Ekonomika ir verslas / Finansai

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

0 atsiliepimų
Autorius:

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė analizuoja savo finansinius dokumentus (balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą), tačiau tik apžvelgiant šiuos dokumentus neįmanoma atskleisti tam tikrų rodiklių pokyčių priežastingumo bei prognozuoti jų kitimą ateityje. Todėl būtina periodiškai išanalizuoti įmonės duomenis, pasitelkus statinių duomenų skaičiavimo metodiką. Įmonės ekonominiams reiškiniams suvokti nepakanka tik loginio mąstymo. Būtent statistiniai metodai padeda suprasti, išanalizuoti bei numatyti įmonės rodiklių kitimą, kuris yra naudingas tiek įmonės akcininkams, tiek įmonei vadovaujantiems asmenims. To pasekoje, įmonės vadovybė galės racionaliau valdyti bei rezultatyviau prognozuoti įmonės veiklą.

AB „Vilniaus baldai“ yra pirmaujanti korpusinių baldų gamybos įmonė, susikūrusi 1883 m. Ji stengiasi puoselėti senas tradicijas bei taikyti modernias technologijas. Bendrovė siekia gerinti baldų kokybę, analizuodama ir vertindama vartotojų lūkesčius. AB „Vilniaus baldai“ projektuoja, gamina ir prekiauja biuro, miegamojo, svetainės bei prieškambario baldais, kuriuos eksportuoja į Europą ir kitų žemynų šalis. AB „Vilniaus baldai“ stengiasi surasti būdus, kad gamybos procesas būtų kuo lankstesnis bei efektyvesnis. Jos vizija - tai modernaus žmogaus gyvenimo filosofija - amžinas, stilingas, jaukus.

Tyrimo tikslas – atlikti AB „Vilniaus baldai“ 2008-2012 m. veiklos analizę.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Pasitelkiant statistinių vidurkių skaičiavimo metodiką, išanalizuoti AB „Vilniaus baldai“ gamybos apimtis bei darbuotojų darbo užmokestį.
 2. Atlikti AB „Vilniaus baldai“ 2008-2012 m. dinaminę pardavimo pajamų analizę.
 3. Nustatyti AB „Vilniaus baldai“ 2012 m. darbuotojų darbo užmokesčio sklaidos charakteristikas.
 4. Išanalizuoti AB „Vilniaus baldai“ tiesioginius ir atvirkštinius rodiklius.
 5. Pateikti multiplikatyvinį AB „Vilniaus baldai“ pardavimo pajamų bei pardavimo savikainos modelį ir įvertinti įmonės vykdomą plėtrą.
 6. Pateikti AB „Vilniaus baldai“ pardavimų trendo funkciją, ją apibūdinti bei pateikti prognozes.
 7. Pateikti AB „Vilniaus baldai“ grynojo pelno antro laipsnio parabolės funkciją bei pateikti prognozes.
 8. Pateikti AB „Vilniaus baldai“ akcininkų sudėtį.
 9. Aptarti AB „Vilniaus baldai“ ilgalaikio turto pokyčius bei prognozes.
 10. Atlikti AB „Vilniaus baldai“ gamybos apimties bei darbininkų skaičius koreliacinę regresinę analizę.
 11. Pasitelkiant slenkančių vidurkių metodą, nustatyti AB „Vilniaus baldai“ gamybos apimčių prognozę 2013 m.

Naudoti tyrimo ir analizės metodai: vidurkių analizė, dinamikos eilučių analizė, duomenų sklaidos charakteristikų analizė, tiesioginių ir atvirkštinių formų rodiklių analizė, multiplikatyvinis (dviejų) veiksnių modelis, trendo bei parabolės funkcijų analizė, koreliacinė regresinė analizė, slenkančių vidurkių metodas.

