AB "Vilkyškių pieninė" veiklos analizė

24 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Įmonės veiklosanalizė, panaudojant finansinius rodiklius, yra labai plačiai paplitusi atliekant tam tikro laikotarpio analizę. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti įmonės rezultatyvumą įvairiais požiūriais, taip pat įmonės skirtingų laikotarpių finansinius rodiklius, nustatyti jų kitimo tendencijas. Gali būti vykdomos didinant pardavimus, esant toms pačioms sąnaudoms, arba mažinant sąnaudas, tenkančias tai pačiai pardavimų apimčiai. Tolygus veiksnių poveikis tiek skaitikliui, tiek ir vardikliui yra vienas iš santykinių rodiklių privalumų. Taigi santykinių rodiklių naudojimas eliminuoja absoliutinių rodiklių trūkumus.

Darbo tikslas – savarankiškai išanalizuoti konkrečios įmonės veiklą, kompleksiškai įvertinti veiklos rezultatus ir atskleisti jos ūkinę bei finansinę padėtį.

Darbo uždaviniai:

 • Pristatyti įmonės veiklą;
 • Atlikti horizontalią ir vertikalią finansinių ataskaitų analizę;
 • Išanalizuoti įmonės santykinius rodiklius;
 • Atlikti turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizę;
 • Įvertnti įmonės riziką ir bankroto tikimybę;
 • Pateikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Įmonės veiklos pristatymas………………………………4
 • 2. Horizontali finansinių ataskaitų analizė5
 • 3. Vertikali finansinių ataskaitų analizė10
 • 4. Santykinių rodiklių analizė14
 • 5. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė…16
 • 6. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas22
 • 7. Apibendrintas įmonės būklės vertinimas ir pasiūlymų formulavimas23
 • IŠVADOS25
 • NAUDOTA LITERATŪRA26
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
linmat
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.37
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 10, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
24 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbas puikus.

Susiję darbai

Įmonės veiklos aplinkos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2011 m. bynkis
ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra žemės ūkio kultūrų auginimas, supirkimas ir pardavimas....

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Apskaita Kursinis darbas gabzys
Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai, kurių pagalba įvertinama veikla, mokumas, įsiskolinimas, veiklos efektyvumas,...

AB „Vilkyškių pieninė“ veiklos analizė

Apskaita Referatas 2012 m. linmat
Įmonės veiklos analizė, panaudojant finansinius rodiklius, yra labai plačiai paplitusi atliekant tam tikro laikotarpio analizę. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti įmonės rezultatyvumą...

AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Apskaita Prezentacija 2013 m. ecstazy
Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla ir išanalizuoti įmonės veiklą.Pateikti balanso ir pelno...

Finansinė veiklos analizė UAB "Steidas"

Apskaita Referatas 2012 m. bastarda
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir...