Paklausos ir pasiūlos reikšmė rinkoje

15 psl. / 2458 žod.

Ištrauka

Rinka paprastai suprantama kaip prekiavimo vieta, kurioje perkamos ir paruodamos prekės. Pagal ekonomistus, rinka- tam tikra socialinių ekonominių santykių sistema, kur prekės mainomos į pinigus, kur vyksta prekės visuomeninis įvertinimas, pardavėjo ir pirkėjo interesų suderinimas. Rinka - tai tam tikras ūkinės veiklos reguliavimo mechanizmas, kuriame pagrindinis reguliavimo svertas – kaina, o varomoji jėga – asmeninis interesas. Rinkoje sąveikauja 2 grupės rinkos subjektų su skirtingais interesais, kuriuos suderina kaina.Svarbiausi ekonomikos klausimai: Ką gaminti? Kiek ir kokių gėrybių reikia gaminti, kad būtų geriausiai patenkinti visuomenės poreikiai? ; Kaip gaminti? Kokiomis porcijomis naudoti išteklius, kad būtų galima pagaminti daugiausia produktų?; Kam gaminti? Kaip produktus paskirstyti visuomenės nariams? Tobulos konkurencijos ekonomikoje galima skirti tokias pagrindines rinkas: Vartojimo prekių ir paslaugų.; Gamybos veiksnių, t. y. žaliavų, pusgaminių, įrenginių ir pan.; Darbo.; Nuosavybės teisių į išteklius. Viena iš šios rinkos dalių – fondų birža.; Paslaugų, kurias teikia ištekliai, nuomos. Šiai rinkų grupei priklauso, pavyzdžiui, paskolų rinka.


Turinys

  • 1. RINKOS SĄMPRATA3
  • 2. PAKLAUSA3
  • 2.1. Paklausos kiekis, jos kitimas6
  • 2.2. Įvairių veiksnių įtaka paklausai7
  • 3. PASIŪLA9
  • 3.1. Grafiškas prekės ar paslaugos pasiūlos pokyčių vaizdavimas10
  • 3.2. Įvairių veiksnių įtaka pasiūlai11
  • 4. RINKOS PUSIAUSVYROS SUSIDARYMAS13
  • 5. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
simawait
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomika Laboratorinis darbas 2007 m. shifterer
Ekonomikos 1 laboratorinis darbas. Dėstytojas: V. Gaidelys Užduotis: Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: a) nubrėžkite paklausos kreivę; b) nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives ir...

Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
TIKSLAI: 1) suprasti rinkos pusiausvyros susidarymą; 2) suprasti pusiausvyros pasikeitimą rinkoje, keičiantis paklausai ir/arba pasiūlai;

Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas

Ekonomika Diplominis darbas 2012 m. linakla
Problema ir temos aktualumas. Darbo rinkos pasiūlos ir paklausos derinimas yra svarbi bendros užimtumo problemos sudėtinė dalis, kurioje atsispindi ekonominės, socialinės, politinės ir...

Visuminė paklausa ir pasiūla

Ekonomika Prezentacija dzinaldas93
•Visuminė pasiūla – tai prekių ir paslaugų kiekis, kuriuos visi šalies gamintojai pateikia rinkai. Ji priklauso nuo daugelio veiksnių: kainų lygio, darbo užmokesčio...