Ekonomika ir verslas / Apskaita

AB "Vilkyškių pieninė" veiklos analizė

1 atsiliepimas
Autorius:

Įmonės veiklosanalizė, panaudojant finansinius rodiklius, yra labai plačiai paplitusi atliekant tam tikro laikotarpio analizę. Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti įmonės rezultatyvumą įvairiais požiūriais, taip pat įmonės skirtingų laikotarpių finansinius rodiklius, nustatyti jų kitimo tendencijas. Gali būti vykdomos didinant pardavimus, esant toms pačioms sąnaudoms, arba mažinant sąnaudas, tenkančias tai pačiai pardavimų apimčiai. Tolygus veiksnių poveikis tiek skaitikliui, tiek ir vardikliui yra vienas iš santykinių rodiklių privalumų. Taigi santykinių rodiklių naudojimas eliminuoja absoliutinių rodiklių trūkumus.

Darbo tikslas – savarankiškai išanalizuoti konkrečios įmonės veiklą, kompleksiškai įvertinti veiklos rezultatus ir atskleisti jos ūkinę bei finansinę padėtį.

Darbo uždaviniai:

 • Pristatyti įmonės veiklą;
 • Atlikti horizontalią ir vertikalią finansinių ataskaitų analizę;
 • Išanalizuoti įmonės santykinius rodiklius;
 • Atlikti turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizę;
 • Įvertnti įmonės riziką ir bankroto tikimybę;
 • Pateikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Įmonės veiklos pristatymas………………………………4
 • 2. Horizontali finansinių ataskaitų analizė5
 • 3. Vertikali finansinių ataskaitų analizė10
 • 4. Santykinių rodiklių analizė14
 • 5. Turto bei nuosavo kapitalo pelningumo Du Pont analizė…16
 • 6. Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto tikimybės vertinimas22
 • 7. Apibendrintas įmonės būklės vertinimas ir pasiūlymų formulavimas23
 • IŠVADOS25
 • NAUDOTA LITERATŪRA26
 • PRIEDAI27

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Darbas puikus.
, 2015-05-21