AB “City service” finansinė analizė

33 psl. / 8471 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis finansinė įmonių analizė tampa labai reikšminga ir aktuali, kadangi kokybiškai atlikta finansinė analizė padeda geriau suprasti ir suvokti organizacijoje vykstančius reiškinius bei procesus, be to, ji vadovams padeda priimti racionalius įmonės valdymo sprendimus.

Finansinės analizės teikiamos informacijos poreikis nuolat auga. Šiais laikais finansinės analizės duomenys yra reikšmingi ne tik pačiai organizacijai, t. y. įmonės vadovybei, akcininkams, darbuotojams, tačiau finansinės analizės duomenys ir rezultatai yra aktualūs ir kitiems išorės vartotojams – investuotojams, finansų institucijoms, tiekėjams, pirkėjams, vyriausybei ir kt.[1]

Darbo objektas – AB „City servise“ 2011 m. – 2012 m. veiklos finansiniai rezultatai.

Darbo tikslas – atlikti AB „City servise“ 2011 m. – 2012 m. finansinės būklės analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti AB „City servise“ charakteristiką;
 2. Atlikti AB „City servise“ balanso vertikalią bei horizontalią analizę;
 3. Atlikti AB „City servise“ pelno (nuostolių) vertikalią bei horizontalią analizę;
 4. Apskaičiuoti AB „City servise“ pelningumo (pardavimų pelningumo, kapitalo pelningumo bei Dupont piramidinė analizė), mokumo (trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo), veiklos efektyvumo (išlaidų lygio, apyvartumo rodiklių) bei kapitalo rinkos santykinius rodiklius ir juos įvertinti.
 5. Atlikti AB „City servise“ bankroto diagnostinę analizę (remiantis Altmano 2 rodiklių modeliu, Altmano 5 rodiklių modeliu) bei nustatyti bankroto tikimybę tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius.

Metodai: finansinių ataskaitų vertikali ir horizontali analizė; santykinių rodiklių analizė; bankroto diagnostinė analizė, pagal Altmano dviejų ir penkių rodiklių bankroto modelius tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius.

[1] Mackevičius J., Poškaitė D., Villis L. (2011) Finansinė analizė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, p. 5.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. AB „CITY SERVICE“ CHARAKTERISTIKA4
 • 2. AB „CITY SERVICE“ BALANSO VERTIKALI - HORIZONTALI ANALIZĖ6
 • 2.1. Turto vertikali ir horizontali analizė6
 • 2.2. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertikali ir horizontali analizė7
 • 3. AB „CITY SERVICE“ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS DINAMINĖ-STRUKTŪRINĖ ANALIZĖ9
 • 4. AB „city service“ SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ11
 • 4.1. Pelningumo rodiklių analizė11
 • 4.1.1. Pardavimo pelningumo rodiklių analizė11
 • 4.1.2. Kapitalo pelningumo rodiklių analizė12
 • 4.1.3. Turto pelningumo piramidė analizė14
 • 4.1.4. Nuosavo kapitalo pelningumo piramidinė analizė14
 • 4.2. Mokumo rodiklių analizė15
 • 4.2.1. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė16
 • 4.2.2. Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė17
 • 4.3. Veiklos efektyvumo rodiklių analizė19
 • 4.4. Kapitalo rinkos rodiklių analizė22
 • 5. AB „CITY SERVICE“ BANKROTO DIAGNOSTINĖ ANALIZĖ24
 • IŠVADOS27
 • Priedai29
 • 1 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali - horizontali analizė30
 • 2 priedas. Balanso ataskaitos vertikali - horizontali analizė31

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

“Lietuvos dujų” finansinė analizė

Finansai Referatas 2010 m. fruitella
Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir...

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...