Taikomieji mokslai / Statyba

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

           Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo, kuriuo būtina atsikratyti kaip galima greičiau. Ši filosofija veikė Vakarų Europos šalių vandens ir nuotekų valymo sistemų technologijų plėtrą ir lėmė brangių, daug energijos sunaudojančių valymo įrenginių statybą bei neatsakingą požiūrį į galimą biogeninių medžiagų ir išvalyto vandens panaudojimą. Išvalytas nuotekų dumblas žemės ūkyje naudojamas gana retai, kadangi ūkininkai neturi pakankamai žinių apie jo naudą. Pagrindinis veiksnys, nulėmęs tokį požiūrį, yra tai, kad savivaldybėse per mažai dėmesio skiriama pačiam nuotekų valymo procesui: gyvenamųjų namų, sodybų nuotekos yra sumaišomos su pramonės įmonių nuotekomis, kurių sudėtyje yra ypatingai daug kenksmingų cheminių medžiagų, bei lietaus nutekamuoju vandeniu, kuris dažnai būna prisotintas sunkiųjų metalų. Norint vėliau panaudoti tam tikras nuotekų sudedamąsias dalis, tai padaryti bus lengviau, jei skirtingų rūšių nuotekos bus atskirtos. Išvalytos nuotekos - papildomas vandens šaltinis. Skaičiuojant buitinių nuotekų kiekį, paprastai teigiama, kad jų susidaro tiek, kiek suvartojama vandens. Suvartojamo vandens kiekis nustatomas skaitikliais.

            Miestuose ir gyvenvietėse susidarančių nuotekų kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal gyventojų skaičių, jų suvartojamo vandens paros normą, visuomeninių vartotojų skaičių ir suvartojamo vandens kiekį pramonės įmonėse.

            Buitinių nuotekų užterštumo lygį apibūdina tokie pagrindiniai rodikliai, kaip biocheminis deguonies suvartojimas (BDS5), skendinčios medžiagos (SM), cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), bendras azotas (Nb), bendras fosforas (Pb) it kiti.

Darbo tikslas – suprojektuoti miesto nuotekų valymo įrenginius.

 

Darbo uždaviniai:

 • Miesto nuotekų debitų skaičiavimas;

• Miesto nuotekų užterštumo skaičiavimas;

 • Technologinių įrenginių skaičiavimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Nuotekų tvarkyma reglamentuojantys teisės aktai ES ir Lietuvoje4
 • 2. Nuotekų valymo technologijos8
 • 3. Nuotekų debitų nustatymas12
 • 4. Nuotekų užterštumo skaičiavimas15
 • 4.1 Teršalų masės skaičiavimas16
 • 3. Nuotekų valymo technologijos skaičiavimas10
 • 3.1 Nuotekų valymo metodų nustatymas18
 • 3.2 Mechaninis nuotekų valymas19
 • 3.2.1 Grotų parinkimas20
 • 3.2.2 Smėliagaudės skaičiavimas23
 • 3.2.3 Smėlio sausinimo aikštelės28
 • 3.3 Biologinis nuotekų valymas29
 • 3.3.1 Aerotanko parinkimas29
 • 3.3.2 Aeravimo sistemos skaičiavimas31
 • Išvados34
 • Literatūros sąrašas35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis
Referatas Celiuliozės - popieriaus gamybinių nuotekų valymo įrenginių stotis

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujoms įmonėms, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.

„EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas „EŠ“ miesto buitinių nuotekų valyklos technologinės dalies projektavimas

Didėjant urbanizacijai, plečiantis ir kuriantis naujiems miestams, didėja vandens išteklių panaudojimas bei susidarantys nuotekų kiekiai.

Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė
Diplominis darbas Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumo analizė

Iki nepriklausomybės Lietuvoje, pagal tada galiojusius nuotekų išvalymo reikalavimus, valyta tik labai maža dalis surenkamų [...]

Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Trims ketvirtadaliams žmonijos aprūpinimas vandeniu bei jo kokykė tebėra aktuali problema. Vartojamojo vandens resursų išsaugojimas [...]

Vandenruoša. Miesto vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Vandenruoša. Miesto vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas

Nuo vandens kokybės priklauso žmogaus sveikata, sanitarinės – higieninės gyvenimo sąlygos, pramonės ir verslo įmonių  [...]

Teisinės bazės susisteminimas. Nuotekų valymo įrenginio įdiegimas
Referatas Teisinės bazės susisteminimas. Nuotekų valymo įrenginio įdiegimas

                      Pagal Lietuvos Respublikos vandens įstatymą įsigaliojusį 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474, naujausiu [...]

7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas
Diplominis darbas 7 aukštų, 58 butų gyvenamojo pastato vilniuje nuotakyno projektavimas

Naujai projektuojamas 7 aukštų, 58 butų gyvenamasis pastatas, Vilniuje, kuriame projektuojamos šios sistemos. • Buitinė nuotekynė [...]

Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas Vandens kokybės gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

Kursinio darbo užduotis - suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie iki geriamojo vandens saugos [...]

Vandens kokybė gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas
Kursinis darbas Vandens kokybė gerinimo įrenginių technologinės dalies projektavimas

  Šio kursinio užduotis yra suprojektuoti vandens kokybės gerinimo įrenginius vandenvietei, kurie pakeistų žalio vandens [...]

Vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas
Kursinis darbas Vandens paėmimo ir ruošimo įrenginių projektavimas

Tikslas: Pagal turimą vandens kiekį reikia suprojektuoti vandens paėmimo įrenginius ir vandens ruošyklą. Uždaviniai: 1)      Apskaičiuoti gręžinių [...]

Automobilių šviesų įjungimo įrenginio projektavimas
Diplominis darbas Automobilių šviesų įjungimo įrenginio projektavimas

Šiais naujųjų komunikacijų, elektronikos ir automatizavimo laikais, technologijų lygiai sparčiai kyla aukštyn ir vis labiau [...]

Televizinio imtuvo pirminio selektoriaus projektavimas
Referatas Televizinio imtuvo pirminio selektoriaus projektavimas

Selektoriaus projektavimas, simuliavimas analizė. Naudotos ORCAD ir Filter Solutions programos [...]

Aktyvusis filtras. Projektavimas
Referatas Aktyvusis filtras. Projektavimas

Aktyvieji filtrai Tai grandinės skirtos praleisti tam tikrą dažnį ir tam tikrą dažnį nuslopinti. Filtrai sudaryti [...]

Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas
Diplominis darbas Administracinio pastato Kaune šildymo sistemos projektavimas

Šio darbo užduotis – suprojektuoti šildymo sistemą keturių aukštų administraciniam pastatuiKaune.Remiantis STR “Pastatų [...]

Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas
Diplominis darbas Mokslinio tyrimų centro inžinerinių sistemų projektavimas

Baigiamojo darbo objektas, kuriam projektuojamos mikroklimato sistemos – Vilniuje esantis Mokslinių tyrimų centras. Pastatą sudaro [...]