Jaunimo nedarbas ir užimtumo skatinimas Nyderlanduose ir Ispanijoje krizės laikotarpiu

17 psl. / 4361 žod.
Jaunimas šiuolaikiniame pasaulyje yra pripažįstamas kaip viena iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių.

Ištrauka

Jaunimas šiuolaikiniame pasaulyje yra pripažįstamas kaip viena iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Pagrindinė problema lydinti šią grupę – nedarbas, įvairiai įtakojantis jaunimą, t.y. jo savivertę, pasitikėjimą savimi, santykius su aplinkiniais, net sveikatą. Yra daug priežasčių sukeliančių nedarbą: ekonominiai nuosmukiai ir krizės, maža jaunuolių patirtis darbo paieškose, darbinės patirties neturėjimas, darbdavių apsisprendimas priimti vyresnius darbuotojus, nes suaugę turi didesnį ir pranašesnį žmogiškąjį kapitalą, lyginant su jaunuoliais, taip pat nepakankamas jaunuolių išsilavinimas.

Visoje Europoje yra bandoma kovoti su jaunimo nedarbu įvairiomis užimtumo skatinimo priemonėmis. Didžiausias jaunimo nedarbas, Eurostato duomenimis, esti Ispanijoje, o mažiausias Nyderlanduose, todėl įdomu palyginti, kaip su jaunimo nedarbu kovoja bei kokias jaunuolių užimtumo skatinimo priemones šios abi šalys naudoja.

Jaunimo nedarbas – didelė problema šiuolaikinėje visuomenėje, todėl būtina imtis priemonių šiai problemai spręsti. Nyderlanduose ir Ispanijoje yra vykdomos įvairios jaunimo užimtumo skatinimo priemonės.Šių dviejų valstybių vykdomomis užimtumo skatinimo priemonėmis, jaunimas yra skatinamas eiti mokytis arba dirbti, nes išsilavinimas koreliuoja su darbu.Nyderlanduose vykdoma jaunimo užimtumo politika yra labiau nukreipta į jaunuolių skatinimą eiti dirbti, nesigriebiant piniginių išmokų, piniginio paskatinimo. Nyderlanduose krizės laikotarpiu pradėtos vykdyti kelios naujos programos siekiant kuo ilgiau išlaikyti jaunimą švietimo sistemoje. Buvo pradėtos įgyvendinti naujos aktyviosios darbo rinkos politikos, tokios kaip aktyvesnis viešųjų įdarbinimo tarnybų bendradarbiavimas su jaunuoliais, jaunuoliams suteikiama galimybė stažuotis kokioje nors įmonėje su galimybe likti joje dirbti toliau po stažuotės, skatinamas ne tik darbas, bet ir savanorystė, kad jaunuolis būtų užimtas. Privalumai darbdaviams: panaikintos socialinio draudimo įmokos už jaunuosius darbuotojus iki 23 metų, terminuotų sutarčių prailginimas.Ispanijoje, kurioje jaunimo nedarbas didžiausias pasaulyje, aktyviai kuriamos šios jaunimo užimtumo skatinimo priemonės:· Švietimo sistemoje – profesinių įgūdžių tobulinimas, jaunuoliai turi teisę į profesinį mokymą bei rengimą; skatinamas neformalus jaunuolių ugdymas; su jaunuoliais sudaromos mokymosi sutartys ir įvairios praktikos programos.· Darbo rinkoje – jaunimo konsultavimo departamentai mokyklose bei karjeros centrai – universitetuose; skatinamas jaunimo verslumas ir savarankiškas darbas; mokama bedarbio pašalpa bei „nuomos“ parama. Priemonės skatinančios darbdavius priimti jaunuolius į darbą: sumažintos socialinio draudimo įmokos už 16 – 25 metų darbuotojus; darbdaviams teikiama piniginė parama, jei į savo įmonę, kompaniją priimta dirbti jaunuolius, kurie buvo neaktyvūs darbo rinkoje ne mažiau kaip 5 mėnesius.

Matoma, jog Ispanijoje užimtumas skatinamas piniginėmis išmokos bei paramomis, kai tuo tarpu Nyderlanduose bandoma jaunimą skatinti įsidarbinti per įvairių praktikų ar stažuočių pasiūlymus ir pan.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • Jaunimo samprata4
  • Jaunimo nedarbas ir jaunimo integracija į darbo rinką5
  • Jaunimo politika9
  • Jaunimo užimtumą skatinančios priemonės Nyderlanduose10
  • Jaunimo užimtumą skatinančios priemonės Ispanijoje12
  • IŠVADOS15
  • Literatūra16

Reziumė

Autorius
shliooksht
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 15, 2015
Apimtis
17 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Socialinio darbo intervencija krizės atveju

Socialinis darbas Prezentacija ramkė
—Krizė – tai emocinio ir protinio streso situacija, reikalaujanti per trumpą laiką pakeisti perspektyvas. Perspektyvų pokyčiai dažnai sukelia asmenybės struktūros pokyčius. Žmogus neįstengia...

Lietuvos užimtumo politika

Socialinis darbas Referatas 2010 m. rasa13
Mūsų šalyje jaunimui priskiriami 16-25 metų amžiaus asmenys. Jaunimo nedarbas 2004 - 2007 metais buvo aukštesnis nei bendras. Pagrindinės priežastys - žemas išsilavinimas...

Narkotikai jaunimo tarpe

Socialinis darbas Prezentacija 2017 m. kristanso
Jaunimas yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis, todėl narkotikų rinka siekia užtikrinti nuolatinį jų poreikį.Narkotikai įsiūlomi jauniems žmonėms; kuo daugiau jų tampa priklausomi, tuo...

Darbas su mažiau galimybių turinčiu jaunimu

Socialinis darbas Referatas 2018 m. jonoma
Referate pristatomas darbas su jaunimu - tai veikla, skirta sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti...

Jaunimo nedarbas rajono savivaldybėje

Socialinis darbas Referatas 2019 m. jonoma
Referatas apie jaunimo nedarbo problemas provincijoje. Nors jaunimo nedarbo problemos ES sprendžiamos, pasitelkiant įvairias priemones bei programas, jaunimo nedarbo lygis kai kuriose ES...