Centrinio banko priežiūros tarnybos reikalavimai komerciniams bankams ir finansinių priemonių rinkos dalyviams

13 psl. / 3334 žod.

Ištrauka

Pinigai egzistuoja tūkstantmečius, o centriniai bankai atsirado palyginti neseniai. Kasdien daugybė žmonių tiesiogiai ir netiesiogiai susiduria su Lietuvos banku, rankose laikydami jo išleistus pinigus, jais atsiskaitydami už prekes ir paslaugas, o daugelis atsiskaitymų negrynais pinigais atliekami per centrinio banko mokėjimo sistemas. Lietuvos Respublikos centrinio banko funkcijas vykdo Lietuvos bankas. Savo veikloje Lietuvos bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu, aptarnauja komercinius bankus bei yra svarbiausia šiuolaikinės ekonomikos institucija, atsakanti už valstybės finansinės sistemos ir nacionalinės valiutos stabilumą bei pinigų rinkos, kredito ir atsiskaitymų sistemų patvarumą ir vientisumą, jų stabilų, patikimą ir efektyvų funkcionavimą, siekiant sudaryti palankias sąlygas optimaliai šalies makroekonominei plėtrai. Lietuvos Respublikos centrinio banko tikslas nėra pelno maksimizavimas, bet rūpinimasis visa ekonomika – koreguoti valiutų kursus užsienio rinkoje, išvengti ekonominių krizių, užkirsti kelia staigiems nacionalinės valiutos kurso šuoliams, palaikyti importo-eksporto balansą, stabdyti nedarbo didėjimą, skatinti investicijas ir t.t. Tačiau pagrindinis tikslas yra palaikyti kainų stabilumą (t.y. kuo mažesnę infliaciją). Siekdamas šio tikslo Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitų valstybės įstaigų. Lietuvos Respublikos centrinis bankas vykdo pinigų politiką, kredito įstaigų priežiūrą, valdo užsienio atsargas ir t.t. Jis vienintelis išleidžia į apyvartą ir išima iš apyvartos Lietuvos Respublikos pinigus. Lietuvos banko vaidmuo šalies ūkiui ir finansų sistemai yra labai svarbus, todėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje Lietuvos bankas minimas tarp svarbiausių valstybės institucijų. Šiandien beveik kiekviena šalis turi savo centrinius bankus.

Darbo objektas: Lietuvos banko (Lietuvos Respublikos centrinio banko) veikla.

Darbo tikslas: išnagrinėti Lietuvos respublikos centrinio banko priežiūros reikalavimus komerciniams bankams bei finansinių priemonių rinkos dalyviams.

Darbo uždaviniai:

 • pristatyti Lietuvos Respublikos centrinį banką;
 • pristatyti Lietuvos Respublikos centrinio banko Priežiūros tarnybą;
 • išnagrinėti Lietuvos Respublikos centrinio banko priežiūros reikalavimus komerciniams bankams;
 • išnagrinėti Lietuvos Respublikos centrinio banko priežiūros reikalavimus finansinių priemonių rinkos dalyviams.

Darbo metodai: Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitos literatūros naudojimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS CENTRINIS BANKAS4
 • 2. LIETUVOS RESPUBLIKOS CENTRINIO BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBA7
 • 3. CENTRINIO BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS REIKALAVIMAI KOMERCINIAMS BANKAMS9
 • 4. CENTRINIO BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS REIKALAVIMAI FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKOS DALYVIAMS11
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
irmante
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.47
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 11, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Bankų vaidmuo rinkos ekonomikoje

Ekonomika Kursinis darbas vernita
Tarpukario lietuviškų pinigų – lito ir Lietuvos finansų mokslų kūrėjas Vladas Jurgutis (1885-1966) monografijoje “Bankai”, parašytoje ir išleistoje 1940 metais, pažymi, kad pinigai,...

Europos centrinio banko veikla

Ekonomika Referatas lavex123
Šiuolaikinėje ekonomikoje banknotams, kaip mokėjimo priemonei, teko vis didesnis vaidmuo, o juos išleidžiančios institucijos – centriniai bankai – darėsi vis reikšmingesnės. Pinigų politikos...

Europos Centrinio banko veikla

Ekonomika Prezentacija 2015 m. miskas
ECB apžvalga, tikslai, misija, veikla, pagrindiniai ir kiti uždaviniai. Kaip bankas dirba? Valdymo organų veikla, Eurosistema

Bankinės ir rinkos tipo finansų sistemos pasaulyje

Ekonomika Diplominis darbas 2017 m. elzbieta2020
Temos aktualumas ir problema. Nesena pasaulio finansų krizė, įvykusi 2008 metais, iš pagrindų supurtė jau daugiau nei pusę amžiaus gyvuojančią pasaulio finansų sistemą,...