Ekonomika ir verslas / Vadyba

Organizacijos ,,Lietuvos Energijos Gamyba‘‘ socialinės atsakomybės analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvos energijos gamyba, AB tiesiogiai kontroliuoja UAB „Kauno energetikos remontas“ „Energijos tiekimas“ UAB. Šioje dukterinėje įmonėje bendrovė turi 100 proc. įmonių akcijų. UAB „Kauno energetikos remontas“ teikia energetinių įrenginių remonto, metalo konstrukcijų gamybos paslaugas. „Energijos tiekimas“ UAB pagrindinė veikla yra elektros energijos nepriklausomas tiekimas. Lietuvos energijos gamyba, AB įstatinis kapitalas yra lygus 635 083 615 Lt, kuris yra padalytas į 635 083 615 paprastąsias 1 Lt nominalios vertės akcijas. Bendrovės valdomas turtas yra lygus 3,1 mlrd. Lt.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (buvusi „Lietuvos energija") įregistruota 1995 m., perorganizavus VĮ „Valstybinė energetikos sistema“. 1997 m. nuo „Lietuvos energijos gamyba“, AB (buvusi „Lietuvos energija") buvo atskirtos šilumos tiekimo įmonės bei Vilniaus ir Kauno termofikacinės elektrinės. 2011 m. įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvas, Lietuvos elektros ūkis buvo pritaikytas konkurencinei Europos elektros rinkai – bendrovė reorganizuota atskiriant elektros gamybos, perdavimo bei skirstymo veiklas, sukurtos naujos keturios bendrovės.

Lietuvos energijos gamyba, AB yra didžiausias elektros energijos gamintojas Lietuvoje, vienijantis visus valstybės valdomus elektros gamybos pajėgumus - Lietuvos elektrinę, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę. Pagrindinis Lietuvos energijos gamyba, AB uždavinys - sutelkus gamybos pajėgumus užtikrinti šalies energetinį saugumą. Bendrovė vykdo elektros energijos tiekimo, importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklą.

Lietuvos energijos gamyba, AB strateginiai tikslai yra didinti įmonės vertę, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams (Perdavimo sistemos operatoriui, tiekėjams, vartotojams), diversifikuoti gamybą panaudojant vietinius ir atsinaujinančius energetinius šaltinius, didinti veiklos efektyvumą ir formuoti naują organizacinę kultūrą.

Elektros energijos gamybos, importo ir eksporto, didmeninės prekybos bei sisteminių paslaugų teikimo veiklą bendrovė vykdo nuo 2010 m. gruodžio 1 d.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB valdomų elektrinių gamyba 2012 m. sudarė apie 21 proc. šalies poreikio.

Pasiekti rezultatai per 2012 m.:

Pardavė 3,87 TWh elektros energijos vidaus rinkai (visuomeniniam tiekėjui ir kitiems nepriklausomiems tiekėjams);

 • Importavo 0,833 TWh elektros energijos;
 • Eksportavo 0,495 TWh elektros energijos.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • „Lietuvos energijos gamybos“ istorija3
 • Prekybos istorija4
 • Strategija ir analizė5
 • Įmonės apibūdinimas, ataskaitos apribojimai, valdymas6
 • Ekonominė informacija ir rodikliai6
 • Pagrindiniai 2012 metų finansiniai rodikliai8
 • ,,Lietuvos Energijos Gamybos‘‘ viešumo analizė10
 • Aplinkosaugos informacija ir rodikliai11
 • Su darbuotojais susijusi informacija ir rodikliai12
 • Žmogaus teisių apsaugos rodikliai14
 • Su visuomene bei rinka susijusi informacija ir rodikliai14
 • Socialinės atsakomybės vertinimas15
 • Socialinės veiklos kryptys, ekonominė atsakomybė15
 • Etinė atsakomybė16
 • Ekologinė atsakomybė; personalo politika; atlygis ir darbuotojų veiklos vertinimas17
 • Žmogiškųjų išteklių planavimas18
 • Darbuotojų ugdymas18
 • Darbuotojų nuomonės tyrimas18
 • Vidinės komunikacijos gerinimas19
 • Bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis19
 • Darbų sauga ir sveikatos kultūra19
 • Inovacijos, pasiūlymai20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokslinio straipsnio „Organizacijų socialinė atsakomybė: vystymosi kryptys ir nauda verslui“ analizė
Referatas Mokslinio straipsnio „Organizacijų socialinė atsakomybė: vystymosi kryptys ir nauda verslui“ analizė

