Darbuotojų sauga ir aplinkosauga kėbulų remonto įmonėje

15 psl. / žod.

Ištrauka

Šiais laikais darbuotojų sauga autoservisuose yra labai svarbi. Nuo to priklauso darbuotojų aplinka, o kartais net ir gyvybė. Tai pat didelis dėmesys turi būti skiriamas ir aplinkai, bei gamtos taršai.

Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar darbo pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus.

Darbo tikslas: susipažinti su darbuotojų sauga ir padalinio aplinkosauga kėbulo remonto padalinyje.

Darbo uždaviniai:

1. Susipažinti su saugaus darbo organizavimu

2. Sužinoti kaip projektuojama darbo aplinka

3. Susipažinti su gaisrine sauga

4. Susipažinti su aplinkos apsauga

Darbo metodika ir priemonės: Internetiniai šaltiniai, literatūra, bei metodiniai nurodymai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ4
 • 2 SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMAS5
 • 2.1 Saugaus darbo teisinis reguliavimas5
 • 2.2 Saugos darbe ir pareiginių instrukcijų rengimas5
 • 2.3 Darbuotojų instruktavimas mokymas ir atestavimas6
 • 3 DARBO APLINKOS PROJEKTAVIMAS IR VERTINIMAS8
 • 3.1 Reikalavimai gamybiniam padaliniui ir darbo vietoms8
 • 3.2 Darbo aplinkos parametrai9
 • 3.3 Darbo aplinkos pavojingi, kenksmingi rizikos veiksniai9
 • 3.4 Profesinės rizikos vertinimas10
 • 3.5 Darbuotojų saugos prevencijos priemonės10
 • 4 GAISRINĖ SAUGA11
 • 4.1 Priešgaisrinės saugos reikalavimai11
 • 4.2 Priešgaisrinės saugos priemonės11
 • 5 APLINKOS APSAUGA12
 • 5.1 Autotransporto taršos vertinimas12
 • 5.2 Atliekos ir jų tvarkymas12
 • IŠVADOS14
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI15

Reziumė

Autorius
moo bot
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 15, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
15 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
geras

Susiję darbai

Radiacinė sauga

Sauga Referatas 2009 m. kataleja
Radioaktyviosios medžiagos kenkia tiek žmogaus, tiek gyvūnų organizmui. Jos gali nusėsti ir ant drabužių, ir ant odos. Toks radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas žmogus yra...

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Sauga Prezentacija jurgata12
Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“

Sauga Referatas 2019 m. pikachu
Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, suprasti ir pateikti UAB „X“ Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Aprašyti įmonės bendruosius nuostatus, pareigybinius nuostatus, darbuotojų išduotąsias...