Valiutų kursų rizikos tarptautinėje prekyboje valdymo galimybės

33 psl. / 8115 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Pasaulyje vyksta spartūs globalizacijos procesai, kurie lemia verslo aplinkos transformaciją ir smarkiai lemia socialinius, ekonominius ir technologinius procesus. Tarptautinė prekyba įgauną vis didesnę reikšmę tarpvalstybiniuose santykiuose. Šiuolaikinė valiutų rinka vaidina svarbų vaidmenį pasaulio rinkose ir šalies ūkio ekonomikoje. Vis labiau globalėjančioje pasaulio ekonomikoje vyrauja skirtingos valiutų kursų sistemos. Vienos valstybės vertina užsienio valiutos rizikos mažėjimą ir dinamiškesnį pastovaus valiutos kurso suteikiamą statiškumą, tuo tarpu kitoms valstybėms priimtinesnė pinigų politikos autonomija, kuri būdinga esant lanksčiai valiutos kurso sistemai. Tačiau užsienio valiutos kurso rizika egzistuoja visose valiutų kursų sistemose, kurių ekonomika susiduria su tarptautine prekyba. Valiutinės rizikos valdymas gali padėti įmonei apsaugoti valiutinius srautus, nes jos valiutinės įplaukos ir išmokos nesvyruos kintant valiutos kursui. Tai apsaugo įmonę ne tik nuo blogiausio-bankroto, bet ir palengvina galimybę gauti kreditavimą tiek iš finansinių institucijų, tiek iš tiekėjų. Valdydama valiutų kursų riziką, įmonė galės lengviau ir tiksliau prognozuoti būsimas pajamas ir mokėjimus. Norint efektyviai valdyti valiutinę riziką labai svarbu parinkti tinkamas apsidraudimo priemones, įvertinus jų tinkamumą kiekvienai įmonei. Tinkamas apsidraudimo priemonių parinkimas yra vienas svarbiausių uždavinių, siekiant efektyviai valdyti valiutų riziką.

Darbo objektas. Valiutų kursų rizika ir jos valdymo galimybės tarptautinėje prekyboje.

Darbo tikslas. Išnagrinėti valiutų kursų riziką teoriniu aspektu, išanalizuoti, kaip yra valdoma valiutų kursų rizika tarptautinėje prekyboje ir pateikti rekomenduojamą valiutų kursų rizikos valdymo Lietuvos įmonėse modelį.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti valiutų kursų rizikos sampratą ir jos klasifikavimą.
 2. Apibūdinti valiutų kursų svyravimo teorijas.
 3. Nurodyti valiutų kursų rizikos valdymo esmę.
 4. Išnagrinėti valiutų kursų rizikos valdymo etapus.
 5. Įvardinti ir išanalizuoti valiutų kursų rizikos valdymo būdus ir priemones.
 6. Pateikti rekomenduojamą valiutų kursų rizikos valdymo Lietuvos įmonėse modelį, išskiriant etapus ir pasiūlant optimalius kiekvieno etapo sprendimus.

Darbo struktūra ir apimtis: darbą sudaro 32 psl., teorinė dalis, praktinė dalis, rezultatų

dalis, 6 lentelės, 3 paveikslai, literatūros sąrašą sudaro 14 šaltinių.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. VALIUTŲ KURSŲ RIZIKA TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE TEORINIU ASPEKTU5
 • 1.1. Valiutų kursų rizikos samprata ir jos klasifikavimas5
 • 1.2. Valiutų kursų svyravimo teorijos9
 • 2. VALIUTŲ KURSŲ RIZIKOS VALDYMAS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE12
 • 2.1. Valiutų kursų rizikos valdymo esmė12
 • 2.2. Valiutų kursų rizikos valdymo etapai12
 • 2.3. Valiutų kursų rizikos valdymo būdai ir priemonės15
 • 2.3.1. Vidinės valiutų kursų rizikos apsidraudimo priemonės15
 • 2.3.2. Išorinės valiutų kursų rizikos apsidraudimo priemonės18
 • 3. VALDYMO KURSŲ RIZIKOS VALDYMO LIETUVOS ĮMONĖSE MODELIS28
 • 3.1. Rekomenduojamas valiutų kursų rizikos valdymo Lietuvos įmonėse modelis28
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪRA32

Reziumė

Autorius
rasaka
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 18, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Valiutinės rizikos rūšys

Finansai Referatas donatak
Kintant ekonomikai kinta ir verslas bei jo struktūra. Esant Tarybų Sąjungos sudėtyje dėl prekybos plėtros nereikėjo sukti galvos, nes reikėjo aptarnauti gana didelę...

Likvidumo rizikos valdymas komerciniame banke

Finansai Referatas ginteriukas
Komercinio banko veiklos esmė – piniginių operacijų vykdymas. Svarbiausi komercinio banko principai – tai likvidumas, saugumas bei pelno siekimas. Finansinė institucija siekia pelningumo,...

Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas

Finansai Referatas dianaba
ĮVADAS Tyrimo aktualumas. Auganti konkurencija tarp finansų institucijų, dinamiška finansų rinka, naujų finansinių instrumentų atsiradimas, sparti globalizacija, kuri lemia verslo aplinkos ir verslo...