Ekonomika ir verslas / Apskaita

Pelno mokesčio apskaitos politika

0 atsiliepimų
Autorius:

Mokestis – valstybės nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti fizinis ar juridinis asmuo nuo savo veiklos rezultatų arba atliktų ar tik norimų atlikti veiksmų. Šiuo metu mūsų šalyje yra kelios dešimtys įvairių mokesčių. Jų skaičius ir tarifai nuolat keičiasi.

Viena iš mokesčių rūšių – tai pelno mokestis. Šis mokestis renkamas nuo juridinių asmenų pelno. Pelno mokestis apskaičiuojamas nuo juridinių asmenų pajamų atėmus išlaidas, amortizaciją ir kartais investicijas į gamybą, mokslinius tyrimus, labdarai skiriamas sumas.

Pa­grin­di­nis tei­sės ak­tas, reg­la­men­tuo­jan­tis už­dirb­to pel­no ir (ar­ba) pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mą – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mas (PMĮ). Šis įsta­ty­mas nu­sta­to pel­no mo­kes­čio apskaičia­vi­mo, mo­kė­ji­mo ir de­kla­ra­vi­mo nuostatas. Įsta­ty­mas taip pat nu­sta­to nuo­sta­tų tai­ky­mo teritori­ją ir įvar­di­ja pel­no mo­kes­čio mo­kė­to­jus.

Darbo tikslas – remiantis įgytomis žiniomis bei turimais duomenimis, išnagrinėti pelno mokesčio apskaitos politiką.

Darbo uždaviniai :

 1. Išnagrinėti pelno mokesčio sąvoką ir jos dalis.
 2. Pelno mokesčio finansinė apskaita
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5576 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas2
 • 1.Pelno mokesčio sąvoka3
 • 1.2Pelno mokesčio finansinė apskaita8
 • Praktinė dalis17
 • 2.Pelno mokesčio įsipareigojimų apskaita įmonėje Dubičių žemės ūkio bendrovėje17
 • 1.1. Įmonės apibūdinimas17
 • 1.2. Valdymo struktūra18
 • 1 Diagrama. UAB Dubičių žemės ūkio bendrovės organizacinė schema18
 • Pelno mokesčio įsipareigojimų apskaita bendrovėje19
 • 1.3. Pelno mokesčio įsipareigojimų apskaitos korespondensija23
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pelno mokesčio apskaičiavimo analizė ES
Kursinis darbas Pelno mokesčio apskaičiavimo analizė ES

Europos Sąjungoje galioja 27 skirtingos nacionalinės pelno mokesčio sistemos, kurios trukdo vidaus rinkai tinkamai veikti.

UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai , kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija [...]

UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas
Diplominis darbas UAB ,,X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sodarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai, kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija būtų [...]

Juridinių asmenų pelno mokestis
Referatas Juridinių asmenų pelno mokestis

Šio darbo objektas viena iš mokesčių rūšių - LR juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas [...]

Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita
Referatas Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita

Kiekvienai įmonei, įstaigai, organizacijai reikalingas buhalterinės apskaitos vedimas, nes apskaita yra svarbi priimant ekonominius sprendimus [...]

Mokesčių apskaičiavimas
Prezentacija Mokesčių apskaičiavimas

1. Mokesčių deklaracijos sąvoka, deklaracijos pateikimo būdai ir terminai; 3. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. 4. Mokesčio apskaičiavimo [...]

Atidėtų mokesčių apskaita
Kursinis darbas Atidėtų mokesčių apskaita

Temos aktualumas. Valstybės funkcijų vykdymui būtini atitinkami finansiniai resursai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos [...]

Pelno mokesčio kontrolė įmonėje
Referatas Pelno mokesčio kontrolė įmonėje

Juridinių asmenų pelno apmokestinimas Lietuvoje įvestas 1990 m. liepos 31 d. Juridinių asmenų pelno mokesčio [...]

Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Pelno mokesčio samprata apima pelno mokesčio sąvoką ir elementus, pelno mokesčio atsiradimo ir raidos istorinius [...]

Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje
Referatas Pelno mokestis ir jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms Lietuvoje ir Estijoje

Valstybės funkcijoms vykdyti yra reikalingi nemaži finansiniai ištekliai, kurių vienas iš svarbiausių šaltinių yra mokesčiai.

Pelno mokesčio analizė ir poveikis veiklos rezultatams
Referatas Pelno mokesčio analizė ir poveikis veiklos rezultatams

Tyrimo objektas: UAB „X“ įmonės mokamas pelno mokestis. Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB „X“ įmonės mokamą pelno [...]

Apskaitos politika ir jos formavimas
Referatas Apskaitos politika ir jos formavimas

Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius [...]

Įmonės finansinės apskaitos politika
Referatas Įmonės finansinės apskaitos politika

Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės [...]

Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai
Referatas Paveldimo turto mokesčio apmokestinamosios vertės apskaičiavimo ypatumai

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus turi tam tikro turto, kuris jam priklauso nuosavybės teise. Dažniausiai turtą [...]

Mokesčių apskaičiavimo teisinis reguliavimas
Referatas Mokesčių apskaičiavimo teisinis reguliavimas

Dėl savo reikšmingumo valstybei ir kitiems teisinių santykių subjektams apmokestinimas kiekvienu konkrečiu mokesčiu turi būti [...]