Išoriniai efektai ir visuomeninės gėrybės

27 psl. / 7389 žod.

Ištrauka

Konkurencinės rinkos ribotumas pasireiškia tuo, kad ji ne visada yra pajėgi užtikrinti efektyvų išteklių paskirstymą. Siekiant pelno konkurencinėje kovoje, neišvengiamai kyla įvairios socialinės problemos; bendrai naudojant išteklius, daroma žala gamtai ir visuomenei. Vandens ir oro užterštumas, miesto gyventojų tankumo didėjimas, nevienodos galimybės siekti išsilavinimo ir naudotis kultūros paslaugomis, ekonomikos pakilimai ir nuosmukiai, neturtas — štai problemos, kurios išeina už rinkos ribų. Tad, nepaisant milžiniško modernios rinkos gamybinio potencialo, daugelis labai svarbių socialinių funkcijų negali būti sėkmingai vykdomos rinkos sąlygomis, todėl patenka į valstybės dėmesio sferą.
Vienos šių problemų atsiranda dėl to, kad kai kurių gėrybių gamyba arba vartojimas turi pašalinį, teigiamą arba neigiamą, poveikį visuomenei arba kai kuriems asmenims, kuris neatspindi šių gėrybių paklausoje bei pasiūloje. Dėl to rinkos teikiama informacija nėra pakankama, kad užtikrintų optimalų šių gėrybių kiekį rinkoje — jų pagaminama visuomenės požiūriu per daug arba per mažai.
Kita valstybės dėmesio reikalinga problemų grupė — visuomeninių gėrybių, tokių kaip gynyba ar oro užterštumo kontrolė, gamyba bei pateikimas vartotojui. Taigi šiame referate bandysime išsiaiškinti, kodėl konkurencinės rinkos mechanizmas nepajėgia taip paskirstyti ribotų gamybos išteklių, kad visuomeninių gėrybių, taip pat prekių ir paslaugų, kurių gamyba arba vartojimas turi pašalinį poveikį, būtų pagaminama tiek, kiek tai reikalinga tiek pavienio individo, tiek ir visos visuomenės požiūriu.
Referato tikslas kaip tik ir aptarti šių problemų, išorinių efektų ir visuomeninių gėrybių, sampratą bei jų funkcionavimą. Išorinių efektų nagrinėsime:
• Teigiamą ir neigiamą išorės efektų įtaką išteklių pasiskirstymui, bei musų visuomeniai daromą naudą ar nuostolius;
• Išorės efektų tvarkymą: nuosavybės teisiu perdavimą bei apmokestinimą ir subsidijavimą.
Visuomeninias gėrybes išanalizuosime pagal:
• Aptarsime visuomeninių gėrybių ypatybes bei jų bruožu;
• Paaiskinsime visuomeninių gėrybių paklausos veikimą bei individualų ir ribinį naudingumą;
• Visuomeninių gėrybių teikiamą naudingumą, bei kaip šios gėrybės susiją su aplinka;
• Ir pateiksime pačią svarbiausią visuomeninių gėrybių problemą – „Zuikavimo problemą“.
Visas šias išorinių efektų ir visuomeninių gėrybių funkcijas paaiškinsime remiantis tikrais gyvenimiškais pavyzdžiais.


Turinys

 • I. Įvadas3
 • II. Dėstymas
 • 1. Išoriniai efektai:
 • 1.1. Išorinių efektų samprata4
 • 1.2. Išorinių efektų pasiskirstymo neefektyvumas5
 • 1.3. Išorinių efektų tvarkymas7
 • 1.3.1. Nuosavybės teisių perdavimas8
 • 1.3.2. Apmokestinimas arba subsidijavimas9
 • 2. Visuomeninės gėrybės:
 • 2.1. Visuomeninių gėrybių samprata12
 • 2.2. Visuomeninų gėrybių ypatybės13
 • 2.3. Visuomeninių gėrybių paklausa15
 • 2.4. Individualus ir visuomenis ribinis naudingumas17
 • 2.5. Visuomeninių gėrybių teikiamos naudos įvertinimas20
 • 2.5.1. Visuomeninės gėrybės aplinka22
 • 2.6. Zuikiavimo problema23
 • III. Išvados25

Reziumė

Autorius
minkaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 3, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Viešosios gėrybės

Ekonomika Referatas 2012 m. jausma
Kur beeitų ir ką bedarytų šiuolaikinės visuomenės narys, visur gauna arba pats teikia įvairias prekes ir paslaugas. Kai kurios prekės ir paslaugos naudingos...

Lietuvos kultūros sostinių ekonominis efektas

Ekonomika Referatas 2016 m. rasa1995
Temos aktualumas. Šiuolaikiškas žmogus neįsivaizduoja gyvenimo be visuomeninių renginių, teatro, koncertų, istorinio paveldo ar kt. visa tai žmogus paverčia savo laisvalaikiu, į kurį...