Socialiniai mokslai / Teisė

Teisės aktų tekstų rašymo ypatumai

1 atsiliepimas
Autorius:

Teisės aktas – tai tautos, valstybės institucijų, pareigūnų ar pavienių asmenų tam tikra tvarka priimtas oficialus rašytinis dokumentas, kuriame yra suformuluotos teisės normos.

Pagrindinės teisės aktų rūšys:

o   Bendrųjų teisės normų aktas – tai kompetentingų valstybės institucijų (teisėkūros subjektų) specialia tvarka išleistas oficialus rašytinis dokumentas, kurio turinį sudaro teisės normos, skirtos daugkartiniam naudojimui ir neribotam teisės subjektų skaičiui.

o   Individualių teisės normų aktai formuluoja vienkartinę, nors laiko atžvilgiu ir tęstinę elgesio taisyklę. Tai dažniausiai teisės normų taikymo aktai (sutrumpintai – individualūs teisės aktai)

o   Interpretuotų teisės normų aktai, kuriuos priima teisės normą aiškinanti institucija.

Teisės aktuose atsispindi pagrindinis valdymo proceso rezultatas, kuris fiksuojamas kolegialiai arba vienasmeniškai:

Kolegialiai leidžiami teisės aktai.

Nutartą dalyką fiksuojantis teisės aktas, kurį leidžia kolegiali valdymo institucija svarbiausiais principiniais jos kompetencijai priklausančiais klausimais, pvz., Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Teisės aktas, kurį priima kolegialaus valdymo institucija (pvz., savivaldybė) veiklos klausimais. Teisės aktas, kurį leidžia kolegialios institucijos vadovas operatyviais klausimais, kuriems spręsti nereikia kolegialaus sprendimo. Dažniausiai potvarkis apima neilgą laiko tarpą ir taikomas ribotam skaičiui organizacijų , darbuotojų ar asmenų.

Vienasmeniškai leidžiamas teisės aktas.

Teisės aktas, kurį įmonės vardu vienvaldiškumo teise pagal savo kompetenciją leidžia jos vadovas vidaus veiklos ar tvarkos klausimais.

Kolegialiai leidžiami nutarimai, sprendimai ir potvarkiai yra leidžiami viešojo administravimo funkcijas vykdančiose institucijose.

Šių dokumentų sudarytojas gali būti kolegiali institucija, įmonės vadovas, kitas teisės aktų suteikus įgaliojimus leisti teisės aktus turintis darbuotojas (toliau – imonės vadovas). Kai yra keli teisės akto sudarytojai, dokumente prekių ženklas nenaudojamas, o dokumento sudarytojų pavadinimai išdėstomi vienas po kitu ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1239 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ĮVADAS3
 • 2. TEISĖS AKTŲ REKVIZITAI4
 • 3. TEKSTO RAŠYMO NURODYMAI5
 • 4. TEKSTO STRUKTŪRA6
 • PRIEDAI:
 • 1 priedas. Įsakymo ar potvarkio dėstomoji dalis7
 • 2 priedas. Nutarimo ar sprendimo dėstomoji dalis8
 • 3 priedas. Privalomi teisės aktų rekvizitai9
 • 4 priedas. Papildomi teisės aktų rekvizitai10
 • 5 priedas. Teisės akto pavyzdys11
 • LITERATŪRA12

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Per mažai informacijos.
, 2015-11-24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo ypatumai
Referatas Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo ypatumai

Žmogaus teisės ir laisvės- yra vienas pagrindinių Konstitucijos principų. Tik laisvai ir saugiai jausdamas žmogus [...]

Teisės aktų įforminimas
Referatas Teisės aktų įforminimas

Raštvedyba tarpukario Lietuvoje Lietuvoje lietuviškosios raštvedybos kūrimo procesas prasidėjo tik po 1917 m. 1918 m. vasario [...]

Teisės aktų reglamentuojančių žemės sklypų kadastrinius darbus apžvalga
Referatas Teisės aktų reglamentuojančių žemės sklypų kadastrinius darbus apžvalga

Žemės sklypų kadastriniai (kitaip geodeziniai) matavimai – tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano [...]

Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje
Referatas Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje

       Terminas norminiai aktai daugiausiai vartojamas kontinentinės Europos teisės sistemoje, kad [...]

Individualūs teisės normų aktai ir jų skirtumas nuo kitų teisės aktų
Kursinis darbas Individualūs teisės normų aktai ir jų skirtumas nuo kitų teisės aktų

Teisės teorijoje kaip ir teisės praktikoje svarbią reikšmę turi teisės aktai, kuriuose suformuluotos teisės normos [...]

Teisės aktų hierarchija
Referatas Teisės aktų hierarchija

Šiandieną, teisinėje valstybėje, kiekviename žingsnyje susiduriame su įvairiais leidimais, draudimais, įsakymais, prašymais kurie reguliuoja mus [...]

Teisėsaugos institucijų ypatumai Lietuvoje
Kursinis darbas Teisėsaugos institucijų ypatumai Lietuvoje

Su teisėsaugos institucijomis tenka susidurti kiekvienam. Kartais dėl paprasto dokumento gavimo, kartais deja dėl nusikalstamos [...]

Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra
Referatas Bendro sprendimo procedūra kaip pagrindinė teisės aktų priėmimo procedūra

Bendro sprendimo priėmimas yra svarbiausia Europos Sąjungos teisėkūros procedūra. Ji pagrįsta tiesiogiai renkamo ir Sąjungos [...]

Moksleivių pareigos pagal LR teisės norminius aktus ir jų įgyvendinimo problemos
Referatas Moksleivių pareigos pagal LR teisės norminius aktus ir jų įgyvendinimo problemos

Mokykla, be abejo ne tik mokymo įstaiga, joje vyksta savas gyvenimas, kuriame vis aktyviau dalyvauja [...]

Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reglamentuojančių finansų teisę ypatumai
Referatas Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reglamentuojančių finansų teisę ypatumai

Finansų teisė - visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, kylančius kuriant, renkant, kaupiant, paskirstant ir [...]

Teisės praktika teisme
Praktikos ataskaita Teisės praktika teisme

Atlikdama praktiką Vilniaus miesto 1-ajeme apylinkės teisme turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su nepriklausoma Lietuvos [...]

Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Kursinis darbas Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai

Pakankamai išsamus teorinio pobūdžio kursinis darbas, paremtas teisės doktrina. [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas
Paruoštukė Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos. [...]