Organizacijos ,,Lietuvos Energijos Gamyba‘‘ socialinės atsakomybės analizė

21 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Lietuvos energijos gamyba, AB tiesiogiai kontroliuoja UAB „Kauno energetikos remontas“ „Energijos tiekimas“ UAB. Šioje dukterinėje įmonėje bendrovė turi 100 proc. įmonių akcijų. UAB „Kauno energetikos remontas“ teikia energetinių įrenginių remonto, metalo konstrukcijų gamybos paslaugas. „Energijos tiekimas“ UAB pagrindinė veikla yra elektros energijos nepriklausomas tiekimas. Lietuvos energijos gamyba, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635 083 615 Lt, kuris yra padalytas į 635 083 615 paprastąsias 1 Lt nominalios vertės akcijas. Bendrovės valdomas turtas yra lygus 3,1 mlrd. Lt.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (buvusi „Lietuvos energija") įregistruota 1995 m., perorganizavus VĮ „Valstybinė energetikos sistema“. 1997 m. nuo „Lietuvos energijos gamyba“, AB (buvusi „Lietuvos energija") buvo atskirtos šilumos tiekimo įmonės bei Vilniaus ir Kauno termofikacinės elektrinės. 2011 m. įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvas, Lietuvos elektros ūkis buvo pritaikytas konkurencinei Europos elektros rinkai – bendrovė reorganizuota atskiriant elektros gamybos, perdavimo bei skirstymo veiklas, sukurtos naujos keturios bendrovės.

Lietuvos energijos gamyba, AB yra didžiausias elektros energijos gamintojas Lietuvoje, vienijantis visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus - Lietuvos elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. Pagrindinis Lietuvos energijos gamyba, AB uždavinys - sutelkus gamybos pajėgumus užtikrinti šalies energetinį saugumą. Bendrovė vykdo elektros energijos tiekimo, importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklą.

Lietuvos energijos gamyba, AB strateginiai tikslai yra didinti įmonės vertę, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams (Perdavimo sistemos operatoriui, tiekėjams, vartotojams), diversifikuoti gamybą panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energetinius šaltinius, didinti veiklos efektyvumą ir formuoti naują organizacinę kultūrą.

Elektros energijos gamybos, importo ir eksporto, didmeninės prekybos bei sisteminių paslaugų teikimo veiklą bendrovė vykdo nuo 2010 m. gruodžio 1 d.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB valdomų elektrinių gamyba 2012 m. sudarė apie 21 proc. šalies poreikio.

Pasiekti rezultatai per 2012 m.:

Pardavė 3,87 TWh elektros energijos vidaus rinkai (visuomeniniam tiekėjui ir kitiems nepriklausomiems tiekėjams);

 • Importavo 0,833 TWh elektros energijos;
 • Eksportavo 0,495 TWh elektros energijos.

Turinys

 • „Lietuvos energijos gamybos“ istorija3
 • Prekybos istorija4
 • Strategija ir analizė5
 • Įmonės apibūdinimas, ataskaitos apribojimai, valdymas6
 • Ekonominė informacija ir rodikliai6
 • Pagrindiniai 2012 metų finansiniai rodikliai8
 • ,,Lietuvos Energijos Gamybos‘‘ viešumo analizė10
 • Aplinkosaugos informacija ir rodikliai11
 • Su darbuotojais susijusi informacija ir rodikliai12
 • Žmogaus teisių apsaugos rodikliai14
 • Su visuomene bei rinka susijusi informacija ir rodikliai14
 • Socialinės atsakomybės vertinimas15
 • Socialinės veiklos kryptys, ekonominė atsakomybė15
 • Etinė atsakomybė16
 • Ekologinė atsakomybė; personalo politika; atlygis ir darbuotojų veiklos vertinimas17
 • Žmogiškųjų išteklių planavimas18
 • Darbuotojų ugdymas18
 • Darbuotojų nuomonės tyrimas18
 • Vidinės komunikacijos gerinimas19
 • Bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis19
 • Darbų sauga ir sveikatos kultūra19
 • Inovacijos, pasiūlymai20

Reziumė

Autorius
aistek
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 14, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

"Swedbank" socialinės atsakomybės analizė

Vadyba Referatas 2019 m. krkevalait
„Swedbank" - vienas pirmaujančių komercinių bankų mūsų šalyje. Jis teikia visas bankines paslaugas daugeliui privačių asmenų ir įmonių. AB „Swedbank“ bankas santykius su...

Lidl socialinės atsakomybės analizė

Vadyba Kursinis darbas 2021 m. vanesa_
Aplinkos gebėjimas sugerti ir perdirbti teršalus – tai viena svarbiausių sveikos ekosistemos atliekamų funkcijų. Tačiau šiuo požiūriu ekosistemų galimybės ribotos. Jei...