Viešieji pirkimai ir verslo projektai: sąlyčio taškai

22 psl. / 4753 žod.

Ištrauka

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare iškyla būtinybė pasinaudoti teikiamų ES pagrindinių faktorių šiandieninėje verslo aplinkoje. Verslo projektų rengimas, planavimas ir kontrolė sukelia įvairius pokyčius aplinkoje, kadangi kaip dokumentas finansiškai, techniškai ir socialiai pagrindžia iškeltus tikslus. Būtent šių tikslų realizavimui sukuriami objektai, diegiamos naujos technologijos, numatomi reikalingi ištekliai ir verslo sprendimai. Tai rodo, kad verslo projektai yra kompleksinė sąvoka, apimanti visuomenės gyvenimą ir įvairias veiklos sritis. ES srtuktūrinių fondų finansavimas yra suteikiamas tokioms sritims, kaip transporto (keliai, geležinkeliai, kelio ženklai, tiltai, viadukai ir t.t.), mokslo ir švietimo sektoriui (mokytojų, dėstytojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas, profesinio mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas, stipendijos doktorantams ir kt., pramonės ir verslo sričiai (su verslu susijusi infrastruktūra, parama privačioms įmonėms, verslo paramos institucinė infrastruktūra, šalies, regiono ar sektoriaus pristatymas užsienyje ir kt. Verslo projektų vykdyme ir įgyvendinime yra naudojamas viešųjų pirkimų procesas.

Savo darbe aptarsiu, kas yra verslo projektai ir kaip jie yra vykdomi. Bei paanalizuosiu kaip vyksta viešieji pirkimai, kokios institucijos juos prižiūri, kokie reikalavimai keliami vykdant viešuosius pirkimus bei kokie yra viešūjų pirkimų ir verslo projektų sąlyčio taškai.

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama veikiančios įmonės būklė, numatoma strategija ir ateities perspektyvos, prognozuojami rezultatai.

Vienas iš svarbesnių etapų, norint pradėti savo verslą ar išplėsti veiklą, yra verslo plano sudarymas. Plane yra numatomi artimiausi ir tolesni veiklos tikslai, būsimų produktų ar paslaugų ypatybės, būsimos rinkos ir galimybės pasiekti tai, kas buvo suplanuota. Verslo planu rinkoje galima vadovautis tarytum žemėlapiu, kuris padeda kiekvienam bandančiam pasiekti užsibrėžtą tikslą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • VERSLO PROJEKTAI4
 • PROJEKTO SAMPRATA IR TIPAI4
 • PROJEKTO CIKLAS6
 • PROJEKTO PLANAVIMAS7
 • PROJEKTO BIUDŽETO SUDARYMAS8
 • VIEŠIEJI PIRKIMAI10
 • VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SAMPRATA]10
 • VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA10
 • Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijos:10
 • Viešųjų pirkimų tarnybos teisės:11
 • Viešųjų pirkimų tarnybos organizacinė struktūra:12
 • VIEŠOJO PIRKIMO PRADŽIA IR PABAIGA13
 • PAGRINDINIAI PIRKIMŲ PRINCIPAI IR JŲ LAIKYMASIS13
 • PERKANČIOJI ORGANIZACIJA14
 • VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA14
 • PIRKIMO SUTARTIS15
 • VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITOS17
 • PARTNERYSTĖS PROJEKTAI18
 • IŠVADOS20
 • LITERATUROS SĄRAŠAS21

Reziumė

Autorius
boruze
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 4, 2015
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

E-viešieji pirkimai

Ekonomika Konspektas 2012 m. rasa13
Elektroniniai viešieji pirkimai – tai procesas, kai valdžios institucijos ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos pirkdamos prekes ir paslaugas arba skelbdamos viešųjų darbų konkursus...

Ūkio kūrimo verslo projektas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. rasa13
Išnagrinėti verslo projekto valdymą teoriniu aspektu ir pateikti nagrinėjant verslo projekto valdymą kuriant ūkį praktiniu aspektu

Viešieji e - pirkimai "X" organizacijoje

Ekonomika Prezentacija 2015 m. rasa13
apie perėjimą prie elektroninių viešųjų pirkimų yra akivaizdus, nes tai vienas iš pagrindinių tikslų didinti viešųjų pirkimų efektyvumą ir skaidrumą, mažinti jų išlaidas...