JAV monetarinė politika. Federalinis rezervo fondas

25 psl. / 4860 žod.

Ištrauka

Be rinkos dinamikos, pavyzdžiui, vartotojų išlaidų ir verslo investicijų, didelę įtaką šalies ekonominei veiklai daro viešoji politika, ypač fiskalinė politika ir monetarinė politika. Fiskalinė politika yra nustatoma JAV vyriausybės įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios atstovų, daugiausia sprendžiant ar priimant sprendimus dėl mokesčių ir išlaidų. Monetarinę politiką reguliuoja Federalinių rezervų sistema.

Nacionalinės ekonominės politikos tikslai yra apsaugoti JAV dolerio perkamąją galią, skatinti sąlygas, norint palaikant ekonomikos augimą ir aukštą užimtumo lygį ir skatinti tinkamą sandorių su kitomis šalimis pusiausvyrą ilgam laikotarpiui. Federalinis rezervų bankas prisideda prie šių tikslų per savo monetarinės politikos veiksmus, kurie daro įtaką pinigų ir kredito prieinamumui ir kainai.

JAV centrinis bankas, Federalinis rezervų bankas atlieka keletą funkcijų, kurios daro įtaką šalies ekonominei gerovei. Per monetarinę politiką, kuri prisideda prie pinigų ir kredito prieinamumo, Federalinis rezervo bankas vaidina svarbų vaidmenį išlaikant infliaciją, skatinant ekonomikos augimą. Prižiūrėdamas ir reguliuodamas komercinius bankus, Federalinis rezervo bankas skatina JAV finansų sistemos saugumą ir patikimumą.

Monetarinės politikos tikslas yra daryti įtaką ekonominei padėčiai, kaip matyti iš tokių veiksnių kaip infliacija, ekonominė galia ir užimtumas. Tai lemia paklausa visai ekonomikai, tai yra, žmonėms ir įmonėms išleidžiant pinigus už prekes ir paslaugas.

Darbo objektas: monetarinė politika JAV

Darbo tikslai: išnagrinėti JAV monetarinę poltiką, jos organizacinę struktūrą, Federalinį rezervo fondą ir aptarti pinigų spausdinimo aktualijas.

Darbo uždaviniai: apibūdinti JAV Federalinę rezervų sistemą, jos struktūrą, išnagrinėti monetarinės politikos įrankius, išanalizuoti Federalinį rezervo fondą, jo struktūrą, aptarti pinigų spausdinimo procedūrą, pinigų spausdinimo problemas ir šių dienų aktualijas.

Svarbiausia naudota literatūra: buvo remtasi 3 knygomis anglų kalba ir internetiniais šaltiniais lietuvių ir anglų kalbomis.

Darbo struktūra ir apimtis: darbą sudaro 24 psl., 2 lentelės, 6 paveikslai, literatūros sąrašą sudaro 30 šaltinių.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. JAV MONETARINĖ POLITIKA:FEDERALINĖ REZERVŲ SISTEMA4
 • 1.1. Federalinės rezervų sistemos samprata4
 • 1.2. Šalies mokėjimo sistema5
 • 1.3. Federalinės rezervų sistemos struktūra5
 • 1.4. Monetarinės politikos įrankiai7
 • 1.4.1. Atvirosios rinkos operacijos ir federalinių fondų norma7
 • 1.4.2. Diskonto norma9
 • 1.4.3. Privalomųjų atsargų reikalavimai9
 • 1.5. Federalinė valdytojų taryba9
 • 1.6. Federalinis atvirosios rinkos komitetas11
 • 1.7. Privatūs JAV bankai11
 • 1.8. Patariamosios tarybos12
 • 2. FEDERALINIS REZERVO FONDAS14
 • 2.1. Federalinio rezervo fondo funkcija14
 • 2.2. Federalinio rezervo banko rajonai15
 • 3. PINIGŲ SPAUSDINIMAS IR ĮTAKA JAV MONETARINEI POLITIKAI18
 • 3.1. Pinigų spausdinimo procedūra18
 • 3.2. Pinigų spausdinimo problema ir šių dienų aktualijos19
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
rasaka
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.37
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
-

Susiję darbai

Pensijų fondai

Finansai Referatas meduolis
Žmogaus poreikių piramidė gana sudėtinga ir įvairiapusė, todėl, rūpinantis apie senatvę, bandoma įsivaizduoti sąlygas ir aplinkybes, veikiančias šių poreikių realizavimą po keleto dešimtmečių....

Pensijų fondai Lietuvoje

Finansai Referatas meduolis
Šiandieninės pensijos mokamos perskirstant dabar dirbančių Lietuvos gyventojų (kurie moka socialinio draudimo įmokas) pinigus. Šie pinigai niekur neinvestuojami ir papildomos vertės nesukuria. Tuo...

Pinigai, bankai ir monitorinė politika

Finansai Referatas geisa
Pinigai, bankai ir monitorinė politika šios sąvokos tarpusavyje be galo susijusios. Bankai nedirbtų, jeigu juose nebūtų pinigų ir aišku politinių aspektų, dėl kurių...