Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Jaunimo nedarbas ir užimtumo skatinimas Nyderlanduose ir Ispanijoje krizės laikotarpiu

0 atsiliepimų
Autorius:

                      Jaunimas šiuolaikiniame pasaulyje yra pripažįstamas kaip viena iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Pagrindinė problema lydinti šią grupę – nedarbas, įvairiai įtakojantis jaunimą, t.y. jo savivertę, pasitikėjimą savimi, santykius su aplinkiniais, net sveikatą. Yra daug priežasčių sukeliančių nedarbą: ekonominiai nuosmukiai ir krizės, maža jaunuolių patirtis darbo paieškose, darbinės patirties neturėjimas, darbdavių apsisprendimas priimti vyresnius darbuotojus, nes suaugę turi didesnį ir pranašesnį žmogiškąjį kapitalą, lyginant su jaunuoliais, taip pat nepakankamas jaunuolių išsilavinimas.

Visoje Europoje yra bandoma kovoti su jaunimo nedarbu įvairiomis užimtumo skatinimo priemonėmis. Didžiausias jaunimo nedarbas, Eurostato duomenimis, esti Ispanijoje, o mažiausias Nyderlanduose, todėl įdomu palyginti, kaip su jaunimo nedarbu kovoja bei kokias jaunuolių užimtumo skatinimo priemones šios abi šalys naudoja.

Jaunimo nedarbas – didelė problema šiuolaikinėje visuomenėje, todėl būtina imtis priemonių šiai problemai spręsti. Nyderlanduose ir Ispanijoje yra vykdomos įvairios jaunimo užimtumo skatinimo priemonės.Šių dviejų valstybių vykdomomis užimtumo skatinimo priemonėmis, jaunimas yra skatinamas eiti mokytis arba dirbti, nes išsilavinimas koreliuoja su darbu.Nyderlanduose vykdoma jaunimo užimtumo politika yra labiau nukreipta į jaunuolių skatinimą eiti dirbti, nesigriebiant piniginių išmokų, piniginio paskatinimo. Nyderlanduose krizės laikotarpiu pradėtos vykdyti kelios naujos programos siekiant kuo ilgiau išlaikyti jaunimą švietimo sistemoje. Buvo pradėtos įgyvendinti naujos aktyviosios darbo rinkos politikos, tokios kaip aktyvesnis viešųjų įdarbinimo tarnybų bendradarbiavimas su jaunuoliais, jaunuoliams suteikiama galimybė stažuotis kokioje nors įmonėje su galimybe likti joje dirbti toliau po stažuotės, skatinamas ne tik darbas, bet ir savanorystė, kad jaunuolis būtų užimtas. Privalumai darbdaviams: panaikintos socialinio draudimo įmokos už jaunuosius darbuotojus iki 23 metų, terminuotų sutarčių prailginimas.Ispanijoje, kurioje jaunimo nedarbas didžiausias pasaulyje, aktyviai kuriamos šios jaunimo užimtumo skatinimo priemonės:·       Švietimo sistemoje – profesinių įgūdžių tobulinimas, jaunuoliai turi teisę į profesinį mokymą bei rengimą; skatinamas neformalus jaunuolių ugdymas; su jaunuoliais sudaromos mokymosi sutartys ir įvairios praktikos programos.·        Darbo rinkoje – jaunimo konsultavimo departamentai mokyklose bei karjeros centrai – universitetuose; skatinamas jaunimo verslumas ir savarankiškas darbas; mokama bedarbio pašalpa bei „nuomos“ parama. Priemonės skatinančios darbdavius priimti jaunuolius į darbą: sumažintos socialinio draudimo įmokos už 16 – 25 metų darbuotojus; darbdaviams teikiama piniginė parama, jei į savo įmonę, kompaniją priimta dirbti jaunuolius, kurie buvo neaktyvūs darbo rinkoje ne mažiau kaip 5 mėnesius.

Matoma, jog Ispanijoje užimtumas skatinamas piniginėmis išmokos bei paramomis, kai tuo tarpu Nyderlanduose bandoma jaunimą skatinti įsidarbinti per įvairių praktikų ar stažuočių pasiūlymus ir pan.

