Makroekonominiai modeliai ir fiskalinė politika

26 psl. / 5474 žod.

Ištrauka

Pasaulyje garsūs ekonomistai, tarp jų L. Walras, N. Klein, J.M. Keyness, R. Stone ir kt. bandė aprašyti ekonomiką keletu vienu metu sprendžiamų lygčių. Jų minčių pagrindu buvo sukurta daug įvairių matematinių modelių, kurie dažniausiai vadinami bendrosios pusiausvyros modeliais, ekonomikos augimo modeliais. Modeliai aprašo rinkos ekonominių sistemų vidinių sąveikų visumą ir leidžia įvertinti ir prognozuoti mokesčių, muitų ir pinigų politikos įtaką pagrindiniams makroekonominiams rodikliams, todėl jie yra svarbūs instrumentai ES šalyse, naudojami priimamų sprendimų prielaidų ir pasekmių makroekonominei analizei.[1]

Pusiausvyros modeliai kelia klausimą ar įmanoma rasti kainas, kurios subalansuotų paklausą ir pasiūlą viso ūkio mastu, bei kokios sąlygos reikalingos tam, kad susiformuotų bendroji pusiausvyra.

Tuo tarpu ekonomikos augimo modeliai akcentuoja darbo, kapitalo, gamtinių išteklių ir technologijų įtaką ekonominiam augimui. Modeliai padeda išsiaiškinti ekonominio augimo šaltinius ir nustatyti tinkamiausią jų derinį prognozuojamam laikotarpiui, įvertinti kaštus ir naudą, laiku atlikti reikiamą augimo masto korekciją ir parinkti prioritetines šalies ekonomikos plėtros kryptis.[2]

Darbo tikslas – supažindinti su pagrindiniais pamatiniais bei šiuolaikiniais taikomaisias makroekonominiais modeliais, išsiaiškinti jų santykį su fiskalinės politikos sprendimais bei išsiaiškinti, kaip pagrindiniai modeliai pritaikomi praktikoje šių laikų ekonomikoje.

Temos aktualumas ir naujumas. Ekonomikos augimą įtakojančių veiksnių tyrimai yra aktualūs ypač šiuo laikotarpiu, kai pasaulio ekonomika sparčiai augusi 2008 m. patyrė recesiją. Ekonomistai negali remtis vien anksčiau ištirtomis ekonominio augimo priežastimis, kadangi kiekvienas laikmetis būna unikalus ir reikalauja naujų ir papildomų tyrimų. Nobelio ekonomikos premijos laureato Dž. Stiglico nuomone, naudojami ekonominiai modeliai atvedė į 2008 metų krizę.[3] Svarbu iš naujo įvertinti modelius ir juos koreguoti pagal besikeičiančią šių dienų ekonomiką, kuri neatsižvelgia į gamtos dėsnius ir natūralius išteklius naudoja greičiau, nei jie spėja atsinaujinti.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą makroekonominių modelių kūrimo klausimais, akcentuojant pagrindines modelių kryptis ir jų ypatumus.
 2. Palyginti makroekonominius modelius tarpusavyje, išskiriant jų panašumus ir skirtumus, pranašumus ir trūkumus.

Darbe naudoti metodai. Atlikta mokslinės literatūros šaltinių lyginamoji sisteminė analizė bei apibendrinimas.

[1] Misiūnas, Algimantas. Makroekonominiai modeliai. Paskaitų konspektas. Vilnius, 1999. 4 psl.

[2] http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090909_084712-28743/DS.005.0.01.ETD

[3] Tas pats


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PUSIAUSVYROS MODELIAI5
 • 1.1. KLASIKINIS MODELIS5
 • Pinigų neutralumas klasikiniame modelyje6
 • 1.2. KEINSO MODELIS7
 • Dž. Keinso požiūris į visuminę pasiūlą7
 • Keinsistinis investicijų modelis8
 • Pinigų neutralumas Keinsistiniame modelyje9
 • Keinso modelio aktualumas šiandien9
 • 2.AUGIMO MODELIAI11
 • 2.1. IS – LM MODELIS11
 • Pinigų neutralumas IS-LM modelyje12
 • IS-LM modelio taikymo pavyzdys Jungtinėse Amerikos Valstijose12
 • 2.2. SOLOU EKONOMINIO AUGIMO MODELIS13
 • 2.3. ENDOGENINIO AUGIMO MODELIS16
 • 2.3. MULTIMOD (MULTI-region econometric MODel) MODELIS17
 • 2.5. NAUJIEJI MODELIAI18
 • Nobelio premijos laureatai – makroekonominių modelių kūrėjai18
 • IŠVADOS20
 • NAUDOTA LITERATŪRA:22
 • PRIEDAI23

Reziumė

Autorius
pagalba
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 16, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Fiskalinė politika

Ekonomika Referatas alyncikas
Fiskalinė politika – tai biudžeto politika, kurios pagrindinis uždavinys yra ne tik biudžeto subalansavimas bet visos ekonomikos stabilumo ir augimo užtikrinimas. Ekonomikos teorijoje...

Skatinamoji fiskalinė politika ir jos rezultatai

Ekonomika Referatas 2012 m. pagalba
Fiskalinė politika yra viena iš valstybės ekonominės politikos sudedamųjų dalių. Pagrindinis ekonominės politikos tikslas yra siekti ekonominio ir socialinio stabilumo, tobulinti egzistuojantį režimą...

Fiskalinė politika recesinio tarpsnio metu

Ekonomika Referatas 2016 m. ella1996
Darbas parengtas makroekonomikos dalykui ir įvertintas 9/10. Jame pateikiami pagrindiniai fiskalinės politikos teoriniai aspektai bei pateikiami grafikai, lyginant Lietuvos ir Olandijos makroekonominius rodiklius...