Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

10 psl. / 2800 žod.

Ištrauka

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau EBPO) – tai tarpvyriausybinė ekonominė organizacija, kurios misija – skatinti politiką, gerinančią ekonominę ir socialinę žmonių gerovę visame pasaulyje (Jackson, 2012). Ši organizacija apibrėžia save kaip forumą, kurį sudaro šalys įsipareigojusios demokratijai ir rinkos ekonomikai. Šis forumas suteikia aplinką, kurioje šalys gali lyginti politines patirtis, ieškoti atsakymų dėl dažnai pasitaikančių problemų, atpažinti teigiamas patirtis bei suderinti vidines ir tarptautines politikas. EBPO remia politiką, kuri skatina siekti didžiausio tvaraus ekonominio augimo bei užimtumo ir didėjančio gyvenimo standarto šalyse narėse, kartu išlaikant finansinį stabilumą tokiu būdu prisidedant prie pasaulinės ekonomikos vystymosi; taip pat prisideda prie ekonomikos plėtojimo tiek šalyse narėse, tiek kitose pasaulio šalyse bei prie pasaulinės prekybos plėtros daugiašaliu, nediskriminuojančiu pagrindu remiantis tarptautiniais įsipareigojimais[1]. Pagrindinės EBPO veiklos sritys yra (Jackson, 2012):

  • Užimtumas, išsilavinimas ir socialinė gerovė. EBPO siekia užtikrinti vienodą priėjimą prie švietimo paslaugų, remti efektyvias ir prieinamas sveikatos paslaugas, kovoti su socialine atskirtimi bei nedarbu, įveikti atskirtį tarp turtingųjų ir skurstančiųjų.
  • Ekonomika. Siekiama analizuoti ir publikuoti palyginamuosius duomenis, informaciją, teikti prognozes, vystyti ekonomikos augimo ir stabilumo politikas, remti laisvąją rinką, remti investicijas tarp šalių, dalintis teigiamomis patirtimis; tirti kaip tarptautinio vystymosi koordinavimas padeda besivystančioms šalims bei dalintis žiniomis bei patirtimi su šalimis narėmis, siekiant joms bei regionams padėti vystymosi procese.
  • Aplinka, tvarus vystymasis. Šia veiklos sritimi siekiama skatinti rinkas, kurti klestinčią aplinką, naudotis mokslu ir technologijomis bei padaryti tai naudinga žmonėms, mažinti aplinkos taršą, skatinti šalis nares diskutuoti apie pagrindines energijos problemas.
  • Finansai. EBPO siekia skatinti finansinių paslaugų liberalizavimą ir tarptautinių finansinių praktikų plėtrą, dirbti skatinant investavimo politikos reformą ir tarptautinį bendradarbiavimą, analizuoti šalių mokesčių sistemas ir jų poveikį darbo bei kapitalo ir gaminių rinkoms, tirti senstančių populiacijų pasekmes ir jų reikšmę pensijų ir draudimo sistemoms.
  • Valdymas. Siekiama skatinti efektyvų visuomenės valdymą, užtikrinti skaidrias ir teisingas mokesčių sistemas, skatinti teisingą konkurenciją, kovoti su korupcija ir pinigų plovimu, skatinti aukštus etinius standartus bei remti piliečių dalyvavimą politikos formavime.
  • Inovacijos. Siekiama didinti žmonių supratimą kaip informacija ir komunikacijų technologijos prisideda prie tvaraus ekonomikos augimo ir socialinės gerovės.


Turinys

  • 1. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
  • 2. EBPO veikla socialinės politikos ir socialinės plėtros srityje
  • 3. EBPO Geresnio gyvenimo iniciatyva
  • 4. Literatūros sąrašas

Reziumė

Autorius
shliooksht
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 15, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Darni (subalansuota) plėtra

Ekonomika Referatas 2007 m. donatas
Darnaus vystymosi koncepsijos 1987 metais Jungtinių Tautų Pasaulinė aplinkos ir plėtros komisija, 1984 metais įkurta JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos pagrindu, vadovaujama tuometinės Norvegijos...

ES moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

Ekonomika Referatas deimanteb
Išlikti konkurencinga moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra padeda kurti darbo vietas, klestėjimą ir geresnę gyvenimo kokybę. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų politikos tikslas -...

Darni ekonominė plėtra

Ekonomika Referatas porcelaina
Žmonija įžengė į XXI amžių, į naują tūkstantmetį, todėl kaip tik dabar turėtų susiformuoti iš esmės naujas požiūris į mus supančią aplinką, mokslo...

Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas

Ekonomika Referatas kursiniaidarbai
Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas yra viena iš Pasaulio banko institucijų. Svarbu išsiaiškinti šios institucijos svarbą Pasaulio bankui bei išanalizuoti jos teikiamą naudą...