėjimo priemonių parūpinimo menas, visuma ekonominių santykių centralizuotų ir decentralizuotų piniginių lėšų fondų sudarymo ir panaudojimo procese. Finansų sistema- ekonominių piniginių santykių,...

Finansai

Finansai Referatas karmis2
Turtingiausių pasaulyje žmonių stebėjimai parodė, kad finansinė sėkmė net 80% įtakoja žmogaus įsitikinimai ir nuostatos, o tik 20% - žinios ir įgūdžiai apie...

Įmonės "X" veiklos finansinė analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. karpis
Darbe atliekama įmonės finansinė analizė ir pagal apskaičiuotus finansinius rodiklius yra prognozuojama tolimesnė įmonės raida. Apžvelgiami galimi sunkumai ir stabilumo įvertinimas.