Vyriausybės vertybiniai popieriai

15 psl. / 2517 žod.

Ištrauka

Vyriausybės vertybiniai popieriai – tai LR vardu išleisti skolos vertybiniai popieriai. Vyriausybė platina vertybinius popierius siekdama pasiskolinti pinigų įvairiems projektams finansuoti ir einamosioms išlaidoms padengti. Tai yra skolinimosi būdas valstybės biudžeto deficitui bei kitoms įstatymo nusmatytoms reikmėms finansuoti.

Valstybė vertybinius popierius gali platinti Lietuvos ir užsienio gyventojams ir privačioms kompanijoms bei fondams. Lietuvos vyriausybė dažnai platina euroobligacijas – vertybinius popierius, kurie yra platinami užsienio valiuta – eurais.

Pagal trukmę VVP skirstomi į iždo vekselius (iki metų) ir obligacijas (nuo vienerių metų), o taupymo lakštai gali būti ir iki metų ir ilgesni.

Temos aktualumas. Vyriausybės vertybiniai popieriai yra svarbus valstybės skolinimosi būdas, kurio dėka ji gali finansuoti įvairius įstatymu reglamentuotus poreikius, gauti pinigų tuomet, kai jų labiausiai reikia. Tuo tikslu reikia išanalizuoti VVP ir suprasti jų esmę.

Tyrimo problematika. VVP nėra lengvai suprantami kiekvieno žmogaus, nors kiekvienas gali skolinti valstybėj ir toks būdas yra mažiau rizikingesnis, nei kiti skolinimo būdai. Dėl šios priežasties reikia teisingai suprasti VVP sąvoką, išanalizuoti privalumus ir trūkumus tam, kad bendras vaizdas taptų aiškesnis.

Tyrimo objektas. Vyriausybės vertybiniai popieriai.

Tyrimo tikslas. Atskleisti VVP reikšmę, riziką, privalumus ir trūkumus bei apibendrinti.

Tyrimo uždaviniai:

 • Apibūdinti vertybinius popierius bei jų rūšis;
 • Išanalizuoti privalumus ir trūkumus;
 • Įvertinti galimą riziką ir investavimo galimybes;
 • Pateikti statistinius duomenis, apibendrinti rezultatus.

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKA
 • 1.2. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI
 • 1.2.1.LIETUVOS RESPUBLIKOS VVP SKIRSTYMAS
 • 1.2.2. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSIGYJIMAS
 • 2. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI
 • 3. INVESTAVIMAS IR RIZIKA
 • 4. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ STATISTIKA
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
lietuviskai123456
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 21, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Vertybiniai popieriai

Finansai Referatas alyncikas
Kiekvienam žmogui, gyvenančiam civilizuotame pasaulyje, tenka susidurti su teisine sistema. Civilinė teisė tiesiogiai paliečia kiekvieną iš mūsų, dažniausiai tenka susidurti su vertybiniais popieriais,...

Vyriausybės vertybiniai popieriai

Finansai Rašinys 2014 m. evaldux182
Įvadas Mūsų tikslas pristatyti vyriausybės vertybinių popierius, juos palyginti bei pristatyti jų privalumus ir trūkumus. Norime supažindinti kodėl vertybiniai popieriai yra...