Profesinės praktikos ataskaita notarų biure

5 psl. / 1564 žod.

Ištrauka

Visos profesinės praktikos metu turėjau galimybę susipažinti su notarų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais (Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodeksu), taip pat su visais kitais notarinėje praktikoje taikomais Lietuvos Respublikos įstatymais (Lietuvos Respublikos civilniu kodeksu,Mokesčių administravimo įstatymu, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, Pelno mokesčio įstatymu,), teismų praktika, Teisingumo ministro įsakymais bei kitais reikalingais teisės aktais.

Notaras - valstybės įgaliotas asmuo, kuris užtikrina, jog civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Remiantis Notariato įstatymo 3 straipsniu, dirbti tokio pobūdžio teisinį darbą asmuo turi teisę tik būdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažiau kaip vienerius metus buvęs kandidatu į notarus ir išlaikęs notaro kvalifikacinį egzaminą arba jeigu jis yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras ar habilituotas daktaras, turintis ne mažesnį kaip penkerių metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą ir atliko ne trumpesnę kaip trijų mėnesių notaro praktiką. Asmuo taip pat turi būti nepriekaištingos reputacijos, ne vyresnis kaip 65 metų, laimėjęs viešą konkursą eiti notaro pareigas, neturėti sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų. Verta paminėti, jog notarų darbas yra grindžiamas tokiais principais kaip notarų nepriklausomumas, objektyvumas, notarinių veiksmų atlikimo slaptumo bei asmeninės notarų atsakomybės.


Reziumė

Autorius
ege777
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 17, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita pas antstolį

Teisė Praktikos ataskaita Kaktusas757
1. Apibūdinti instituciją, kurioje atlikote civilinio proceso teisės praktiką. 2. Teorinė užduotis: (atsakant į klausimus, vadovautis praktikos metu atliktais stebėjimais, pateikti pavyzdžius) 2.1....

Praktikos ataskaita teisme

Teisė Praktikos ataskaita Kaktusas757
1. INSTITUCIJOS, KURIOJE ATLIKAU CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRAKTIKĄ APIBŪDINIMAS. 2. TEORINĖ UŽDUOTIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. TEISMO ŠAUKIMAI IR PRANEŠIMAI, JŲ SKIRTUMAI, ĮTEIKIMO YPATUMAI....

Profesinės praktikos ataskaita antstolių kontoroje

Teisė Praktikos ataskaita 2018 m. ge-reda
Praktikos ataskaita, atsakoma į pagrindinius su profesinės praktikos atlikimu susijusius klausimus, uždavinius, pasiūlymus. Praktikos ataskaita padės pasisemti žinių kaip teisingai pateikti informaciją, susijusią...

Baigiamosios praktiktos ataskaita savivaldybėje

Teisė Praktikos ataskaita 2020 m. krkevalait
Priešdiplominę praktiką atlikau Prienų Rajono savivaldybės administracijos, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje nuo 2020-09-09 iki 2020-11-06. Praktiką atlikti Prienų Rajono miesto savivaldybėje...