Tyrime buvo naudotos AB „Vilniaus baldai“ 2008-2012 m. finansinės ataskaitos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5337 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIDURKIAI5
 • 1.1. STRUKTŪRINIAI VIDURKIAI5
 • 1.2. ARITMETINIS VIDURKIS5
 • 1.3. GEOMETRINIS VIDURKIS6
 • 2. DINAMIKOS EILUTĖS7
 • 2.1. VIDUTINIS LYGIS7
 • 2.2. ABSOLIUTUS PADIDĖJIMAS7
 • 2.3. VIDUTINIS ABSOLIUTUS PADIDĖJIMAS8
 • 2.4. DIDĖJIMO TEMPAS8
 • 2.5. PADIDĖJIMO TEMPAS8
 • 2.6. VIDUTINIS DIDĖJIMO TEMPAS9
 • 2.7. VIDUTINIS PADIDĖJIMO TEMPAS9
 • 3. DUOMENŲ SKLAIDOS CHARAKTERISTIKOS10
 • 4. TIESIOGINIŲ IR ATVIRKŠTINIŲ FORMŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ11
 • 5. MULTIPLIKATYVINIS (DVIEJŲ) VEIKSNIŲ MODELIS13
 • 6. TRENDO FUNKCIJOS APSKAIČIAVIMAS14
 • 7. ANTROJO LAIPSNIO PARABOLĖS FUNKCIJOS APSKAIČIAVIMAS16
 • 8. DVIEJŲ AŠIŲ GRAFIKAS18
 • 9. MICROSOFT OFFICE EXCEL STATISTINIŲ FUNKCIJŲ PANAUDOJIMAS19
 • 10. KORELIACINĖ REGRESINĖ ANALIZĖ20
 • 11. SLENKANČIŲ VIDURKIŲ METODAS22
 • IŠVADOS24
 • REKOMENDACIJOS26
 • NAUDOTA LITERATŪRA27
 • PRIEDAI28

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Tyrimas UAB “X” veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė

Tinkamai panaudoti analizės būdai teikia objektyvius analizuojamos įmonės veiklos rezultatus, kurie gali būti įmonės veiklos [...]

“Vilniaus duona” išorinės aplinkos analizė
Referatas “Vilniaus duona” išorinės aplinkos analizė

Išsamus ir geras darbas. [...]

“Vilniaus duonos” traškučių “Aguonėlė” rinkos analizė
Referatas “Vilniaus duonos” traškučių “Aguonėlė” rinkos analizė

Šiuolaikinėje rinkoje tikrai gausu įvairių prekių ir paslaugų. Bet augantis vartotojų apetitas, dideliu greičiu besivystanti [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė
Kursinis darbas Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas AB “Lifosa” veiklos analizė ir perspektyvos

Temos aktualumas. Įmonės veiklos vertinimas svarbi ir aktuali sritis, nes įmonės veiklą, jos rezultatus ir [...]

AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė
Kursinis darbas AB “Klaipėdos nafta” pelningumą įtakojančių veiksnių analizė

Aktualumas. Kiekvienoje įmonėje per metus įvyksta daug ūkinių operacijų, nuolat juda pinigai, uždirbamos pajamos, patiriamos [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”
Kursinis darbas Finansinės veiklos analizė ir vertinimas UAB “X”

Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė [...]

AB “TEP” įmonės veiklos analizė
Referatas AB “TEP” įmonės veiklos analizė

Plėtojantis rinkos ekonomikos santykiams Lietuvoje, svarbų vaidmenį vaidina finansų mokslo žinios bei ūkio subjektų finansinės [...]

AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Referatas AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė [...]

UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė
Tyrimas UAB “Rūta” rinkodaros veiklos analizė

Atliekant individualaus namų darbo „X“ įmonės rinkodaros veiklos analizę, pasirinkta UAB „Rūta“. Tyrimo objektas: UAB „Rūta“ [...]

AB “TEO” įmonės veiklos analizė
Prezentacija AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla [...]