Konfliktų valdymas

11 psl. / 11 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus turi savąjį požiūrį į tai, kaip ir kodėl jo gyvenime atsiranda konfliktai, kodėl žmonės renkasi skirtingus būdus konfliktams spręsti. Mūsų patirtis sudėtinguose gyvenimo situacijose, kartu ir konfliktuose, gali turėti įtakos atsakymams į klausimus: „ Kas aš esu?“, „Koks aš esu?“. Daug mokslininkų, tiriančių konfliktus, mano, kad didžiausią įtaką žmonių elgesiui konfliktuose daro objektyvūs situacijos ypatumai, aplinkybių suvokimas, ankstesnė konflikte dalyvaujančių asmenų tarpusavio santykių patirtis, nuostatos. Išsiaiškinus konfliktinių situacijų priežastis bei teisingai jas įvertinus, galima nukreipti naudinga linkme. Svarbu sugebėti valdyti konfliktus. Visi žmonės - asmenybės, bet dirbdami bendrai yra priklausomi vienas nuo kito. Jie gali būti skirtingų ideologinių, politinių, religinių įsitikinimų, skirtingo išsimokslinimo bei išsilavinimo, nevienodo socialinio ar šeimyninio statuso. Visi turi išankstinių nuostatų, tam tikrų požiūrių, vertybių orientaciją.

Problematika. Kiekviena organizacija patiria konfliktų. Didesnė organizacija – didesnė konfliktų tikimybė. Tik labai svarbu mokėti juos spręsti, pasirinkti tinkamą konflikto įveikimo strategiją.

Darbo objektas . Konfliktų valdymas.

Darbo tikslas. Išanalizavus konfliktų valdymą, įvertinti jo reikšmę ir svarbą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti konfliktų sampratos analizę.
 2. Išanalizuoti konfliktų modelius.
 3. Išsiaiškinti konfliktų klasifikavimą.

Darbo metodai. Aprašomoji bei palyginamoji mokslinės literatūros analizė, internetini šaltinių analizė.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. KONFLIKTŲ SAMPRATOS ANALIZĖ4
 • 1.1. Konflikto samprata4
 • 1.2. Konflikto atsiradimo priežastys4
 • 1.3. Asmenybės psichologijos tyrinėtojų požiūris į konfliktus4
 • 2. KONFLIKTŲ MODELIŲ ANALIZĖ5
 • 2.1. Konflikto modelis5
 • 2.2. Savirealizacijos modelis5
 • 2.3. Suderinamumo modelis6
 • 2.4. Konfliktų sprendimo metodai ir galimybės6
 • 3. KONFLIKTŲ KLASIFIKAVIMAS8
 • 3.1. Konfliktų atpažinimas, klasifikavimas ir diagnozavimas8
 • 3.2. Objektyvioji ir subjektyvioji konflikto pusės8
 • 3.3. Socialinės aplinkos konfliktiškumas9
 • Išvados ir pasiūlymai10
 • Literatūros sąrašas11

Reziumė

Autorius
pupsiene
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 5, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Vadyba Referatas zuzenka
Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius...

Konfliktų valdymo pagrindai ir derybos pagrindai

Vadyba Prezentacija dianaba
Konfliktu vadinamas mažiausiai dviejų dalyvių arba konflikto šalių sąveikos procesas, socialinė situacija, kurioje konflikto šalys suvokia nesuderinamumą, interesų išsiskyrimą ir yra įsitikinusios, kad...

Konfliktai organizacijoje, konfliktų valdymas

Vadyba Referatas 2015 m. evex98
Darbo aktualumas: Tema ,,Konfliktai organizacijose. Konfliktų valdymas” aktuali, nes šiuolaikinis žmogus gyvena nuolat kintančioje aplinkoje. Iš kasdienio gyvenimo dinamiškas ritmas ir konkurencija persikelia...

Konfliktų valdymas

Vadyba Referatas 2019 m. Didi
Pateikiami konflikto apibrėžimai, įmonių ir indvidualių konfliktų sąvokos, sprendimo būdai/priemonės, valdymas. Su darbu susijusio streso padariniai ir kt..