Įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veiklos organizavimo analizė

21 psl. / 3937 žod.

Ištrauka

Verslumas – tai viena iš žmogaus kompetencijų, kuri turbūt labiausiai pasitarnauja asmenybės personalizacijai, skatina saviraišką kasdieniniame gyvenime. Viena iš sėkmingiausių verslo ugdymo formų yra praktika verslo praktinio mokymo firmoje (toliau VPMF). Jų tikslas ugdyti studentų ir mokinių verslumą, sudarant sąlygas įgyti praktinių, profesinių, socialinių bei techninių įgūdžių verslo įmonės veikloje.

Draudimo veikla – komercinė veikla, kuria draudimo sutarties pagrindu už draudimo įmoką prisiimama kitų asmenų nuostolių rizika ar kitaip siekiama apsaugoti šių asmenų turtinius interesus įvykus draudiminiams įvykiams, asmenų turtinių interesų apsaugai panaudojant draudiko skaičiuojamus draudimo techninius atidėjinius dengiantį turtą. Siekiant, kad draudimo sistema būtų patikima, efektyvi, saugi ir stabili draudimo, perdraudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymas (2003 m. rugsėjo 18 d.).

Lietuvos Respublikoje studijuojantys studentai privalo atlikti praktikas kurioje nors su profesija, kvalifikacija susijusioje įmonėje. Vilniaus kolegijoje ekonomikos fakultete studentai studijuojantys pagal „Investicijos ir draudimas“ programą, praktiką gali atlikti pačiame fakultete. 2011 m. draudimo vadybos specialybės studentai įsteigė įmonę VPMF „VIKO DRAUDA“, kuri veikia kartu su kitomis „SIMULITH“ centro imitacinėmis įmonėmis ir studentai turi galimybę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai gilinti savo žinias, simuliuoti draudimo įmonės veiklos procesus, vykdyti funkcijas bei būti atsakingais už sėkmingą įmonėms iškeltų uždavinių įgyvendinimą. Tai ypač palengvino studentams geriau pažinti draudimo įmonių veiklos organizavimą, nes studentai turi galimybę paskaitų metu įgytą teoriją pritaikyti praktiškai imituojant draudimo veiklos funkcijas ir procesus. Man taip pat teko susipažinti su VPMF „VIKO DRAUDA“ veikla, naudojamomis programomis („DIS“, „STEKAS alga“, „STEKAS plius“) bei atlikti užduotis (priedai).

Darbo objektas: įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veikla

Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veiklos organizavimą.

Darbo uždaviniai:

 1. išanalizuoti „Simulith“ ir VPMF veiklą;
 2. išanalizuoti įmonės VPMF „VIKO DRAUDA“ veiklą;

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. „SIMULITH“ IR VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMOS (VPMF)4
 • 2. VPMF „VIKO DRAUDA“9
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20
 • PRIEDAI21
 • 1 priedas. Transporto priemonių draudimo liudijimas
 • 2 priedas. Kelionių draudimo liudijimas
 • 3 priedas. Gyventojų turto draudimo liudijimas
 • 4 priedas. Nelaimingų atsitikimų draudimo liudijimas
 • 5 priedas. Darbo sutartis
 • 6 priedas. Darbo sutarčių registracijos žurnalas
 • 7 priedas. Bendrasis žurnalas
 • 8 priedas. Koresponduojančių sąskaitų suvestinė
 • 9 priedas. Didžioji knyga

Reziumė

Autorius
irmante
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 11, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Ekspedicinių įmonių veiklos analizė

Vadyba Referatas 2014 m. salvete
Efektyviai dirbantis transportas – fundamentalus veiksnys, sąlygojantis vis didėjantį užimtumą, ekonominį augimą bei globalią prekybą. Pastaruoju metu Lietuvai pavyko gerokai padidinti pervežimų jūra...

UAB "Sanitex" veiklos organizavimo analizė

Vadyba Referatas 2016 m. karmis2
Kiekviena įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi nuolat stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti,...