Anarchizmo vaidmuo nacionalinėje valstybėje: Prancūzijos atvejo analizė

14 psl. / 3931 žod.

Ištrauka

Ultrakairiosios ideologijos iš daugelio kitų išsiskiria savo radikaliomis, revoliucinėmis idėjomis. Anarchizmas ilgą laiką buvo ir tebėra viena pagrindinių, dominuojančių ideologijų šioje srityje. Daugelis garsių filosofų, mokslininkų ir tyrėjų didelį dėmesį skyrė šios ideologijos ir jos idėjų tyrinėjimams, analizei ir aiškinimams. Ypatingai svarbų vaidmenį šios ideologijos vaidino nacionalinės valstybės kontekste, jos visuomeniniame gyvenime.

Šio darbo pagrindinis tikslas – aptarti ir pristatyti anarchizmo, kaip vienos pagrindinių ultrakairiųjų idėjų, ideologijos nuostatas bei išanalizuoti jų raišką pasirinktos nacionalinės valstybės – Prancūzijos kontekste. Darbą sudaro keturi uždavinius sudarantys skyriai.

Darbo uždaviniai:

1. Apibrėžti anarchizmo ideologinę sampratą ir idėjas.

2. Aptarti ir pristatyti anarchizmo idėjų atsiradimą ir iškilimą Prancūzijoje.

3. Išsiaiškinti, kaip XX a. Prancūzijos visuomenėje veikė anarchistiniai judėjimai ir llllll organizacijos.

4. Aptarti, kaip anarchizmo idėjos plėtėsi šiuolaikinėje Prancūzijos visuomenėje.

Pagrindinė problema keliama šiame darbe – kaip anarchizmo idėjų raiška nacionalinės valstybės kontekste geba įtakoti vidinius jos procesus ir visuomeninę sanklodą priešinantis valstybinei santvarkai? Rengiant darbą remtasi literatūros ir mokslinių straipsnių analize. Naudojama filosofų (M. Bakunin, P. J. Proudhon, P. Kropotkin), mokslininkų (W. Kulesza, R. Jasiulevičienės, G. Woodcock, A. Robertson, D. Berry) moksline literatūra, mokslinės periodikos žurnalais (Journal of Contemporary European Studies, Contemporary European History) elektroninės žiniasklaidos straipsniais ( svetainės Anarchy Archives straipsniai).


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ANARCHIZMO IDEOLOGINĖ SAMPRATA IR PAGRINDINĖS IDĖJOS4
  • 2. ANARCHIZMO IDĖJINIS IŠKILIMAS PRANCŪZIJOS VISUOMENĖJE7
  • 3. ANARCHISTINIŲ JUDĖJIMŲ RAIŠKA XX a. PRANCŪZIJOS VISUOMENĖJE9
  • 4. ANARCHIZMO APRAIŠKOS ŠIŲ DIENŲ PRANCŪZIJOJE11
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
brigita
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Lietuvos, ES ir pasaulio probleminių atvejų analizė

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. afrodite
Makroekonomikos sprendimai paprastai yra sudėtingi, reikalaujantis aukščiausio lygio analizės ir visų galimybių apsvarstymo. Dėl priemonių, skirtų problemos spręsti poveikio paprastai nėra vieningų išvadų...