Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Anarchizmo vaidmuo nacionalinėje valstybėje: Prancūzijos atvejo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Ultrakairiosios ideologijos iš daugelio kitų išsiskiria savo radikaliomis, revoliucinėmis idėjomis. Anarchizmas ilgą laiką buvo ir tebėra viena pagrindinių, dominuojančių ideologijų šioje srityje. Daugelis garsių filosofų, mokslininkų ir tyrėjų didelį dėmesį skyrė šios ideologijos ir jos idėjų tyrinėjimams, analizei ir aiškinimams. Ypatingai svarbų vaidmenį šios ideologijos vaidino nacionalinės valstybės kontekste, jos visuomeniniame gyvenime.

Šio darbo pagrindinis tikslas – aptarti ir pristatyti anarchizmo, kaip vienos pagrindinių ultrakairiųjų idėjų, ideologijos nuostatas bei išanalizuoti jų raišką pasirinktos nacionalinės valstybės – Prancūzijos kontekste. Darbą sudaro keturi uždavinius sudarantys skyriai.

Darbo uždaviniai:

1.  Apibrėžti anarchizmo ideologinę sampratą ir idėjas.

2.   Aptarti ir pristatyti anarchizmo idėjų atsiradimą ir iškilimą Prancūzijoje.

3. Išsiaiškinti, kaip XX a. Prancūzijos visuomenėje veikė anarchistiniai judėjimai ir                  llllll          organizacijos.

4. Aptarti, kaip anarchizmo idėjos plėtėsi šiuolaikinėje Prancūzijos visuomenėje.

Pagrindinė problema keliama šiame darbe – kaip anarchizmo idėjų raiška nacionalinės valstybės kontekste geba įtakoti vidinius jos procesus ir visuomeninę sanklodą priešinantis valstybinei santvarkai? Rengiant darbą remtasi literatūros ir mokslinių straipsnių analize. Naudojama filosofų (M. Bakunin, P. J. Proudhon, P. Kropotkin), mokslininkų (W. Kulesza, R. Jasiulevičienės, G. Woodcock, A. Robertson, D. Berry) moksline literatūra, mokslinės periodikos žurnalais (Journal of Contemporary European Studies, Contemporary European History) elektroninės žiniasklaidos straipsniais ( svetainės Anarchy Archives straipsniai).

Darbo tipas:
Apimtis:
3931 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ANARCHIZMO IDEOLOGINĖ SAMPRATA IR PAGRINDINĖS IDĖJOS4
  • 2. ANARCHIZMO IDĖJINIS IŠKILIMAS PRANCŪZIJOS VISUOMENĖJE7
  • 3. ANARCHISTINIŲ JUDĖJIMŲ RAIŠKA XX a. PRANCŪZIJOS VISUOMENĖJE9
  • 4. ANARCHIZMO APRAIŠKOS ŠIŲ DIENŲ PRANCŪZIJOJE11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS14

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Imigracijos grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui: Italijos atvejo analizė
Referatas Imigracijos grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui: Italijos atvejo analizė

Sparčiai besivystanti technologinė pažanga ir įvairūs globalizacijos procesai šiandieniniame pasaulyje vis labiau įtakoja didėjančių migracijos [...]

Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje
Referatas Nacionalizmo vaidmuo Europos valstybių politikoje

Nacionalizmas – politinis principas, pagal kurį kiekviena valstybė turi būti tautinė, t. y. vienos tautinės [...]

Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė
Referatas Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė

Bendravimas yra pagrindinis visuomenės veikėjų gerbūvio kūrybos įrankis. Jis įgalina politines jėgas dominuoti, skatina viešąjį [...]

Globalizacija ir nacionalinė valstybė
Rašinys Globalizacija ir nacionalinė valstybė

Esė, kurioje nagrinėjama globalizacijos proceso ir nacionalinės valstybės sankirtos klausimai: globalizacijos įtaka suverenitetui ir kultūrai.

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)
Referatas Strategijos vaikų depresijai įveikti (atvejo analizė)

Šis atvejis iliustruoja technikų, naudotų įvairiems depresijos aspektams paauglystėje, įvairovę. Aprašoma, kaip vaikų psichologas dirbo [...]

Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais. Atskiro atvejo analizė
Praktikos ataskaita Mokytojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbui su neįgaliaisiais. Atskiro atvejo analizė

Ataskaita „ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS IR LR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS“. Mokytojų mokymas ir [...]

Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė
Referatas Pozityviosios socializacijos veiklos modelis. Atvejo analizė

Socialinio darbuotojo atliekami vaidmenys: Įgalintojas (motyvavimas, mokymas, įtikinimas, jog šeima turi įgūdžių, reikalingų integruojantis į visuomenę [...]

Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: pasirinkto atvejo analizė
Referatas Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: pasirinkto atvejo analizė

Kiekviena profesinė sritis turi laiko nustatytas tam tikras vertybes, moralines nuostatas. Ne išimtis ir valstybės [...]

Globalizacija ir nacionalinė valstybės. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimo procesuose
Referatas Globalizacija ir nacionalinė valstybės. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimo procesuose

Šių dienų visuomenėje žiniasklaida, jau senai nėra tik informacijos visuomenei teikimo kanalas, šiandien ji yra [...]

Globalizacija ir nacionalinė valstybė. Kas laukia?
Referatas Globalizacija ir nacionalinė valstybė. Kas laukia?

Šiame darbe bus nagrinėjama globalizacija, jos sąvoka. Taip pat bus nagrinėjama globalizacijos įtaka šiuolaikinei valstybei.

Pietų Europos valstybių ekonominė situacija šiandien: Ispanijos atvejo analizė
Referatas Pietų Europos valstybių ekonominė situacija šiandien: Ispanijos atvejo analizė

Ekonominės, ir ypač skolų, krizės Europos Sąjungoje iškėlė nemažai naujų klausimų dėl vidinių Sąjungos problemų [...]

Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė
Referatas Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė

Migracija nuo seno buvo laikoma natūraliu ir nenutrūkstamu procesu. Šiuo metu pasaulis, įtakojamas globalizacijos ir [...]

Krizių valdymas atvejo analizė
Laboratorinis darbas Krizių valdymas atvejo analizė

Dauguma krizių neatsiranda iš karto. Dažniausiai įspėjamieji ženklai ir požymiai tikrinami vos pasirodę. Aiškindamasi problemas [...]