Aldehidai. Jų cheminės bei fizikinės savybės bei sintezės būdai

18 psl. / 1797 žod.

Ištrauka

Organiniai junginiai, turintys >C=O grupę, vadinami karboniliniais junginiais. Priklausomai nuo to, kokie du pakaitai yra prie karbonilinės grupės anglies atomo, karboniliniai junginiai skirstomi į keletą grupių: aldehidus ir ketonus.

Savo referate kalbėsiu apie aldehidus, jų chemines bei fizikines savybes, panaudojimo būdus ir poveikį žmogaus organizmui.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 Aldehidai4
 • 2 Nomenklatūra5
 • 3 Aldehidų sintezės būdai6
 • 3.1 Oksidinant pirminius alkoholius gaunami aldehidai.6
 • 3.2 Alkenų onolizė7
 • 3.3 Dalinė redukcija7
 • 3.4 Terminalinių alkinų borhidrinimo - oksidacijos reakcija.7
 • 3.5 Oksosintezė7
 • 3.6 Organinių dihalogenidų su abiem halogeno atomais prie to paties anglies atomo hidrolizė:8
 • 3.7 Alkanų oksidinimas8
 • 4 Fizikinės savybės8
 • 5 Cheminės savybės9
 • 5.1 Redukavimas9
 • 5.2 Oksidinimas10
 • 5.3 Alkoholių ir merkaptanų prijungimas.10
 • 5.4 Natrio Hidrosulfito prijungimas11
 • 5.5 .Vandens prijungimas12
 • 5.6 Reakcija su hidroksilaminu12
 • 5.7 Reakcijos su amoniaku ir aminais.12
 • 5.8 HCN prisijungimas13
 • 5.9 Reakcijos su magnio organiniais junginiais.13
 • 5.10 Kondensacijos reakcijos su kitais junginiais, turinčiais aktyvių vandenilių.14
 • 5.11 Polimerizacijos reakcijos14
 • 6 Aldehidų panaudojimas15
 • 7 Kai kurių aldehidų poveikis žmogaus organizmui.15
 • 7.1 Acetaldehidas15
 • 7.2 Vanilinas16
 • 7.3 Formaldehidas16
 • Išvados17
 • Literatūros sąrašas18

Reziumė

Autorius
kamile191
Tipas
Referatas
Dalykas
Chemija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai