Lenkijos užsienio politika 2010-2014 metais

14 psl. / 2799 žod.

Ištrauka

Lenkijos Respublika yra Vidurio Europos valstybė. Ši gana didelė teritorijos ir gyventojų skaičiaus atžvilgiu Lietuvos kaimynė turi gilią istorinę praeitį, nuo seno persipinančią su mūsų valstybės praeities įvykiais bei turėjusi didžiulę įtaką regiono valstybėms. Lenkija savo nepriklausomybę paskelbė 1918 metų lapkričio 11 dieną, 1919- 1939 metais turėjo Vilniaus kraštą, tačiau Antrojo Pasaulinio karo metu ir vėliau ši valstybė kentėjo nacistinės Vokietijos okupaciją bei Sovietų Sąjungos įtaką. 1980 metais Lenkijoje įkurta profesinė Sąjunga padarė didžiulį darbą nuverčiant komunistinį rėžimą.

Šiandien Lenkija taip pat aktyviai veikia tarptautinėje arenoje- ji yra NATO, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų narė. Lenkijos užsienio politika vis dar daugiau ar mažiau daro įtaką ir aplink esančioms valstybėms, tame tarpe ir Lietuvai. Tad šiame darbe apžvelgsiu Lenkijos vykdomą užsienio politiką 2010- 2014 metais.

Šio darbo objektas- Lenkijos užsienio politika.

Tiklsas- susipažinti su Lenkijos užsienio politika 2010- 2014 metais.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

1) išsiaiškinti 2010-2014 metų pagindines Lenkijos užsienio politikos gaires;

2) susipažinti su Lenkijos ir kitų valstybių santykiais;

3) išanalizuoti užsienio politikoje priimamų sprendimų priežastis.

Darbe naudojamas aprašomasis bei analizės metodai.

Struktūra. Pirmojoje dalyje aprašoma ir analizuojama Lenkijos užsienio politikos aspektai bei svarbiausi jos įvykiai nuo 2010 iki 2012 m., antrojoje dalyje nuo 2013 iki 2014 m. Apibendrinimas aprašomas išvadose.

Šiame darbe daugiausia remsiuosi Natalios Shapovalovos ir Tomo Kapusniako straipsniu „ Is Poland still commited to the Eastern Neighbourhood?“, Rafalo Bajczuko „ Poland-a rising engine for European integration, ir kitų autorių publikacijomis, taip pat „Lenkijos užsienio poltikos prioritetais 2012-2016“ , bei kitomis žiniasklaidoje esančiomis naujienomis.


Turinys

  • Įvadas3
  • I. Lenkijos užsienio politika 2010-2012 metais4
  • 1.1. Rytų partnerystė4
  • 1.2. Santykiai su vakarais7
  • 1.3.Lenkijos pirmininkavimas ES8
  • II. Lenkijos užsienio politika 2013-2014 metais9
  • 2.1. Vidiniai nesutarimai užsienio politikos klausimais10
  • 2.2.“Lenkijos užsienio politikos prioritetetai 2012-2014“11
  • Išvados13
  • Naudoti šaltiniai14

Reziumė

Autorius
bluett
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 22, 2015
Apimtis
14 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Interesų grupių vaidmuo politikos procese

Politologija Referatas caffe
Svarbų vaidmenį politinėse sistemose, ypač demokratinėse, vaidina interesų grupės - organizuotos piliečių grupės, siekiančios, kad valstybė vykdytų tam tikrą politiką konkrečioje srityje. Nepaisant...

Suomijos užsienio politika1938-1939m.

Politologija Referatas humanitarian
Tarpukario Suomija buvo suvereni valstybė Antrojo pasaulinio karo išvakarėse patekusi į labai sunkią padėtį. Nebūdama tokia galinga kaip kitos kaimyninės ar vakarų valstybės,...