Mokesčių teisinis reguliavimas

15 psl. / 3167 žod.

Ištrauka

Pagrindinis valstybės ir savivaldybių biudžeto šaltinis yra mokesčiai. Norint į biudžetą surinkti planuojamas pajamas iš mokesčių, svarbu, kad mokesčių mokėtojai sąžiningai ir teisingai mokėtų mokesčius. Šiam tikslui pasiekti, svarbu sureguliuoti mokesčių mokėjimo tvarką ir šios tvarkos laikymosi kontrolės mechanizmą. Valstybė fizinių ir juridinių asmenų mokesčių mokėjimo tvarką kontroliuoja atlikdama mokestinius patikrinimus. Mokestinis patikrinimas – tai mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais – ir kitose srityse. Mokestinio patikrinimo dėka išsiaiškinami mokesčių įstatymų pažeidimai ir nubaudžiami pažeAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę, reikėjo pertvarkyti šalies ūkį iš planinės komandinės ekonomikos į rinkos ekonomiką. Sudėtine ekonomikos reformos dalimi buvo ir mokesčių sistemos pertvarkymas. Paskubomis, palyginti per trumpą laiką, buvo pakeista daug mokesčių įstatymų, išleista nutarimų, aiškinamųjų raštų. Daug tarptautinių organizacijų, Vakarų valstybių specialistų teikė patarimus dėl mokesčių sistemos reformos. Geros mokesčių sistemos sukūrimas- ilgas, labai sudėtingas ir atsakingas darbas. Galima pasimokyti iš užsienio šalių patirties, bet kiekviena šalis sukuria tik jai būdingą mokesčių sistemą, kuri atspindi tos šalies politines, socialines, ekonomines sąlygas.

Darbo tikslas: išnagrinėti mokestinę prievolę teisiniu aspektu.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti apmokestinimo mokesčiais principus.

2. Išanalizuoti mokestinės prievolės tvarką teoriniu ir praktiniu aspektu.

3. Išnagrinėti praktinę situaciją idėjai.


Turinys

 • • ĮVADAS3
 • • 1. MOKESTINIO PATIKRINIMO SĄVOKA IR RŪŠYS4
 • • 2. MOKESTINIO PATIKRINIMO PRINCIPAI9
 • • 3. MOKESTINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA16
 • • 3.1. Mokestinio patikrinimo pradžia17
 • • 3.2. Faktinis patikrinimas20
 • • 3.3. Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimas ir tvirtinimas22
 • • 4. PAKARTOTINIS MOKESTINIS PATIKRINIMAS27
 • • 5. MOKESTINIO PATIKRINIMO ANALIZĖ30
 • • IŠVADOS32
 • • LITERATŪROS SĄRAŠAS33

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 19, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Valstybės mokesčių sistema

Finansai Referatas 2012 m. burzuja
Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių mokesčių. O šalyje veikiantys mokesčiai sudaro tos šalies...

Mokesčiai verslininkams

Finansai Referatas 2013 m. geisa
Ne vienas tikriausiai dažnai pasvajoja apie nuosavą verslą, tačiau ne visada iš kart susimąsto kokios įmokos/mokesčiai juos užpuls. Tam, kad verslas iš tikrųjų...