Ekonomika ir verslas / Finansai

Mokesčių teisinis reguliavimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Pagrindinis valstybės ir savivaldybių biudžeto šaltinis yra mokesčiai. Norint į biudžetą surinkti planuojamas pajamas iš mokesčių, svarbu, kad mokesčių mokėtojai sąžiningai ir teisingai mokėtų mokesčius. Šiam tikslui pasiekti, svarbu sureguliuoti mokesčių mokėjimo tvarką ir šios tvarkos laikymosi kontrolės mechanizmą. Valstybė fizinių ir juridinių asmenų mokesčių mokėjimo tvarką kontroliuoja atlikdama mokestinius patikrinimus. Mokestinis patikrinimas – tai mokesčių administratoriaus atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas siekiant kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo mokesčių įstatymų reikalavimus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, o įstatymų numatytais atvejais – ir kitose srityse. Mokestinio patikrinimo dėka išsiaiškinami mokesčių įstatymų pažeidimai ir nubaudžiami pažeAtkūrus Lietuvos nepriklausomybę, reikėjo pertvarkyti šalies ūkį iš planinės komandinės ekonomikos į rinkos ekonomiką. Sudėtine ekonomikos reformos dalimi buvo ir mokesčių sistemos pertvarkymas. Paskubomis, palyginti per trumpą laiką, buvo pakeista daug mokesčių įstatymų, išleista nutarimų, aiškinamųjų raštų. Daug tarptautinių organizacijų, Vakarų valstybių specialistų teikė patarimus dėl mokesčių sistemos reformos. Geros mokesčių sistemos sukūrimas- ilgas, labai sudėtingas ir atsakingas darbas. Galima pasimokyti iš užsienio šalių patirties, bet kiekviena šalis sukuria tik jai būdingą mokesčių sistemą, kuri atspindi tos šalies politines, socialines, ekonomines sąlygas.

Darbo tikslas: išnagrinėti mokestinę prievolę teisiniu aspektu.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti apmokestinimo mokesčiais principus.

2. Išanalizuoti mokestinės prievolės tvarką teoriniu ir praktiniu aspektu.

3. Išnagrinėti praktinę situaciją idėjai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3167 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • • ĮVADAS3
 • • 1. MOKESTINIO PATIKRINIMO SĄVOKA IR RŪŠYS4
 • • 2. MOKESTINIO PATIKRINIMO PRINCIPAI9
 • • 3. MOKESTINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA16
 • • 3.1. Mokestinio patikrinimo pradžia17
 • • 3.2. Faktinis patikrinimas20
 • • 3.3. Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimas ir tvirtinimas22
 • • 4. PAKARTOTINIS MOKESTINIS PATIKRINIMAS27
 • • 5. MOKESTINIO PATIKRINIMO ANALIZĖ30
 • • IŠVADOS32
 • • LITERATŪROS SĄRAŠAS33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokesčių apskaičiavimo teisinis reguliavimas
Referatas Mokesčių apskaičiavimo teisinis reguliavimas

Dėl savo reikšmingumo valstybei ir kitiems teisinių santykių subjektams apmokestinimas kiekvienu konkrečiu mokesčiu turi būti [...]

Mokestinio patikrinimo teisinis reguliavimas
Referatas Mokestinio patikrinimo teisinis reguliavimas

Pagrindinis valstybės ir savivaldybių biudžeto šaltinis yra mokesčiai. Norint į biudžetą surinkti planuojamas pajamas iš [...]

Gyventojo mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška pagrindai, teisinė rekšmė ir pasekmės
Referatas Gyventojo mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška pagrindai, teisinė rekšmė ir pasekmės

Nuo senų laikų pasaulyje įsivyravo mokesčiai, kurie buvo skirti valstybių biudžetų pajamų formavimui ir sudarė [...]

Mokestiniai ginčai su muitine: jų samprata, specifika bei teisinio reguliavimo pagrindai
Referatas Mokestiniai ginčai su muitine: jų samprata, specifika bei teisinio reguliavimo pagrindai

Mokestinis ginčas – interesų nesutapimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus. Šis interesų nesutapimas yra [...]

Kiaulienos produktų rinkų reguliavimas
Kursinis darbas Kiaulienos produktų rinkų reguliavimas

Kiaulienos produktų rinkų reguliavimas labai svarbus aspektas visoje suvartojamos mėsos rinkų reguliavimo sistemoje, nes kiaulienos [...]

Mėsos produktų naudojimo teisinis reguliavimas
Prezentacija Mėsos produktų naudojimo teisinis reguliavimas

Tikslas Sąvokos Mėsos gaminių standarto nuostatos Mėsos rūšys Mėsos gaminių ženklinimo [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Mokesčiai Jungtinėse Amerikos Valstijose
Referatas Mokesčiai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Kaip teigia tarptautinių žodžių žodynas, "sistema - tai planingas, taisyklingas išdėstymas, sutvarkymas, organizacija". Mokesčių sistemos [...]

Mokesčių klasifikavimas, grupavimas ir reikšmė atskirais istoriniais laikotarpiais
Kursinis darbas Mokesčių klasifikavimas, grupavimas ir reikšmė atskirais istoriniais laikotarpiais

Šio darbo tikslas – apibūdinti kiekvieno skirtingo Lietuvos istorinio laikotarpio mokesčių raidą, parodyti kaip keitėsi [...]

Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas
Kursinis darbas Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas

Temos aktualumas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta pareiga teikti išlaikymą yra skirta ginti ir saugoti [...]

Atidėtų mokesčių apskaita
Kursinis darbas Atidėtų mokesčių apskaita

Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos [...]

Mokesčių našta Lietuvoje
Prezentacija Mokesčių našta Lietuvoje

Mokesčių našta- tai rodiklis, skirtas įvertinti mokamų mokesčių dydį ir kitas su mokesčių mokėjimu susijusias [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]

Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.