Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbas pirmo dešimtmečio pradžios, bet teorinė informacija aktuali ir šiandien.

 

Darbo apmokėjimo vaidmuo labai svarbus motyvuojant darbuotojus dirbti efektyviai ir kokybiškai, kartu skatinant sutelktam komandiniam darbui ir savitarpio pagalbai. Jau nuo senų laikų kuriamos įvairios darbo apmokėjimo sistemos, kuriomis siekiama užtikrinti ekonominį rentabilumą, darbuotojų motyvavimą, socialinę pusiausvyrą. Skirtingose šalyse susiklosčiusi labai įvairi darbo užmokesčio organizavimo praktika. Pastaruoju metu darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo reikmes tam tikroje aplinkoje bei jo socialinį prestižą. Tai pagrindinis veiksnys, skatinantis našiai ir pelningai dirbti.

Šio kursinio darbo tyrimo objektas – darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita.

Darbo apmokėjimo klausimai aktualūs tuo, kad nuo darbo užmokesčio kitimų priklauso prekių paklausos dydis ir struktūra, o kartu ir gamybos struktūra. Vadinasi, darbo užmokestis yra viena iš pagrindinių formų, o kartu ir pagrindinis veiksnys, skatinantis didinti darbo našumą. Darbo užmokesčio organizavimas yra susijęs su kiekybine ir kokybine darbų analize, darbo rinkose nusistovėjusiais atlyginimais, įvairiomis materialinio ir moralinio skatinimo programomis. Įmonės pagrindinio savo tikslo – pelno – siekia geriau naudojant išteklius, mažinant gamybos sąnaudas. Didėja darbo apmokėjimo vaidmuo efektyvinant gamybą, skatinant taupyti gyvojo ir sudaiktinto darbo sąnaudas, o tai yra svarbūs įmonių veiklos valdymo klausimai. Darbo apmokėjimo klausimus lengviau spręsti naudojant naujausias apskaitos programas, kurios sukurtos remiantis ilgamete patirtimi ir nuolat tobulinamos.

Šio darbo tikslas – literatūros analizės pagrindu išnagrinėti darbo apmokėjimo organizavimo ir darbo apmokėjimo apskaitos ypatybes.

Pirmoje darbo dalyje apibrėžiama valdymo apskaitos sąvoka ir jos esmė. Antroje darbo dalyje aptariami darbo apmokėjimo organizavimo principai, darbo užmokesčio modelių ir formų įvairovė, jų privalumai bei trūkumai. Apibūdinant darbo apmokėjimo sistemas daugiausiai remiamasi Vakarų Europos, JAV bei Japonijos pavyzdžiais ir patirtimi. Trečioje dalyje aptariama darbo užmokesčio diferenciacija ir jos rūšys. Tolimesnė darbo dalis skirta darbo apmokėjimo apskaitos klausimams, planinio darbo išlaidų biudžeto rengimo ir kompiuterizuotų darbo apmokėjimo sistemų ypatybėms nagrinėti.


Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8237 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALDYMO APSKAITOS SAMPRATA4
 • 2. DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMO MODELIAI IR FORMOS5
 • 2.1. DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI5
 • 2.2. PAGRINDINIAI DARBO APMOKĖJIMO MODELIAI6
 • 2.3. DARBO UŽMOKESČIO FORMOS7
 • 2.3.1. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos7
 • 2.3.2. Laikinė darbo apmokėjimo forma ir jos atmainos10
 • 3. DARBO APMOKĖJIMO LYGĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI13
 • 3.1. IŠORINIAI DARBO UŽMOKESTĮ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI13
 • 3.2. VIDINIAI DARBO UŽMOKESTĮ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI14
 • 4. DARBO UŽMOKESČIO DIFERENCIACIJA15
 • 5. DARBO APMOKĖJIMO APSKAITA17
 • 6. TIESIOGINIO DARBO BIUDŽETAS22
 • 7. KOMPIUTERIZUOTOS DARBO APSKAITOS SISTEMOS IR JŲ YPATYBĖS25
 • IŠVADOS31

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)

• Žmogus gyvena laike, jo gyvenimas matuojamas laiku. Apie žmogų sprendžiama iš to, kiek ir kaip [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”
Kursinis darbas Darbo apmokėjimo dokumentai ir apskaita UAB “Fermentas”

Dauguma įmonių savo veiklai vykdyti samdo darbuotojus, o samdant darbuotojus susidaro prielaidos darbo veiklai bei [...]

Pažintinė praktika „Apskaitos darbo organizavimas įmonėje“
Praktikos ataskaita Pažintinė praktika „Apskaitos darbo organizavimas įmonėje“

UAB „Dažnis – tai elektros montavimo darbų įmonė. Įmonė buvo įkurta 1992 metais balandžio 16 [...]

Darbo apmokėjimas
Prezentacija Darbo apmokėjimas

Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Darbo organizavimas
Paruoštukė Darbo organizavimas

KTU, "Darbo organizavimas". Egzaminui buvo duoti klausimai. Čia yra klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]

Apmokėjimo organizavimas UAB „Dujotiekio statyba“
Kursinis darbas Apmokėjimo organizavimas UAB „Dujotiekio statyba“

Kiekvienas eidamas į darbą pirmiausiai tikisi atlygio už jį. Iš daugelio gali išgirsti tokią ar [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Darbo laiko apskaita ir analizė
Kursinis darbas Darbo laiko apskaita ir analizė

Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus [...]

Darbo organizavimo samprata
Kursinis darbas Darbo organizavimo samprata

Net senovės Egipte, statant įžymiąsias piramides, kiekvienas žinojo, kur, kada ir ką turi daryt, darbas [...]

Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita UAB „Meistras“

Dauguma žmonių gauna savo gamybos produkto dalį „darbo užmokesčio“ forma. Šis terminas ekonomikos teorijoje vartojamas [...]

Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė
Referatas Darbo užmekesčio apskaitos tvarkymo analizė

ĮVADAS 3 1. DARBO UŽMOKESČIO SĄVOKA IR STRUKTŪRA 4 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA 6 2.1. Darbo užmokesčio apskaičiavimo formos 6 2.2. Pagrindiniai darbo [...]

Biuro darbo organizavimas
Referatas Biuro darbo organizavimas

Palanki darbo aplinka garantuoja optimalų žmogaus funkcionavimą (sveikatą), gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybiškus [...]