Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiuo metu Lietuvoje pagrindinis vietos savivaldą reglamentuojantis įstatymas - Vietos savivaldos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 2008-09-15), kuris nustato savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibrėžia vietos savivaldos principus, savivaldybių institucijas, jų įgaliojimus ir funkcijas, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus. Vietos savivaldą reglamentuojančių įstatymų yra ir daugiau; tai Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas ir kt. Svarbu pabrėžti, kad tik valdžia, esanti greta piliečio yra kompetetinga spręsti vietinius reikalus. Savivaldybė yra ne tik ta vieta, kur balsuojama. Vietos savivalda tai ta sritis, kurioje piliečiui būtų sudarytos galimybės išreikšti save kaip politinį subjektą. Ypač svarbu įtraukti piliečius į vietos uždavinių sprendimą. Tai padeda išplėsti politinio dalyvavimo valdyme bazę, sudaryti sąlygas vietinės valdžios institucijoms priimti efektyvesnius, labiau atitinkančius bendruomenės poreikius sprendimus. Svarbiausias dalykas, kuo pasireiškia piliečio dalyvavimas vietos savivaldoje, yra Konstitucijoje įtvirtinta jo teisė dalyvauti savivaldybės tarybos rinkimuose, kuriuose jis pareiškia savo valią, kas atstovaus jo interesams savivaldybėje (LR Konstitucija, 1992-11-02, 119 str.).

Temos aktualumas. Šiandieninė vietos savivaldos teisinė bazė - Vietos savivaldos įstatymas, kiti pagrindiniai vietos savivaldą reglamentuojantys teisės aktai, savivaldybių veiklos teisinė priežiūra ir kt. Ypač svarbu tinkamai apibrėžti savivaldybių institucijų, atsakingų asmenų funkcijas bei atsakomybę, pavaldumą ir atskaitingumą. Vienas svarbiausių principų, kuriuo savivalda įgyvendinama yra atsakingumas rinkėjams, todėl šiame darbe bus aptarti ne tik Alytaus miesto savivaldybės institucijos ir jų veikla, bet ir rinkimai į Alytaus miesto savivaldybės tarybą bei jų rezultatai.

Darbo objektas: vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Alytaus miesto savivaldybės atvejis.

Darbo tikslas - atlikti vietos savivaldos ir savivaldybių tarybų rinkimų: Alytaus miesto savivaldybės atvejo analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Išsiaiškinti vietos savivaldos ir savivaldybės sampratą, savivaldos principus bei funkcijas ir savivaldybės institucijas;
 • Apžvelgti Alytaus miesto savivaldybės istorinę raidą;
 • Išanalizuoti Alytaus miesto savivaldybės struktūrą;
 • Aptarti Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimų rezultatus ir savivaldybės nuveiktus bei planuojamus darbus.

Darbo metodas: LR Vyriausios rinkimų komisijos ir LR Vietos savivaldos įstatymo, Alytaus miesto savivaldybės teisinių aktų, ataskaitų, dokumentų, rodiklių analizė bei apibendrinimas.

 

Darbo tipas:
Apimtis:
5883 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIETOS SAVIVALDA IR SAVIVALDYBĖ7
 • 1.1. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata7
 • 1.2. Savivaldos principai7
 • 1.3. Savivaldybės institucijos8
 • 1.3.1. Savivaldybės taryba9
 • 1.3.2. Meras ir mero pavaduotojai10
 • 1.3.3. Savivaldybės administracija11
 • 1.4. Savivaldybių funkcijos12
 • 2. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ13
 • 2.1. Alytaus miesto savivaldybės istorinė raida13
 • 2.2. Alytaus miesto savivaldybės struktūra15
 • 2.3.Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimų apžvalga16
 • 2.4. Savivaldybės nuveiktų ir planuojamų darbų pavyzdžiai18
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪRA30
 • PRIEDAS 132
 • PRIEDAS 233

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Savivaldą būtų galima [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis

Šiandieninėje visuomenėje neįsivaizduojame situacijos, kurioje žmogus galėtų gyventi vienui [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis
Diplominis darbas Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis

Praėjo nemažai laiko nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo ir įstojimo į Europos Sąjungą. Žengiame koja [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema
Referatas Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema

Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų [...]

Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje
Praktikos ataskaita Politologinė praktika Kauno miesto savivaldybėje tarptautinių ryšių ir protokolo skyriuje

     Ši ataskaita yra skirta apibendrinti kvalifikacinei praktikai. Praktika buvo atliekama Kauno miesto savivaldybės Tarptautinių [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai
Tyrimas Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai

1. Temos aktualumas ir problematika. Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad „Lietuvos valstybės   teritorija   yra vientisa [...]

Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?
Tyrimas Ar savijauta turi įtakos sėkmingai darbuotojų profesinei veiklai Klaipėdos miesto savivaldybėje?

Žmonės priklauso įvairioms grupėms, į kurias jungiasi [...]

Vietos savivalda ir vietos bendruomenė
Referatas Vietos savivalda ir vietos bendruomenė

Pasaulyje praktiškai visos unitarinės valstybės savo teritoriją dalija į smulkesnius darinius, vadinamus valstybės teritorijos administraciniais [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Praktikos vieta. Praktika buvo atliekama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sekretoriate. Praktikos laikas. Kvalifikacinė praktika buvo atliekama [...]