Pilietinio ugdymo mokykloje problema

9 psl. / 1400 žod.

Ištrauka

Anot Zaleskienės I. (1997), svarbiausi yra du pilietinio ugdymo uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas moksleiviams mokytis, surasti savo kelią, kai šalies ir pasaulio politinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo realijos yra prieštaringos;
  • Išmokyti analizuoti ir spręsti politinius bei socialinius konfliktus, kylančius dėl skirtingumo ir interesų.

Galima sakyti, pilietinio ugdymo paskirtis mokykloje yra padėti jaunuoliams ugdytis savo gebėjimus kritiškai mąstyti, vertybines nuostatas bei žinias, leidžiančias gyventi ir veikti visuomenėje, būti pilnaverčiais jos nariais.

Pasak Jurkevičiaus S. (2010), susidaro keista situacija – egzistuoja visos sąlygos pilietinei visuomenei atsirasti, tačiau jaunimas lyg ir atsisako naudotis laisvos visuomenės teikiamomis galimybėmis, todėl kyla klausimas, kokį vaidmenį šiame procese atlieka šiandieninė mokykla. Tai ko gi trūksta, kad pilietiškumo pagrindų ugdymas atitiktų savo paskirtį, kad būtų ugdomas pilietiškai brandesnis jaunimas?

Pirmiausiai reikalinga tinkama, gerai paruošta mokymo programa. Kurios, kaip teigia Jurkevičius S. (2010), nėra. Remiantis šio autoriaus mintimis, vadovėliai buvo netinkamai parengti, o pagrindinis dėmesys skiriamas politinei, „sausai“ teorijai ir tarptautinių organizacijų struktūroms aptarti. Toks būdas nėra palankiausias ugdyti pilietiškumui. Mokiniai pilietiškumo ugdymo pamokas pradėjo traktuoti kaip nuobodžias, nepatrauklias, nereikalingas, beprasmiškas.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikto tyrimo duomenimis, moksleiviai, paprašyti pasakyti savo nuomonę apie pilietinio ugdymo pamokas, kurias jiems teko lankyti, teigė, kad ne visiems jiems pilietiškumo ugdymo pamokos patinka, taip pat teigė, jog pasitaiko, kad dėstomi visai kiti dalykai nei turėtų. Mokiniai taip pat išreiškė savo nuomonę dėl pačių pilietinio ugdymo pamokų, kad „ši pamoka turėtų būti kitokia“: pamokos galėtų būti netradicinės, daugiau laisvumo diskusijoms, būtų skiriama laiko ekskursijoms, o mokinių pasisakymai neturėtų būti vertinami griežta balų sistema.


Reziumė

Autorius
rosalina
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 7, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Hiperaktyvumo problema

Edukologija Prezentacija marvita
Šiai sutrikimų grupei būdinga ankstyva pradžia, per daug judrus, blogai modeliuojamas elgesys, persipinantis su dideliu dėmesio nepakankamumu ir nuolatine sugebėjimo pabaigti užduotis stoka.