Daugelio organizacijų vadovų tikslas yra turėti pelningą, konkurencingą ir gerą įvaizdį turintį verslą. Kad tokį [...]

AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksniai, jų analizė
Kursinis darbas AB „Lietuvos energija“ rizikos veiksniai, jų analizė

Mano pasirinkta kursinio darbo tema - Rizikos analizė ir mažinimo priemonės įmonėje. Šios temos aktualumas [...]

Asmens civilinės atsakomybės draudimo UAB “Ergo Lietuva” ir UAB “PZU Lietuva” lyginamoji analizė
Referatas Asmens civilinės atsakomybės draudimo UAB “Ergo Lietuva” ir UAB “PZU Lietuva” lyginamoji analizė

Draudimo ištakos siekia žilą senovę. Nuo pačių seniausių laikų žmonės norėjo padidinti savo saugumą, apsaugoti [...]

AB “PIENO ŽVAIGŽDĖS” socialinės atsakomybės analizė
Prezentacija AB “PIENO ŽVAIGŽDĖS” socialinės atsakomybės analizė

Įmonė įkurta 1784 metais.   Būstinė – Klaipedoje.   Įmonės herbą puošia jūrinis erelis.   “Švyturio” alaus darykloje tebenaudojama senoji vokiška [...]

„Vičiūnai“ įmonių grupės socialinės atsakomybės analizė
Prezentacija „Vičiūnai“ įmonių grupės socialinės atsakomybės analizė

•Taiviena didžiausių ir ekonomiškai stipriausių Europoje krabų lazdelių ir kitų produktų iš surimio ir žuvies [...]

„Švyturys – Utenos alus“ socialinės atsakomybės analizė
Referatas „Švyturys – Utenos alus“ socialinės atsakomybės analizė

Aktualumas : Šiais laikais tik nedidelė dalis įmonių yra socialiai atsakingos.Dėl didelio CO2 dujų išmetimo [...]

Įmonės
Referatas Įmonės "Nike" socialinės atsakomybės analizė

Aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje yra keliamas nerimas dėl per mažo žmonių judėjimo ir sveikatos rūpinimosi. Norint [...]

Įmonės „The Coca-cola company“ socialinės atsakomybės analizė
Referatas Įmonės „The Coca-cola company“ socialinės atsakomybės analizė

Aktualumas. Žmogus veikė gamtą jau nuo seniausių laikų, kai pradėjo naudoti primityviausius darbo įrankius. Žmogaus [...]

Referatas "Swedbank" socialinės atsakomybės analizė

Įmonių socialinė atsakomybė tampa vis aktualesniu klausimu visuomenėje, dėl šios priežasties, socialinės atsakomybės diegimas bei [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė
Referatas Socialinių pašalpų, skiriamų žmonėms Lietuvoje 2007 – 2011 metų laikotarpyje, analizė

Darbe bus pateiktas Lietuvos gyventojų, gaunančių socialines pašalpas, statistinis tyrimas. Šis tyrimas buvo pasirinktas siekiant [...]

UAB „Žalvaris“ socialinė atsakomybė ir rekomendacijos
Referatas UAB „Žalvaris“ socialinė atsakomybė ir rekomendacijos

Įmonių socialinė atsakomybė plačiąja prasme tai reiškinys, kuris pritraukia įvairias sritis tokias kaip teisę, ekonomiką [...]

Referatas "IKEA" socialinė atsakomybė

Referate yra smulkiai aprašyta Įmonės IKEA vykdoma socialine atsakomybė, kartu su pasiūlymais kaip ji dar [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]