Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veiklos organizavimo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Verslumas – tai viena iš žmogaus kompetencijų, kuri turbūt labiausiai pasitarnauja asmenybės personalizacijai, skatina saviraišką kasdieniniame gyvenime. Viena iš sėkmingiausių verslo ugdymo formų yra praktika verslo praktinio mokymo firmoje (toliau VPMF). Jų tikslas ugdyti studentų ir mokinių verslumą, sudarant sąlygas įgyti praktinių, profesinių, socialinių bei techninių įgūdžių verslo įmonės veikloje.

Draudimo veikla – komercinė veikla, kuria draudimo sutarties pagrindu už draudimo įmoką prisiimama kitų asmenų nuostolių rizika ar kitaip siekiama apsaugoti šių asmenų turtinius interesus įvykus draudiminiams įvykiams, asmenų turtinių interesų apsaugai panaudojant draudiko skaičiuojamus draudimo techninius atidėjinius dengiantį turtą. Siekiant, kad draudimo sistema būtų patikima, efektyvi, saugi ir stabili draudimo, perdraudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymas (2003 m. rugsėjo 18 d.).

Lietuvos Respublikoje studijuojantys studentai privalo atlikti praktikas kurioje nors su profesija, kvalifikacija susijusioje įmonėje. Vilniaus kolegijoje ekonomikos fakultete studentai studijuojantys pagal „Investicijos ir draudimas“ programą, praktiką gali atlikti pačiame fakultete. 2011 m. draudimo vadybos specialybės studentai įsteigė įmonę VPMF „VIKO DRAUDA“, kuri veikia kartu su kitomis „SIMULITH“ centro imitacinėmis įmonėmis ir studentai turi galimybę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai gilinti savo žinias, simuliuoti draudimo įmonės veiklos procesus, vykdyti funkcijas bei būti atsakingais už sėkmingą įmonėms iškeltų uždavinių įgyvendinimą. Tai ypač palengvino studentams geriau pažinti draudimo įmonių veiklos organizavimą, nes studentai turi galimybę paskaitų metu įgytą teoriją pritaikyti praktiškai imituojant draudimo veiklos funkcijas ir procesus. Man taip pat teko susipažinti su VPMF „VIKO DRAUDA“ veikla, naudojamomis programomis („DIS“, „STEKAS alga“, „STEKAS plius“) bei atlikti užduotis (priedai).

Darbo objektas: įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veikla

Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veiklos organizavimą.

Darbo uždaviniai:

 1. išanalizuoti „Simulith“ ir VPMF veiklą;
 2. išanalizuoti įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veiklą;
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3937 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. „SIMULITH“ IR VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMOS (VPMF)4
 • 2. VPMF „VIKO DRAUDA“9
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20
 • PRIEDAI21
 • 1 priedas. Transporto priemonių draudimo liudijimas
 • 2 priedas. Kelionių draudimo liudijimas
 • 3 priedas. Gyventojų turto draudimo liudijimas
 • 4 priedas. Nelaimingų atsitikimų draudimo liudijimas
 • 5 priedas. Darbo sutartis
 • 6 priedas. Darbo sutarčių registracijos žurnalas
 • 7 priedas. Bendrasis žurnalas
 • 8 priedas. Koresponduojančių sąskaitų suvestinė
 • 9 priedas. Didžioji knyga

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Įmonės veiklos aplinkos analizė
Kursinis darbas Įmonės veiklos aplinkos analizė

ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra [...]

Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą
Referatas Teorinių marketingo žinių pritaikymas analizuojant pasirinktos įmonės veiklą ir konkretų produktą

Pastaruoju metu marketingas arba kitaip rinkodara tapo svarbia bet kurio verslo dalimi, kadangi ji susijusi [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas
Kursinis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Lietuviškų rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

„X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė
Diplominis darbas „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė

Baigiamojo darbo tema yra „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė“. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti „X“ [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas
Kursinis darbas AB “Agrowill group” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

Temos aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Finansinės veiklos vertinimas [...]

Įmonės “Aviva Lietuva” veiklos analizė
Kursinis darbas Įmonės “Aviva Lietuva” veiklos analizė

Įvadas 2 Lentelių ir grafikų sąrašas 4 I dalis 5 1.1. Įmonės samprata 5 1.2. Įmonių tipai 5 1.3. Įmonių rūšys 6 1.4. Įmonės steigimas ir likvidavimas 7 1.5. Įmonės tikslai 7 1.6. „Aviva Lietuva“ bendrovės veiklos [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

“X” įmonės veiklos organizacija
Kursinis darbas “X” įmonės veiklos organizacija

Temos aktualumas. Įmonės veiklos organizavimą nagrinėja įvairūs Lietuvos ir užsienio mokslininkai: Beržinskienė D. (2005); Martinkus [...]