Darbo tipas:
Apimtis:
4361 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • Jaunimo samprata4
  • Jaunimo nedarbas ir jaunimo integracija į darbo rinką5
  • Jaunimo politika9
  • Jaunimo užimtumą skatinančios priemonės Nyderlanduose10
  • Jaunimo užimtumą skatinančios priemonės Ispanijoje12
  • IŠVADOS15
  • Literatūra16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jaunimo užimtumo skatinimo programos ir jų tikslingumas
Referatas Jaunimo užimtumo skatinimo programos ir jų tikslingumas

Viena jautriausių socialinių grupių yra jaunimas, todėl yra labai svarbu per įvairias raiškos formas sudaryti [...]

Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą

Darbo tikslas – aprašyti nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumą skatinant jaunimo užimtumą. Darbe apžvelgiama jaunimo [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

Jaunimo užimtumo programų pristatymas
Prezentacija Jaunimo užimtumo programų pristatymas

Darbo tikslas. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas ir jų tikslingumą. Darbo uždaviniai:Išanalizuoti jaunimo [...]

“Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras“  PEST analizė
Paruoštukė “Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras“ PEST analizė

Bene svarbiausias organizacijos išorinės aplinkos aspektas  - politinė teisinė sritys. Įtakos pasaulio mastu turi Pasaulinė [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje
Referatas Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje

Įvadas Darbo rinkai vis dar pilnai neatsigaunant po praūžusios ekonominės krizės, o valdžiai neretai prabylant ir [...]

Jaunimo nedarbas rajono savivaldybėje
Referatas Jaunimo nedarbas rajono savivaldybėje

Jaunimo nedarbas – viena iš sričių, kuriai visos ES institucijos teikia prioritetą. Vyrauja nuomonė, kad [...]

Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje
Prezentacija Jaunimo nedarbo mažinimas Lietuvoje

Jaunimo nedarbas Lietuvoje Nors jaunimas yra imlesnis darbui, Lietuvoje jaunuoliams sunkiau įsidarbinti nei vyresnio amžiaus žmonėms.

Kauno teritorinės darbo biržos veikla jaunimo nedarbo mažinimo srityje
Tyrimas Kauno teritorinės darbo biržos veikla jaunimo nedarbo mažinimo srityje

Atlikti interviu su darbo biržos specialiste nutariau todėl, kad jaunimo nedarbo problema visada išlieka aktuali.

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Nedarbo ir užimtumo politika Rytų ir Vidurio Europoje
Kursinis darbas Nedarbo ir užimtumo politika Rytų ir Vidurio Europoje

Aukštas nedarbo lygis - viena didžiausių ekonominių ir socialinių XXI a. pradžios problemų beveik visose [...]

Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas
Verslo planas Projekto „Spalvotas jaunimo pasaulis“, kuris didins kaimo jaunimo laisvalaikio užimtumą, darbų įgyvendinimo planas

Jaunystė yra tas amžiaus tarpsnis, kuriame formuojasi žmogaus asmenybė, žmogus savarankiškai pradeda dalyvauti visuomeniniame gyvenime [...]

Jaunimo užimtumas Lietuvoje
Referatas Jaunimo užimtumas Lietuvoje

Jaunimas – mūsų ateitis. Esame pratę kartoti koks blogas yra šių dienų jaunimas, tačiau retai [...]

Užimtumo ir nedarbo rodikliai Baltijos šalyse
Referatas Užimtumo ir nedarbo rodikliai Baltijos šalyse

Darbas buvo skirtas Soc. saugos teisei, tinkamas Ekonomikai ir Darbo teisei, darbas buvo įvertintas taip [...]

Pasaulinės ekonominės krizės pasireiškimas Ispanijoje ir šalies ekonomikos atsigavimo planas
Prezentacija Pasaulinės ekonominės krizės pasireiškimas Ispanijoje ir šalies ekonomikos atsigavimo planas

Darbo objektas: Pasaulinė ekonominė krizė Ispanijoje. Darbo tikslas: Išanalizuoti ekonominę krizę Ispanijoje. Darbo uždaviniai: 1.Pristatyti Ispanijos geografinius, socialinius [...]