ES struktūrinių fondų įtaka Šiaulių regiono plėtrai

18 psl. / 3702 žod.

Ištrauka

Ekonominiai skirtumai tarp atskirų Europos Sąjungos (ES) šalių yra akivaizdūs. Būtent šalių narių skirtingas ekonomikos išsivystymo lygis yra viena iš esminių kliūčių siekiant vieno iš prioritetinių ES tikslų - paversti ES ekonomiką pačia konkurencingiausia ekonomika pasaulyje (http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_en.cfm, žiūrėta 2013-08-25). Dėl šios priežasties formuojama ir įgyvendinama regioninė ES politika, kuria siekiama įvairiomis priemonėmis, o labiausiai finansinėmis, spręsti ekonominio, socialinio ir aplinkos būklės netolygumo atsiradusio ES šalyse problemas (Bruneckienė, Krušinskas, 2011, p. 129).

Viena iš svarbiausių ir reikšmingiausių ES regioninės politikos įgyvendinimo priemonių yra ES struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų lėšos yra tiesioginė parama ES šalims narėms, kuri skirstoma siekiant, jog nuosekliai mažėtų socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp atskirų ES šalių narių ar tam tikrų jų regionų.

Nuo Lietuvos įstojimo į ES pradžios, t. y. nuo 2004 m., Lietuva naudojasi struktūrinių fondų paramos lėšomis. 2004-2013 m. laikotarpiu Lietuva turėjo galimybę įsisavinti beveik 29 mlrd. Lt ES struktūrinių fondų lėšų. Tikėtina, jog šios lėšos reikšmingai prisideda prie pastarojo laikotarpio Lietuvos ekonomikos augimo. Tačiau vertinant ES struktūrinių fondų lėšų įtaką Lietuvai, ne mažiau svarbu įvertinti ir ES struktūrinių fondų lėšų įtaką atskirų Lietuvos regionų ekonomikos plėtrai, kadangi Lietuvai yra aktualu užtikrinti tolygų visų regionų augimą, didžiąją dalį lėšų nukreipiant į silpniau išsivysčiusius ir ekonomiškai silpnesnius Lietuvos regionus.

Šiame darbe vertinama ES struktūrinių fondų lėšų įtaka Šiaulių regiono ekonominei plėtrai 2004-2013 m. Darbe vertinama kaip kito socialiniai ir ekonominiai šio regiono rodikliai bei nustatoma galima ES struktūrinių fondų lėšų įtaka analizuojamiems veiksniams.

Darbo objektas – ES struktūrinių fondų įtaka Šiaulių regiono ekonomikos plėtrai.

Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos įtaką Šiaulių regiono ekonominei plėtrai 2004 - 2013 metais.

Darbo uždaviniai:

  1. Išanalizuoti ES struktūrinių fondų sudėtį ir šių lėšų skirstymo principus;
  2. Įvertinti Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų įsisavinimą Šiaulių regione 2004-2013 metais.

Darbo metodai – mokslinės ir informacinio pobūdžio literatūros analizė, antrinė statistinių duomenų analizė, loginė analizė ir sintezė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ SUDĖTIS IR LĖŠŲ SKIRSTYMO PRINCIPAI4
  • 1.1. ES struktūrinių fondų tikslai4
  • 1.2. ES struktūrinių lėšų parama Lietuvai6
  • 2. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA ŠIAULIŲ REGIONUI 2004-2013 M. IR JŲ ĮTAKA ŠIO REGIONO PLĖTRAI8
  • IŠVADOS14
  • NAUDOTA LITERATŪRA15

Reziumė

Autorius
pekauskaite
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 8, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos įtaka finansų rinkoms

Ekonomika Referatas 2013 m. koksas
Pastaruosius kelis mėnesius visas dėmesys buvo sukoncentruotas į JAV bei kai kurių euro zonos šalių valstybės finansų problemas. JAV nemokumo išvengė, paskutinėmis dienomis...