Verslo išorinės aplinkos aspektų analizė

23 psl. / 4858 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Nagrinėti išorinę aplinką yra kur kas sudėtingiau, nes kiekviename šaltinyje ji yra apibūdinta ir suskirstyta vis kitaip. Paminėtina, jog išorinės aplinkos analizė, kaip ir daugelis vadyboje vartojamų terminų, įvairiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus. Kai kas mano, jog tai yra „verslo įžvalga“, t.y. žinios, kuriomis naudojasi verslas, veikiantis už savo ribų. Kiti mano, jog tai yra visuma to, kas parašyta ir pasakyta apie konkurentus ir jų pačių kompaniją.

Anksčiau daugiausia dėmesio buvo skiriama vidinei įmonės aplinkai: uždavinių sprendimui, žmogaus darbo organizavimui, įmonės struktūrų projektavimui. Tik vėliau buvo sutelktas dėmesys į išorinę įmonės aplinką. Dabar jeigu įmonės vadovas neskiria dėmesio išoriniams elementams, įtakojantiems organizaciją, tai yra didžiulė jo klaida. Įmonė turi atitinkamai prisitaikyti ir reaguoti į išorinius poveikius. Verslo įmonės, susidūrusios su jas įtakojančiais išoriniais elementais, sutapatina tai su problemų šaltiniu, kuris nuolat kinta ir reikalauja savotiškai prisitaikyti.

Akcentuotina, jog daugelis vadybos teoretikų ir praktikų teigia, kad organizacijos išorinė aplinka tampa pagrindiniu vadovams iškylančių problemų šaltiniu.

Svarbu pabrėžti, kad išorinė aplinka yra problemų šaltinis ir organizacijai, ir jos vadovams. Vadovai turi atskleisti išorinės aplinkos veiksnius, kurie darys įtaką organizacijos veiklai, ir tinkamai reaguoti į juos. Išlikti ir sėkmingai gyvuoti gali tik tokia organizacija, kuri sugeba prie aplinkos prisitaikyti.

Darbo objektas – verslo išorinė aplinka.

Darbo tikslas – išanalizuoti pagrindinius aspektus, kurie yra susiję su išorine aplinka.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti įmonės išorinę aplinką.
 2. Išnagrinėti įmonės išorinę tiesioginę aplinką.
 3. Išanalizuoti įmonės išorinę netiesioginę aplinką.
 4. Atlikti „Best Western Vilnius“ viešbučio išorinę aplinkos analizę.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė, atlikta siekiant išsiaiškinti išorinės aplinkos teorinius aspektus.
 2. Loginis – analitinis metodas, kuriuo siekiama apibendrinti naudotą literatūrą bei suformuluoti pagrindinius darbo teiginius.
 3. Išorinė aplinkos analizė, siekiant įvertinti „Best Western Vilnius“ viešbučio būklę.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VERSLO IŠORINĖS APLINKOS TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1. Išorinės aplinkos apibūdinimas4
 • 1.2. Išorinės tiesioginės aplinkos analizė6
 • 1.3. Išorinės netiesioginės aplinkos analizė8
 • 2. VIEŠBUČIO„BEST WESTERN VILNIUS“ IŠORINĖS APLINKOS
 • PRAKTINIAI ASPEKTAI12
 • 2.1. Viešbučio „Best Western Vilnius“ veiklos apibūdinimas12
 • 2.2. Viešbučio „Best Western Vilnius“ išorinės aplinkos analizė13
 • 2.2.1. Aplinkos analizė13
 • 2.2.2. PEST analizė14
 • 2.2.3. Svarbiausi sėkmės veiksniai16
 • 2.2.4. Rinkos sąlygų analizė17
 • 2.2.5. Vartotojų analizė19
 • 2.2.6. Konkurentų analizė21
 • IŠVADOS23

Reziumė

Autorius
ugnele
Tipas
Referatas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 5, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

“Expo Vakarai” įmonės analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. studentas151
Iš SWOT analizės darome išvadą, jog įmonė gali pastoviai tobulėti ir plėsti idėjas. Konkurencine aplinka palanki, tačiau galimas stiprių konkurentų atsiradimas. Vartotojų trukumas...

Socialinė - kultūrinė verslo aplinka

Rinkodara Referatas alinat
Marketingo aplinką sudaro „nekontroliuojamų jėgų visuma, kurią turėdamos omenyje įmonės turi kurti savo marketingo planus. Kitaip tariant, įmonės marketingo aplinka – tai visuma...

Žurnalo ŽMONĖS analizė marketinginiu aspektu

Rinkodara Referatas 2010 m. gute332
„Žmonės“ yra perkamiausias žurnalas Lietuvoje, todėl jo leidžiamų tiražų skaičius- pats didžiausias. Pradžioj buvęs paprastu skaitalu, ilgaainiui tapo visų mėgstamu leidiniu, kuriame galima...

„McDonalds“ išorinės aplinkos analizė

Rinkodara Referatas 2011 m. saima
Greitas maistas (fast food) – tai greitai paruošiamas, skanus, bet nesveikas maistas. Po daugybės egzistavimo metų garsusis greito maisto restoranas Mcdonald’s tapo toks...

VSDFV Mažeikių skyriaus marketingo aplinkos analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2015 m. rramuneaa
Darbo objektas – VSDFV Mažeikių skyriaus marketingo aplinka. Darbo tikslas – išanalizuoti VSDFV Mažeikių skyriaus marketingo aplinką. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti marketingo aplinką...