Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Makroekonominiai modeliai ir fiskalinė politika

0 atsiliepimų
Autorius:

Pasaulyje garsūs ekonomistai, tarp jų L. Walras, N. Klein, J.M. Keyness, R. Stone ir kt. bandė aprašyti ekonomiką keletu vienu metu sprendžiamų lygčių. Jų minčių pagrindu buvo sukurta daug įvairių matematinių modelių, kurie dažniausiai vadinami bendrosios pusiausvyros modeliais, ekonomikos augimo modeliais. Modeliai aprašo rinkos ekonominių sistemų vidinių sąveikų visumą ir leidžia įvertinti ir prognozuoti mokesčių, muitų ir pinigų politikos įtaką pagrindiniams makroekonominiams rodikliams, todėl jie yra svarbūs instrumentai ES šalyse, naudojami priimamų sprendimų prielaidų ir pasekmių makroekonominei analizei.[1]

Pusiausvyros modeliai kelia klausimą ar įmanoma rasti kainas, kurios subalansuotų paklausą ir pasiūlą viso ūkio mastu, bei kokios sąlygos reikalingos tam, kad susiformuotų bendroji pusiausvyra.

Tuo tarpu ekonomikos augimo modeliai akcentuoja darbo, kapitalo, gamtinių išteklių ir technologijų įtaką ekonominiam augimui. Modeliai padeda išsiaiškinti ekonominio augimo šaltinius ir nustatyti tinkamiausią jų derinį prognozuojamam laikotarpiui, įvertinti kaštus ir naudą, laiku atlikti reikiamą augimo masto korekciją ir parinkti prioritetines šalies ekonomikos plėtros kryptis.[2]

Darbo tikslas – supažindinti su pagrindiniais pamatiniais bei šiuolaikiniais taikomaisias makroekonominiais modeliais, išsiaiškinti jų santykį su fiskalinės politikos sprendimais bei išsiaiškinti, kaip pagrindiniai modeliai pritaikomi praktikoje šių laikų ekonomikoje.

Temos aktualumas ir naujumas. Ekonomikos augimą įtakojančių veiksnių tyrimai yra aktualūs ypač šiuo laikotarpiu, kai pasaulio ekonomika sparčiai augusi 2008 m. patyrė recesiją. Ekonomistai negali remtis vien anksčiau ištirtomis ekonominio augimo priežastimis, kadangi kiekvienas laikmetis būna unikalus ir reikalauja naujų ir papildomų tyrimų. Nobelio ekonomikos premijos laureato Dž. Stiglico nuomone, naudojami ekonominiai modeliai atvedė į 2008 metų krizę.[3] Svarbu iš naujo įvertinti modelius ir juos koreguoti pagal besikeičiančią šių dienų ekonomiką, kuri neatsižvelgia į gamtos dėsnius ir natūralius išteklius naudoja greičiau, nei jie spėja atsinaujinti.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą makroekonominių modelių kūrimo klausimais, akcentuojant pagrindines modelių kryptis ir jų ypatumus.
 2. Palyginti makroekonominius modelius tarpusavyje, išskiriant jų panašumus ir skirtumus, pranašumus ir trūkumus.

Darbe naudoti metodai. Atlikta mokslinės literatūros šaltinių lyginamoji sisteminė analizė bei apibendrinimas.

[1] Misiūnas, Algimantas. Makroekonominiai modeliai. Paskaitų konspektas. Vilnius, 1999. 4 psl.

[2] http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090909_084712-28743/DS.005.0.01.ETD

[3] Tas pats

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5474 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PUSIAUSVYROS MODELIAI5
 • 1.1. KLASIKINIS MODELIS5
 • Pinigų neutralumas klasikiniame modelyje6
 • 1.2. KEINSO MODELIS7
 • Dž. Keinso požiūris į visuminę pasiūlą7
 • Keinsistinis investicijų modelis8
 • Pinigų neutralumas Keinsistiniame modelyje9
 • Keinso modelio aktualumas šiandien9
 • 2.AUGIMO MODELIAI11
 • 2.1. IS – LM MODELIS11
 • Pinigų neutralumas IS-LM modelyje12
 • IS-LM modelio taikymo pavyzdys Jungtinėse Amerikos Valstijose12
 • 2.2. SOLOU EKONOMINIO AUGIMO MODELIS13
 • 2.3. ENDOGENINIO AUGIMO MODELIS16
 • 2.3. MULTIMOD (MULTI-region econometric MODel) MODELIS17
 • 2.5. NAUJIEJI MODELIAI18
 • Nobelio premijos laureatai – makroekonominių modelių kūrėjai18
 • IŠVADOS20
 • NAUDOTA LITERATŪRA:22
 • PRIEDAI23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Fiskalinė politika
Referatas Fiskalinė politika

