Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo 2005-2013 M. strategijos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo 2009-2010m. ataskaitos analizė

11 psl. / 2931 žod.
Socialinės gerovės namų darbas, kuriame parengta nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos įgyvendinimo analizė.

Ištrauka

Gyventojų senėjimas yra neišvengimas visuomenės demografinės raidos etapas, susijęs su perėjimu iš tradicinės visuomenės į šiuolaikinę. Keičiantis gyventojų reprodukcijos tipui, mažėjant gimstamumui ir mirtingumui, kinta ir gyventojų amžiaus struktūra, gausėja pagyvenusių žmonių skaičius.

Gilėjantis demografinis senėjimas tampa viena svarbiausių socialinių, politinių, ekonominių ir netgi psichologinių problemų išsivysčiusiose šalyse. Tačiau senėjimas yra objektyvus reiškinys ir jį labai sunku reguliuoti ar keisti. Todėl yra svarbu deramai įvertinti šio proceso reikšmę, sekti jo eigą, būti pasiruošus galimoms pasekmėms, laiku reaguoti į kylančias problemas.

Šiuo metu vertinant Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių gyventojų senėjimą iškyla daug klausimų, todėl, kad šis procesas vis dar tebevyksta. Žinoma, toks greitas žmonių skaičiaus progresas amžiaus grupėse nelieka be atsako ir vykdant valstybės politiką. Todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 737 patvirtino Nacionalinę gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategiją, kurioje įsipareigojo imtis veiksmų, susijusių su senėjimo problemos sprendimu, sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms gyventi visavertį asmeninį, visuomeninį, profesinį ir kultūrinį gyvenimą [8]. Siekiant įgyvendinti minėtoje strategijoje iškeltus tikslus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 5 patvirtino Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos 2005-2013 m. priemonių planą, kuriame nustatė konkrečias priemones Strategijos nuostatoms įgyvendinti. Šiame priemonių plane nustatyta, kad Strategijos įgyvendinimo rezultatai apžvelgiamas kas dveji metai, todėl analizei pasirinkta paskutinioji, tai yra 2009-2010 m. priemonių įgyvendinimo ataskaitą.

Turinys

  • Įvadas1
  • 1. Senėjančios visuomenės specialieji poreikiai ir jų aprašymas ataskaitoje2
  • 2. Senėjančios visuomenės specialiųjų poreikių patenkinimo motyvai. Institucijų bei organizacijų vaidmuo įgyvendinant programą3
  • 3. Šeimos vaidmuo tenkinant senėjančios visuomenės poreikius6
  • 4. Lietuvių filologijos vaidmuo senėjančioje visuomenėje7
  • Išvados8
  • Literatūra9
  • Priedai: Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo 2005-2013 m. strategijos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo 2009-2010 m. ataskaita

Reziumė

Autorius
emqte
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 19, 2015
Apimtis
11 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė

Socialinis darbas Referatas 2011 m. linuxas
Socialinio darbuotojo atliekami vaidmenys: Įgalintojas (motyvavimas, mokymas, įtikinimas, jog šeima turi įgūdžių, reikalingų integruojantis į visuomenę ir turi teisę naudotis visuomenės ištekliais, reikalingais...

Narkomanijos atvejo atkryčio analizė

Socialinis darbas Tyrimas 2018 m. xtrina91
           Žmonės jau nuo seno svaiginasi ivairiomis medžiagomis – alkoholiu, cigaretėmis, marihuana, opijumi, hašišu, raminamaisiais, migdomaisiais vaistais. Šių medžiagų vartojimas neigiamai veikia žmonių...