Inovacinės veiklos gerinimas

16 psl. / 4069 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuo metu inovacija verslo organizacijoje vis sparčiau populiarėjanti ir paklausos susilaukianti mokslininkų tyrimų tema, nes dėl pritaikytų naujovių įmonė gali įgyti konkurencinį pranašumą. Esminė ekonominės raidos ir gyvenimo lygio kilimo sąlygai būdinga inovacinės veiklos plėtojimas, kas yra ypatingai reikšminga vykstant spartiems globalizacijos ekonominiams procesams, kurie leidžia spręsti daugelį įmonių konkurencingumo didinimo problemų ir garantuoja visapusiškus įmonės veiklos pozityvius pokyčius.

Tyrimo objektas - įmonės inovacinė veikla.

Tikslas - išnagrinėti įmonės inovacinę veiklą.

Uždaviniai:

 1. Apibūdinti inovacijų ir inovacinės veiklos sampratas;
 2. Išnagrinėti inovacinės veiklos dedamąsias, veiksnius bei žmogiškuosius išteklius;

Darbe naudoti šie metodai: mokslinės literatūros analizė


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INOVACINĖS VEIKLOS GERINIMAS4
 • 1.1. Inovacinės veiklos dedamosios ir jų reikšmė4
 • 1.2. Inovacijos veiklą lemiantys veiksniai7
 • 1.3. Žmogiškųjų išteklių vadyba inovacinėje veikloje10
 • 1.3.1. Kolektyvinis darbas inovacinėje veikloje10
 • 1.3.2. Valdymo ypatybės inovacinėje veikloje12
 • 1.3.3. Darbuotojų skatinimo sistemų taikymas13
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
romas
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas

Vadyba Diplominis darbas donatak
Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis organizacijos tampa lyderėmis suprasdamos klientų poreikius ir priimdamos sprendimus, teikiančius klientams pasitenkinimą dėl prekių ar paslaugų vertės, puikios kokybės bei...

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...