AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

31 psl. / 5337 žod.

Ištrauka

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė analizuoja savo finansinius dokumentus (balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą), tačiau tik apžvelgiant šiuos dokumentus neįmanoma atskleisti tam tikrų rodiklių pokyčių priežastingumo bei prognozuoti jų kitimą ateityje. Todėl būtina periodiškai išanalizuoti įmonės duomenis, pasitelkus statinių duomenų skaičiavimo metodiką. Įmonės ekonominiams reiškiniams suvokti nepakanka tik loginio mąstymo. Būtent statistiniai metodai padeda suprasti, išanalizuoti bei numatyti įmonės rodiklių kitimą, kuris yra naudingas tiek įmonės akcininkams, tiek įmonei vadovaujantiems asmenims. To pasekoje, įmonės vadovybė galės racionaliau valdyti bei rezultatyviau prognozuoti įmonės veiklą.

AB „Vilniaus baldai“ yra pirmaujanti korpusinių baldų gamybos įmonė, susikūrusi 1883 m. Ji stengiasi puoselėti senas tradicijas bei taikyti modernias technologijas. Bendrovė siekia gerinti baldų kokybę, analizuodama ir vertindama vartotojų lūkesčius. AB „Vilniaus baldai“ projektuoja, gamina ir prekiauja biuro, miegamojo, svetainės bei prieškambario baldais, kuriuos eksportuoja į Europą ir kitų žemynų šalis. AB „Vilniaus baldai“ stengiasi surasti būdus, kad gamybos procesas būtų kuo lankstesnis bei efektyvesnis. Jos vizija - tai modernaus žmogaus gyvenimo filosofija - amžinas, stilingas, jaukus.

Tyrimo tikslas – atlikti AB „Vilniaus baldai“ 2008-2012 m. veiklos analizę.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Pasitelkiant statistinių vidurkių skaičiavimo metodiką, išanalizuoti AB „Vilniaus baldai“ gamybos apimtis bei darbuotojų darbo užmokestį.
 2. Atlikti AB „Vilniaus baldai“ 2008-2012 m. dinaminę pardavimo pajamų analizę.
 3. Nustatyti AB „Vilniaus baldai“ 2012 m. darbuotojų darbo užmokesčio sklaidos charakteristikas.
 4. Išanalizuoti AB „Vilniaus baldai“ tiesioginius ir atvirkštinius rodiklius.
 5. Pateikti multiplikatyvinį AB „Vilniaus baldai“ pardavimo pajamų bei pardavimo savikainos modelį ir įvertinti įmonės vykdomą plėtrą.
 6. Pateikti AB „Vilniaus baldai“ pardavimų trendo funkciją, ją apibūdinti bei pateikti prognozes.
 7. Pateikti AB „Vilniaus baldai“ grynojo pelno antro laipsnio parabolės funkciją bei pateikti prognozes.
 8. Pateikti AB „Vilniaus baldai“ akcininkų sudėtį.
 9. Aptarti AB „Vilniaus baldai“ ilgalaikio turto pokyčius bei prognozes.
 10. Atlikti AB „Vilniaus baldai“ gamybos apimties bei darbininkų skaičius koreliacinę regresinę analizę.
 11. Pasitelkiant slenkančių vidurkių metodą, nustatyti AB „Vilniaus baldai“ gamybos apimčių prognozę 2013 m.

Naudoti tyrimo ir analizės metodai: vidurkių analizė, dinamikos eilučių analizė, duomenų sklaidos charakteristikų analizė, tiesioginių ir atvirkštinių formų rodiklių analizė, multiplikatyvinis (dviejų) veiksnių modelis, trendo bei parabolės funkcijų analizė, koreliacinė regresinė analizė, slenkančių vidurkių metodas.

Tyrime buvo naudotos AB „Vilniaus baldai“ 2008-2012 m. finansinės ataskaitos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIDURKIAI5
 • 1.1. STRUKTŪRINIAI VIDURKIAI5
 • 1.2. ARITMETINIS VIDURKIS5
 • 1.3. GEOMETRINIS VIDURKIS6
 • 2. DINAMIKOS EILUTĖS7
 • 2.1. VIDUTINIS LYGIS7
 • 2.2. ABSOLIUTUS PADIDĖJIMAS7
 • 2.3. VIDUTINIS ABSOLIUTUS PADIDĖJIMAS8
 • 2.4. DIDĖJIMO TEMPAS8
 • 2.5. PADIDĖJIMO TEMPAS8
 • 2.6. VIDUTINIS DIDĖJIMO TEMPAS9
 • 2.7. VIDUTINIS PADIDĖJIMO TEMPAS9
 • 3. DUOMENŲ SKLAIDOS CHARAKTERISTIKOS10
 • 4. TIESIOGINIŲ IR ATVIRKŠTINIŲ FORMŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ11
 • 5. MULTIPLIKATYVINIS (DVIEJŲ) VEIKSNIŲ MODELIS13
 • 6. TRENDO FUNKCIJOS APSKAIČIAVIMAS14
 • 7. ANTROJO LAIPSNIO PARABOLĖS FUNKCIJOS APSKAIČIAVIMAS16
 • 8. DVIEJŲ AŠIŲ GRAFIKAS18
 • 9. MICROSOFT OFFICE EXCEL STATISTINIŲ FUNKCIJŲ PANAUDOJIMAS19
 • 10. KORELIACINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ20
 • 11. SLENKANČIŲ VIDURKIŲ METODAS22
 • IŠVADOS24
 • REKOMENDACIJOS26
 • NAUDOTA LITERATŪRA27
 • PRIEDAI28

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

AB “City service” finansinė analizė

Finansai Referatas 2013 m. pekauskaite
Šiuolaikinėmis konkurencijos sąlygomis finansinė įmonių analizė tampa labai reikšminga ir aktuali, kadangi kokybiškai atlikta finansinė analizė padeda geriau suprasti ir suvokti organizacijoje vykstančius...