JAV ir Kinijos santykis B. Obamos prezidentavimo laikotarpiu

14 psl. / 2842 žod.

Ištrauka

Santykiai su Pietryčių Azijos valstybėmis, taip pat ir Kinija, dar niekad nebuvo tokie svarbūs JAV kaip dabar, prezidento pareigas einant Barack‘ui Obamai: „Jokie kiti santykiai XXI a. nebus tokie svarbūs, kaip santykiai tarp JAV, didžiausios pasaulio galybės ir Kinijos, kylančios pasaulio galybės.[1] Santykiai tarp JAV ir Kinijos užsimezgė 1972 m., prezidentui Richardui Niksonui pirmą kartą apsilankius Kinijoje. Iki šiol ryšiai tarp šių valstybių buvo gan vangūs, tačiau šiandien tai svarbus JAV užsienio politikos prioritetas. Kinija, turinti nenuginčyjamai augantį ekonominį potencialą, JAV akimis yra matoma ne tik kaip strateginė partnerė, su kuria bendradarbiaujama pačiose įvairiausiose srityse, bet ir kaip viena iš kylančių grėsmių. Tad šiame darbe siekiama apžvelgti šių dviejų valstybių bendradarbiavimą bei dalykus, dėl kurių kyla nesutarimai.

Objektas- JAV ir Kinijos santykiai.

Tikslas- Išanalizuoti JAV ir Kinijos santykius B. Obamos prezidentavimo laikotarpiu.

Tiksliui pasiekti iškelti šie uždaviniai :

1) ištirti JAV ir Kinijos bendradarbiavimą ekonominėje sferoje;

2) išanalizuoti JAV ir Kinijos santykius karinėje ir saugumo sferose;

3) aprašyti valstybių bendradarbiavimą kovoje prieš klimato kaitą;

4) išnagrinėti problemas, dėl kurių kyla prieštaravimai JAV ir Kinijos santykiuose .

Darbe naudojami naudojami analizės bei aprašomasis metodai.

Struktūra: pirmojoje darbo dalyje aprašomi JAV ir Kinijos santykiai ekonominėje sferoje; antrojoje dalyje apžvelgiamas bendradarbiavimas karinėje ir saugumo sferose; trečiojoje dalyje aptariamas valstybių susitarimas dėl taršos mažinimo, o paskutinėje dalyje nagrinėjamos JAV ir Kinijos santykių problemos.

[1] Council on foreign relations. U.S.- China relations. http://www.cfr.org/china/us-china-relations/p12985 Žiūrėta : 2014. 11. 15.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. JAV ir Kinijos santykiai ekonominėje sferoje4
  • 1.1. Ekonominis ir strateginis dialogas5
  • 2. Santykiai karinėje ir saugumo sferose7
  • 3. Kova prieš klimato kaitą8
  • 4. Problemos10
  • IŠVADOS12
  • NAUDOTI ŠALTINIAI13

Reziumė

Autorius
bluett
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
14 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
ok

Susiję darbai

JAV karai Irake ir Vietname: panašumai ir skirtumai

Politologija Referatas gendrija
Valstybių santykių erdvė yra nuolat kintanti subjektų ir objektų sąveikos vieta, kurioje priimami svarbiausi geopolitiniai sprendimai, kuriamos strategijos ir vyksta įvairūs politiniai procesai....

JAV ir Kinijos santykiai

Politologija Referatas 2016 m. tedis
Trumpai apžvelgiami tarp JAV ir Kinijos susiklostę santykiai esant B.Obamos administracijai. Aptariama ekonomika, saugumas, užsienio politika, įtaką Rytų Azijos regione.

ES prekybos santykiai su Kinija ir Japonija

Politologija Prezentacija 2019 m. vtamluk
šiose prazentacinėse skaidrėse pateikta išsami infromaciją apie Kinijos ir Japonijos prekybos raidą, jų santykius us ES. gautas maksimalus įvertinimas - 10.