Socialiniai mokslai / Politologija

Fašizmo ideologijos atsiradimas

2 atsiliepimai
Autorius:
Iš antikos laikų žinome, kad buvo įvairiausių ideologijų apraiškų ne išimtis ir fašizmas, tačiau ši ideologija atsirado tik XX a. pradžioje, nes tik tada susiformavo tokia visuomenės mąstysena arba išsigimusi vertybių sistema. Vienas siaubingiausių XX amžiaus įvykių - pirmasis pasaulinis karas, kuris padarė didžiulių nuostolių žmonijai, padarė postūmį, kurtis šiam judėjimui.
Aktualu tai, kad fašizmas buvęs vienas iš žiauriausių judėjimų XX amžiuje, o demokratija ir liberalus gyvenimas buvo praradęs savo vertę. XIX ir XX a. visuomenėje paplito sudėtingos politinės mąstysenos tokios kaip ideologija, politinė doktrina. Ideologija kylanti iš vienų ar kitų vertybių yra linkusi įprasminti kiekvieną bendruomenės politinį veiksmą, tarsi siekdama jį patvirtinti. Galima sakyti, kad ideologija ir iš jos kylanti politinė doktrina turėtų pagrįsti visus grupės politinius veiksmus, nuolat būti jų idėjinis orientyras. Fašizmo ideologija – viena iš radikaliausių pažiūrų, ji pateisina nacionalizmą, rasizmą, agresiją, terorą ir militarizmą. Šios ideologijos idėjos – parodo, kokia buvo išsigimusi vertybių sistema.
Būtent po I Pasaulinio karo būtent pirmaisiais pokario metais atsirado visiškai naujas judėjimas - fašizmas, kuris buvo visiškai nežinomas ankstesnėje epochoje. Fašizmas atsirado kaip buržuazijos reakcija į jau laimėjusią proletariato diktatūrą ir dėl Versalio sutarties esminių klaidų, kurios skatino siekti revanšistinio karo. Tarpukaryje buvusi ekonominė krizė paspartino šio judėjimo įsigalėjimą. Fašizmas artimas nacionalizmui, remiasi vienos žmonių klasės iškėlimu virš kitų, linkęs iškelti tam tikrą – tautą. Būtent, tokios būdingos savybės aptinkamos ir fašizmo atradėjų – B. Mussolini ir A. Hitleris , kurių pavardės minimos kaip vienų iš žiauriausių žmonių žmonijos istorijoje.

Darbo tikslas – išsiaiškinti, fašizmo ideologijos sampratą ir kokios priežastys lėmė šio judėjimo atsiradimą.
Darbo uždaviniai:
a) Aptarti, ideologijos koncepcija ir fašizmo sąvokos koncepciją, parodyti jų skirtumą bei jų panašumą.
b) Išskirti, fašizmo ideologijos pagrindines idėjas bei jos sampratą.
c) Išsiaiškinti, fašizmo atsiradimo prielaidas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3095 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • I.FAŠIZMO IDEOLOGIJOS SAMPRATA4
 • 1.1. Ideologijos koncepcija4
 • 1.2. Fašizmo sąvokos koncepcija4
 • 1.3. Fašizmo ideologijos pagrindinės idėjos5
 • 1.4. Fašizmo ideologija6
 • II. FAŠIZMO IDEOLOGIJOS ATSIRADIMAS8
 • 2.1. Fašizmo atsiradimo ištakos8
 • 2.2. Fašizmo atsiradimo prielaidos9
 • 2.3. Demokratijos vertybių žlugimas9
 • 2.4. Fašizmo įsigalėjimo priežastys11
 • 2.5. Fašizmo ideologijos teigiami padariniai11
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Konkretus darbas, bet per maža darbo apimtis.
, 2012-11-06
Darbas išsamus, įdomus ir AKTUALUS.
, 2015-10-01

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šiuolaikinių ideologijų atsiradimo aplinkybės bei esmė
Referatas Šiuolaikinių ideologijų atsiradimo aplinkybės bei esmė

Politinės minties enciklopedijoje ideologija apibrėžiama kaip simboliškai „pakrautų“ įsitikinimų bei jų raiškos priemonių sistemos, kurios [...]

Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas, teisnumo ir veiksnumo atsiradimas
Referatas Juridinių asmenų teisnumas ir veiksnumas, teisnumo ir veiksnumo atsiradimas

Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisinėje sistemoje visi asmenys yra skirstomi į fizinius ir juridinius [...]

Teisėtų lūkesčių principo atsiradimas ir reikšmė LR teisinėje sistemoje
Referatas Teisėtų lūkesčių principo atsiradimas ir reikšmė LR teisinėje sistemoje

Kaip žinia, asmenys gali tinkamai naudotis savo teisėmis tik tuomet, kai jos yra įtvirtintos Lietuvos [...]

Liberalizmo ir konservatizmo ideologijos. Ryšys ir skirtumai
Referatas Liberalizmo ir konservatizmo ideologijos. Ryšys ir skirtumai

Europos politinės minties istorijoje aristokratiška politinė kultūra labiausiai prisidėjo prie dviejų modernių politinių ideologijų - [...]

Politinio ekstremizmo ideologijos. Jų istorija, raida ir ateities perspektyvos
Referatas Politinio ekstremizmo ideologijos. Jų istorija, raida ir ateities perspektyvos

Šiame darbe bus kalbama apie politinio ekstremizmo ideologijas t.y apie dešiniojo ekstremizmo ideologijas – fašizmą [...]

Politinės partijos ir ideologijos. Politinės partijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo laikotarpiu
Referatas Politinės partijos ir ideologijos. Politinės partijos Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir įtvirtinimo laikotarpiu

Partinės sistemos sąvoka atspindi valstybėje veikiančių ir dalyvaujančių kovoje dėl valstybės valdžios politinių partijų skaičių [...]

Politinės ideologijos
Rašinys Politinės ideologijos

         Iš visų politinių ideologijų plataus spektro, išskirti galima tris pagrindines: liberalizmą, konservatyvizmą ir socializmą.

Liberalizmo ir konservatizmo ideologijų palyginimas
Referatas Liberalizmo ir konservatizmo ideologijų palyginimas

Nors tiek visuomenėje, tiek akademinėje bendruomenėje dažnai linkstama visuomenės progresą bei piliečių paramą valstybėje vyraujančiai [...]

Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai
Kursinis darbas Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai

Mūsų pasirinkto darbo tema – „Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai.“ Pasirinkome šią temą, kadangi manome [...]

Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė
Referatas Partijų atsiradimo, veiklos bei reikšmės perspektyvos šiuolaikinėje visuomenėje analizė

Kiekvievoje stabilioje politinėje sistemoje egzistuoja tam tikri mechanizmai,atliekantys tarpininko tarp pilietinės visuomenės ir valstybės institucijų [...]

Agresija, jos atsiradimo priežastys, reiškimasis ir sprendimo būdai
Prezentacija Agresija, jos atsiradimo priežastys, reiškimasis ir sprendimo būdai

Agresija dažniausiai atsiranda kaip žmogaus reakcija į frustruojančią situaciją. Freudas ankstyvuose darbuose (1922 m.) teigė, kad [...]

Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida
Prezentacija Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida

Socialinė politika tai Valdžios  vykdoma politikA, skirta teisiškai reguliuoti Visuomenės poreikius,  kylančias problemas. Edukacinė (švietimo) politika; [...]

Subkultūrų teorija: socialinės atsiradimo priežastys, teoretikai, šiandienos aktualijos
Referatas Subkultūrų teorija: socialinės atsiradimo priežastys, teoretikai, šiandienos aktualijos

Subkultūra – tai dominuojančios kultūros subdivizija, kuri turi savas normas, vertybes ir tikėjimo jomis sistemą.

Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje
Kursinis darbas Lyčių skirtumai, jų atsiradimų prielaidos bei įtaka socialiniam vaidmeniui visuomenėje

Žmogaus lytis yra skiriamasis bruožas, kuris mus lydi visą gyvenimą – nuo gimimo iki mirties.