Nedarbo lygis ir jį lemiantys veiksniai Vokietijoje 1998 - 2012m. metais

16 psl. / 2578 žod.

Ištrauka

Nedarbo lygis – tai nedirbančių asmenų, kurie galėtų ir norėtų dirbti (bedarbių), tačiau neturi tokios galimybės, santykis su visais darbingais asmenimis, išreikštas procentais. Nedarbo lygis yra labai svarbus rodiklis, kadangi nedarbo lygio svyravimai yra tiesiogiai susiję su ekonomikos raida: kai šalies ekonomika yra „duobėje“, nedarbo lygis didėja, nes žmonės netenka darbo vietų, o kuomet ekonomika gerėja ir didėja gyventojų užimtumas – nedarbo lygis mažėja. Nedarbo lygis yra dažniausiai naudojamas rodiklis nedarbui apibūdinti.

Darbo tikslas – įtvirtinti teorines žinias, bei įgyti praktinių įgūdžių pateikiant informaciją bei ją analizuojant.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti teorinių žinių apie nedarbą.
 2. Surinkti ir pateikti statistinius duomenis apie nedarbo lygį Vokietijoje.
 3. Suformuluoti išvadas apie nedarbo lygį Vokietijoje pagal surinktus ir išanalizuotus statistinius duomenis.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINĖ DALIS4
 • 1.1. Nedarbas ir su juo susijusios sąvokos4
 • 1.2. Nedarbo tipai5
 • 1.3. Nedarbo pasėkmės ir nuostoliai6
 • 1.4. Pagrindiniai nedarbo rodikliai8
 • 2. PRAKTINĖ DALIS9
 • 2.1. Nedarbo lygis Vokietijoje9
 • 2.2. Nedarbo lygis Vokietijoje pagal lytį10
 • 2.3. Nedarbo lygis Vokietijoje pagal amžių11
 • 2.4. Nedarbo lygis Vokietijoje pagal išsilavinimą12
 • 2.5. Nedarbo lygio kitimo Vokietijoje analizė13
 • 2.6. Nedarbo lygis ir bendrojo vidaus produkto augimo tempas Vokietijoje14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
indrex
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 24, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Gyvenimo lygio palyginimas Lietuvoje ir Vokietijoje

Ekonomika Referatas 2013 m. grigdanga
Gyvenimo lygio užtikrinimas pasaulyje yra vienas iš žmonijos raidos veiksnių, kurį reglamentuoja svarbūs tarptautiniai dokumentai. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, priimtoje Jungtinių tautų Organizacijos...