Fiskalinė politika – tai biudžeto politika, kurios pagrindinis uždavinys yra ne tik biudžeto subalansavimas bet [...]

Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės
Referatas Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės

Fiskalinė politika yra ne kas kita, kaip biudžeto politika, jos pagrindinis klausimas – biudžeto balansas.

LR fiskalinė politika
Kursinis darbas LR fiskalinė politika

Šiuolaikiniame pasaulyje fiskalinė politika yra vienas iš esminių nacionalinės valdžios institucijų taikomų bei šalies ekonominį [...]

Skatinamoji fiskalinė politika ir jos rezultatai
Referatas Skatinamoji fiskalinė politika ir jos rezultatai

Fiskalinė politika yra viena iš valstybės ekonominės politikos sudedamųjų dalių. Pagrindinis ekonominės politikos tikslas yra [...]

Fiskalinė politika recesinio tarpsnio metu
Referatas Fiskalinė politika recesinio tarpsnio metu

Temos aktualumas: Ekonomikai būdingi verslo ciklai, kurie pasireiškia tam tikromis fazėmis – krizė (depresija), pakilimas [...]

Fiskalinė politika, jos principai, įgyvendinimas ir vertinimas Lietuvoje
Kursinis darbas Fiskalinė politika, jos principai, įgyvendinimas ir vertinimas Lietuvoje

Valstybės fiskalinė politika – tai valstybės valdymo, kurį galima apibrėžti kaip valdžios įtaką valstybės piliečių [...]

Armėnijos pinigų politikos modelis
Referatas Armėnijos pinigų politikos modelis

Bankų evoliucija pasaulyje suformavo teoriškai apibendrintą ir rea­liame gyvenime patikrintą centrinių bankų ir klasikinės pinigų [...]

Fiskalinės politikos priemonių lyginamasi vertinimas didžiųjų krizių metu
Referatas Fiskalinės politikos priemonių lyginamasi vertinimas didžiųjų krizių metu

Valstybės finansų ištakos jau atsekamos Senovės Rytų valstybėse, Graikijoje ir Romos imperijoje. Tačiau šiuolaikinių finansų [...]

Lenkijos fiskalinės politikos vertinimas pasaulio finansų krizės akivaizdoje
Referatas Lenkijos fiskalinės politikos vertinimas pasaulio finansų krizės akivaizdoje

Temos aktualumas. 2011 m. liepą Lenkija perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai[1]. Tai įvyko gana sudėtingu metu [...]

Lenkijos fiskalinės politikos vertinimas Pasaulio finansų krizės kontekste
Referatas Lenkijos fiskalinės politikos vertinimas Pasaulio finansų krizės kontekste

Įvadas. Kiekviena šalis turi savo fiskalinę politiką, kuri sudaro šalies mechanizmo veikimo pagrindą. Todėl verta atkreipti [...]

Makroekonomika
Konspektas Makroekonomika

Viskas apie makroekonomiką.

Makroekonomika
Prezentacija Makroekonomika

Pagrindiniai ekonominės sistemos sektoriai ir jų tarpusavio ryšiai Prekių ir paslaugų, gamybos veiksnių bei pinigų srautai [...]

Regioninės ekonomikos plėtros modeliai ir mechanizmai
Diplominis darbas Regioninės ekonomikos plėtros modeliai ir mechanizmai

Temos aktualumas ir darbo mokslinis naujumas. Pastaruoju metu pasaulyje vykstantys pokyčiai sąlygojo tokių procesų, kaip [...]

Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Dėka šios svarbios ekonominės grupės [...]

Kainodaros politika
Kursinis darbas Kainodaros politika "Vilniaus duona"

Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris [...]