Žemės ūkis, pramonė ir verslas Lietuvoje tarpukario metais ir dabar

15 psl. / 5315 žod.

Ištrauka

Lietuvos žemės ūkis yra svarbus ekonominiu, socialiniu, etnokultūriniu bei gamtosauginiu požiūriu. Dėl daugiafunkcinio pobūdžio žemės ūkis laikomas prioritetine Lietuvos ūkio šaka.
Kaimas pradedamas vis labiau vertinti kaip šalies infrastruktūra, nuo kurios priklauso kaime ir mieste gyvenančių žmonių gyvenimo lygis.
Žemės ūkis – vienas reikšmingiausių Lietuvos ūkio sektorių. Apskritai dėl kai kurių savo bruožų, pvz., sezoniškumo ar jo produktų būtinybės žmonių egzistencijai, žemės ūkis dažnai laikomas specifine ūkio šaka, kuriai būtina specifinė valstybės parama. Todėl būtina sekti ūkio pokyčius. Jie leidžia įvertinti susidariusią padėtį žemės ūkyje, t.y. palyginti ją su praėjusių metų padėtimi. Taipogi palyginti ar ta padėtis gerėja, ar blogėja. Todėl tam tikslui reikalinga žemės ūkio apžvalga.
Šiame darbe kalbama apie žemės ūkio produktų gamybą, vartoseną, verslo ir pramonės padėtį Lietuvoje tarpukariu ir šiomis dienomis.


Turinys

  • Įvadas
  • Pramonės, verslo ir ūkio padėtis po Pirmojo pasaulinio karo
  • Kooperatyvai
  • Reklama
  • Šių dienų pramonė ir verslas
  • Išvados
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
fancy
Tipas
Referatas
Dalykas
Istorija
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 22, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija evitkus
Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje ir valstybingumo siekiai Lietuvos valstybingumo atkūrimo pastangos...

Lietuva tarpukario metais

Istorija Prezentacija chillispice
Valstybės Taryba 1918 metų lapkričio mėnesio 2 d.atšaukė Uracho išrinkimą Lietuvos karalium , valdymo formos klausimą ji paliko spręsti steigiamajam seimui.Tą pačią dieną...

Lietuva nacių okpacijos metais

Istorija Prezentacija evana
¨Okupacijos pradžia ir pabaiga ¨Sukilimas ir Lietuvos Vyriausybė ¨Vokiečių okupacinė valdžia ¨Lietuviškosios įstaigos ¨Teismai ¨Žydų genocidas ¨Šaltiniai

Muzika tarpukario Lietuvoje

Istorija Prezentacija gabika
•Balys Dvarionis •Stasys Vainiūnas •Juozas Gruodis •Vytautas Bacevičius •Stasys Šimkus •Vladas Jakubėnas